Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện
sương muối phục vụ phát triển cây cà phê
chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên
Nguyễn Hồng Sơn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: TS. Dương Văn Khảm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Thu thập và xử lý số liệu khí tượng, thực trạng sản xuất cây cà phê chè ở 2
tỉnh Sơn La, Điện Biên. Thu thập số liệu bản đồ nền, ảnh vệ tinh phục vụ toán tính toán
nhiệt độ bề mặt, đổ ẩm không khí hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề sương muối. Tổng
quan tình hình nghiên cứu về sương muối trong và ngoài nước. Nghiên cứu khả năng
xuất hiện sương muối ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đánh giá ảnh hưởng của sương
muối đến khả năng phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Xử lý, chiết
xuất các thông tin trên ảnh MODIS phục vụ xây dựng các bản đồ chuyên đề về sương
muối. Xây dựng tập bản đồ chuyên đề sương muối ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên bằng
công nghệ GIS. Đề xuất vùng an toàn sương muối phục vụ quy hoạch phát triển sản
xuất cà phê chè ở vùng nghiên cứu.
Keywords. Độ ẩm không khí; Sương muối; Bảo vệ môi trường; Cây cà phê; Nhiệt độ;
Điện Biên; Sơn La
Content

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vùng Tây Bắc đang được đánh giá là vùng có nhiều lợi thế để phát triển diện tích trồng
các cây lâu năm, nhất là các cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê) và các cây ăn quả. Nằm
trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện công nghiệp hoá nông nghiệp - nông
thôn và miền núi, cây cà phê đã lên vùng Tây Bắc trong sự hy vọng của người dân cũng như lãnh
đạo các cấp. Thời gian đầu, cây phát triển tương đối tốt và ổn định, nhưng khi bước vào thời kỳ
thu hoạch đã “vấp” phải sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Sương muối đã làm hàng nghìn
hecta cà phê không ra quả và chết dần.
Nhận thấy sự thiệt hại to lớn đối với sản xuất cà phê chủ yếu do điều kiện thời tiết – khí

1

hậu mà đặc biệt là sương muối gây ra, học viên đã chọn đề tài "Nghiên cứu đánh giá khả
năng suất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La và Điện
Biên" nhằm góp phần phát triển bền vững cây cà phê chè ở khu vực Tây Bắc.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu:
1) Đánh giá được khả năng xuất hiện và ảnh hưởng của sương muối đến cây cà phê chè ở 2
tỉnh Sơn La và Điện Biên.
2) Xây dựng được tập bản đồ chuyên đề về sương muối tác động đến cây cà phê chè.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài cần giải quyết các nhiệm vụ sau đây...
1
Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hin
sương muối phc v phát triển cây cà phê
chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên
Nguyn H
i hc Khoa hc T 
Lu S do v ng
: 60 85 15
ng dn: m
o v: 2012
Abstract. Thu th  ling, thc trng sn xu 2
tp s liu b nn, nh v tinh phc v 
nhi b m  tr ng b  i. Tng
u v u kh 
xut hii 2 tng c
mun kh  2 t t
xunh MODIS phc v   v 
mung tp b  i 2 tng
  xug mui phc v quy hon sn
xu u.
Keywords.  ; i; Bo v ng; ; Nhi;
; 
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
u li th  n ding
. Nm
trong ch u ng, thc hip - 
c trong s hy vng c
p. Thi ti k
thu hoch i s khc nghit ca thi ti
 t dn.
Nhn thy s thit hi to li vi sn xu yu kin thi tit 
Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên 9 10 381