Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2260 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit
bằng phương pháp sắc ký
Bùi Minh Thái
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; khoa Hóa học
Chuyên ngành : Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Ri
Năm bao vệ: 2011
Abstract. Tối ưu hoá các điều kiện tách và định lượng đồng thời năm chất

bằng HPLC: Chọn bước sóng của detector; Chọn pha tĩnh; Tối ưu hoá pha
động: pH, thành phần, tốc độ…; Khảo sát khoảng tuyến tính, giới hạn phát
hiện và giới hạn định lượng; Đánh giá độ lặp lại và độ đúng của phép đo. Tối
ưu hoá các điều kiện xử lý mẫu phân tích: Chọn phương pháp xử lý mẫu và
xác định hiệu suất thu hồi. Xây dựng quy trình phân tích và ứng dụng quy
trình nghiên cứu để phân tích một số mẫu tôm.
Keywords. Phương pháp sắc ký; Hóa phân tích; Sulfamit; Chất kháng sinh;

Tôm
Content
Dư lượng kháng sinh trong thực phẩm hiện là vấn đề quan ngại của hầu hết
các cơ quan kiểm soát thực phẩm trên thế giới. Một số loại kháng sinh thông thường
(chloramphenicol, malachite green, metronidazole…) bản thân nó có thể gây ra tác
động có hại cho sức khoẻ người tiêu dùng, một số loại khác như các kháng sinh
nhóm nitrofurans qua quá trình trao đổi chất trong cơ thể động vật có thể sinh ra
những hợp chất có độc tính cao đối với cơ thể sống. Họ thuốc kháng khuẩn Sulfamit
(SAs) là nhóm kháng khuẩn có hoạt phổ rộng, được sử dụng nhiều trong trong nuôi
trồng, chế biến nông thủy sản, v.v..
Dựa trên thực tế đó, trong luận văn này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các
điều kiện tách và xác định đồng thời chất kháng sinh metronidazole và các sulfamit
như sulfaguanidine, sulfamethoxazone, sulfamethoxypiridazine, sulfadoxin bằng
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ghép nối detector UV – Vis,
phương pháp này có độ chọn lọc, độ nhạy tốt và được trang bị ở nhiều cơ sở kiểm
nghiệm của nước ta, có tính khả thi và ứng dụng vào thực tế cao.

Chƣơng 1 - TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung về sulfamit (SAs), metronidazole(MTD)
1.1.1. Cấu trúc phân tử
Họ SAs có cấu trúc phân tử tổng quát:

R2 N

SO 2 NH R1

Khi thay thế các nhóm R1, R2 bằng các gốc khác nhau, chúng ta có các SAs
khác nhau.Vì thế có cả một họ SAs.
Cấu trúc Metronidazole(MTD):

Là một thuốc kháng sinh thuộc họ nitroimidazole sử dụng đặc biệt đối với vi
khuẩn kỵ khí và động vật nguyên sinh. MTD là một trong những thành phần có mặt
trong thức ăn chăn nuôi, thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản (với tên thương
mại là Enro DC).
1.1.2. Tính chất vật lý và hoá học của các Sulfamit, Metronidazole
1.1.2.1. Tính chất vật l...
Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit
bằng phương pháp sắc ký
Bùi Minh Thái
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; khoa Hóa học
Chuyên ngành : Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dn: PGS.TS Nguyễn Văn Ri
Năm bao vệ: 2011
Abstract. Tối ưu hoá các điều kiện tách định lượng đồng thời năm chất
bng HPLC: Chọn bước sóng của detector; Chọn pha nh; Tối ưu hoá pha
động: pH, thành phn, tốc độ…; Khảo sát khoảng tuyến tính, giới hạn phát
hiện và giới hạn định lượng; Đánh giá độ lp li và độ đúng của phép đo. Tối
ưu hoá các điều kin x mẫu phân tích: Chọn phương pháp xử lý mẫu
xác định hiu sut thu hồi. y dựng quy trình phân tích ng dng quy
trình nghiên cứu để phân tích một s mẫu tôm.
Keywords. Phương pháp sắc ký; Hóa phân ch; Sulfamit; Cht kháng sinh;
Tôm
Content
lượng kháng sinh trong thực phm hiện là vấn đề quan ngi ca hu hết
các cơ quan kiểm soát thực phẩm trên thế gii. Mt s loại kháng sinh thông thường
(chloramphenicol, malachite green, metronidazole…) bản thân thể gây ra tác
động hi cho sc kho người tiêu dùng, một s loại khác như các kháng sinh
nhóm nitrofurans qua quá trình trao đi chất trong thể động vật thể sinh ra
nhng hp chất có độc tính cao đối với cơ thể sng. H thuốc kháng khun Sulfamit
(SAs) nhóm kháng khuẩn hoạt ph rộng, được s dng nhiu trong trong nuôi
trng, chế biến nông thủy sn, v.v..
Dựa trên thực tế đó, trong luận văn y, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các
điều kiện tách xác định đng thi chất kháng sinh metronidazole các sulfamit
như sulfaguanidine, sulfamethoxazone, sulfamethoxypiridazine, sulfadoxin bng
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ghép nối detector UV Vis,
phương pháp y độ chn lọc, độ nhy tốt được trang b nhiều sở kim
nghim của nước ta, có tính kh thi và ứng dng vào thực tế cao.
Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký 9 10 920