Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu TiCl4 và amin

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2324 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt
tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích
thước nano từ chất đầu TiCl4 và amin
Trần Thị Thu Trang
Trường đại học Khoa học Tự Nhiên; Khoa Hóa học
Khoa Hóa học Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS Ngô Sỹ Lương
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về công nghệ nano ; vật liệu titan đioxit kích thước
nano; titan đioxit kich thước nano đươ ̣c biế n tinh bằ ng nan o; titan đioxit kich
́
́
́
thước nano đươ ̣c biế n tinh bằ ng nito với tiề n chấ t cung cấ p nito là hydrazine
́
và hydroxylamine . Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ TiCl4 đến khả năng
quang xúc tác của bột TiO2-N kích thước nm điều chế bằng cách thủy phân
TiCl4 trong dung dịch nước với sự có mặt của hydrzine và hydroxylammine.
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ hydrazine và hydroxylammine đến cấu
trúc, tính chất, khả năng quang xúc tác của bột TiO2-N kích thước nm điều
chế bằng cách thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước với sự có mặt của
hydrazine và hydroxylammine. Xác định điều kiện thích hợp (nhiệt độ nung,
thời gian nung, thời gian thủy phân, điều kiện rửa...) cho quá trình điều chế
được bột titan đioxit biến tính N có hoạt tính quang xúc tác cao theo phương
pháp thủy phân.
Keywords. Công nghệ Nano; Vật liệu titan đioxit; Xúc tác quang hóa
Content:

Titan đioxit (TiO2) kích thước nano là một trong những vật liệu cơ bản
trong ngành công nghệ nano vì nó có các tính chất lý, hóa, quang điện tử khá
đặc biệt, có độ bền cao và thân thiện với môi trường. Vì vậy, titan đioxit có
rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống như hóa mỹ phẩm, chất màu, sơn, chế tạo
các loại thủy tinh, men và gốm chịu nhiệt, ... Ở dạng hạt mịn kích thước nano,
TiO2 có nhiều ứng dụng hơn trong các lĩnh vực như chế tạo pin mặt trời,
sensor, ứng dụng làm chất quang xúc tác xử lý môi trường, chế tạo vật liệu tự
làm sạch, …

Hiện nay, TiO2 là xúc tác quang hóa được nghiên cứu rộng rãi nhất với
nhiều ứng dụng, đặc biệt TiO2 được quan tâm trong lĩnh vực làm xúc tác
quang hóa phân hủy các hợp chất hữu cơ và xử lý môi trường vì nó không độc
hại, bền vững và rẻ tiền. Xúc tác quang TiO2 do có dải trống rộng (của rutile
là 3.05 eV và của anatase là 3.25 eV) nên chỉ có hoạt tính trong vùng UV.
Trong khi đó, phần bức xạ tử ngoại trong quang phổ mặt trời đến bề mặt trái
đất chỉ chiếm ~ 4% khiến cho việc sử dụng nguồn bức xạ này vào mục đích
xử lý môi trường với xúc tác quang TiO2 bị hạn chế. Để mở rộng khả năng sử
dụng năng lượng bức xạ mặt trời cả ở vùng ánh sáng ...



4


Khoa 



Abstract.  ; 


nano; 



 o; 







 
-
TiCl

-
              



ph
Keywords. 
Content:

2


 

,
TiO
2
             


Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu TiCl4 và amin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu TiCl4 và amin - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu TiCl4 và amin 9 10 399