Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ xây dựng nhà cao tầng khu vực Huyện Quốc Oai Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4296 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công
trình phục vụ xây dựng nhà cao tầng khu vực
Huyện Quốc Oai Hà Nội
Bùi Thị Liên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Địa chất
Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chất học; Mã số: 60 44 55
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Minh Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực huyện Quốc
Oai: vị trí địa lý, khí hậu, mạng lưới thủy văn, kinh tế, xã hội ... Trình bày đặc điểm
địa chất công trình khu vực huyện Quốc Oai: đặc điểm địa hình - địa mạo, cấu trúc
địa chất, địa chất thủy văn, tính chất cơ lý của đất đá, các quá trình địa động lực
công trình. Tìm hiểu về khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng nhà cao tầng trên
vùng karst. Các vấn đề địa chất công trình liên quan đến xây dựng nhà cao tầng khu
vực huyện Quốc Oai và kiến nghị giải pháp khắc phục: hiện tượng ma sát âm liên
quan đến lún mặt đất, nguy cơ sụt hang ngầm và các sự cố khi thi công hố đào, một
số khó khăn trong công tác khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình trên
vùng karst ...
Keywords. Địa chất công trình; Nhà cao tầng; Quốc Oai
Content
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây quá trình đô thị hóa ở Hà Nội diễn ra rất nhanh, đặc biệt là
việc xây dựng các công trình nhà cao tầng, điều này đã mang một diện mạo mới cho thủ đô.
Bên cạnh đó vấn đề thách thức cho nghành xây dựng cũng đã được đặt ra trong đó có vấn đề
quy hoạch xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng. Để nâng cao hiệu quả trong công
tác xây dựng, công tác khảo sát địa chất công trình phải đi trước một bước.
Huyện Quốc Oai nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng
20km. Khu vực được giới hạn trong tọa độ địa lý: 20054’ đến 21004’ vĩ độ bắc đến
105043’50’’ kinh độ đông. Phía Đông giáp huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức; phía Tây
giáp tỉnh Hòa Bình; phía Nam giáp huyện Chương Mỹ và phía Bắc giáp huyện Thạch Thất và
huyện Phúc Thọ. Diện tích: 147,01 km2.

Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050,
trên địa bàn huyện Quốc Oai có: khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các khu đô thị (chủ yếu dọc
hai bên trục đường Láng Hòa Lạc), các khu sinh thái nông nghiệp, dịch vụ du lịch, các cụm
công nghiệp vừa và nhỏ và các trung tâm vui chơi giải trí phát triển ở ven đê sông Đáy.
Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình
phục vụ xây dựng nhà cao tầng khuc vực huyện Quốc Oai, Hà Nội” là cần thiết và có ý
nghĩa thực tiễn trong việc xây dựng các công trình nhà cao tầng hiện nay ở h...
Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công
trình phục v xây dựng nhà cao tầng khu vc
Huyn Quốc Oai Hà Nội
Bùi Thị Liên
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Địa cht
Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa cht hc; Mã số: 60 44 55
Người hướng dn: PGS.TS. Đỗ Minh Đức
Năm bảo v: 2012
Abstract. Phân tích điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vc huyn Quc
Oai: v trí địa lý, khí hậu, mạng lưới thủy văn, kinh tế, hội ... Trình y đặc điểm
địa chất công trình khu vc huyn Quốc Oai: đặc điểm địa hình - địa mo, cấu trúc
địa chất, địa cht thủy văn, tính chất lý của đất đá, các quá trình địa đng lc
công trình. Tìm hiu v khảo t, thiết kế thi công xây dựng nhà cao tầng trên
vùng karst. Các vấn đề địa chất công trình liên quan đến xây dựng nhà cao tầng khu
vc huyn Quốc Oai kiến ngh giải pháp khắc phc: hiện tượng ma t âm liên
quan đến lún mặt đất, nguy sụt hang ngầm các sự c khi thi công h đào, một
s khó khăn trong công tác khảo t, thiết kế thi công xây dựng công trình trên
vùng karst ...
Keywords. Địa chất công trình; Nhà cao tầng; Quc Oai
Content
M ĐẦU
Trong những năm gần đây quá trình đô thị hóa Nội diễn ra rất nhanh, đặc biệt là
việc y dựng các công trình nhà cao tầng, điều này đã mang một diện mạo mới cho thủ đô.
Bên cạnh đó vấn đề thách thức cho nghành y dựng cũng đã được đặt ra trong đó vấn đề
quy hoạch xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng. Để nâng cao hiệu quả trong công
tác xây dựng, công tác khảo sát địa chất công trình phải đi trước một bước.
Huyn Quc Oai nm phía Tây thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố khong
20km. Khu vực được gii hn trong tọa độ địa lý: 20
0
54’ đến 21
0
04’ vĩ độ bắc đến
105
0
43’50’’ kinh độ đông. Phía Đông giáp huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức; phía y
giáp tỉnh Hòa Bình; phía Nam giáp huyện Chương M và phía Bắc giáp huyện Thch Thất và
huyện Phúc Thọ. Diện tích: 147,01 km2.
Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ xây dựng nhà cao tầng khu vực Huyện Quốc Oai Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ xây dựng nhà cao tầng khu vực Huyện Quốc Oai Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ xây dựng nhà cao tầng khu vực Huyện Quốc Oai Hà Nội 9 10 466