Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều kiện tái chế plastic từ thiết bị điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu điều kiện tái chế plastic từ thiết bị
điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt
Nam
Nguyễn Thị Thu Ninh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Quang Trung
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan thực trạng quản lý và xử lý nhựa thải từ thiết bị điện tử; công
nghệ xử lý và tái chế nhựa. Nghiên cứu thực nghiêm: hóa chất, dụng cụ, thiết bị; xử lý
nhựa ABS tái chế và nhựa bản mạch; chế tạo vật liệu composit. Đưa ra kết quả và thảo
luận: khảo sát tái chế nhựa ở thôn Minh Khai – Như Quỳnh – Hưng Yên (Làng
Khoai); khảo sát khả năng tái chế nhựa ABC.
Keywords: Tái chế Plastic; Thiết bị điện tử; Hóa môi trường; Việt Nam; Ô nhiễm môi
trường
Content
MỞ ĐẦU
Ngành điện tử ngày một phát triển, rác thải từ ngành này phát sinh ngày một nhiều làm
tăng nguy cơ ô nhiễm và độc hại tới môi trường. Tuy nhiên việc xử lý rác thải điện tử đòi hỏi
công nghệ phức tạp và chi phí khá tốn kém. Ngay ở các quốc gia phát triển, chỉ một phần nhỏ
rác thải điện tử được xử lý, còn lại sẽ được thu gom và xuất sang các nước khác.
Ở Việt Nam, vấn đề rác thải điện tử hầu như chưa được quan tâm trong khi nguy cơ từ
loại rác thải này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Hiện nay, việc thu gom, phân loại, xử lý
hay tái chế rác thải điện tử ở nước ta chủ yếu là diễn ra một cách tự phát, vì lợi ích kinh tế là
chính. Các làng nghề tái chế rác thải điện tử ở nước ta đã có dấu hiệu về sự ô nhiễm đối với
nguồn đất, nước như khu vực Minh Khai - Văn Lâm - Hưng Yên hay khu Triều Khúc - Thanh
Trì - Hà Nội. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý, vốn và các điều kiện
cần thiết cho xử lý và tái chế rác thải điện tử. Trước tình trạng đó, nếu chúng ta không chủ
động tìm ra các biện pháp xử lý, tái chế rác thải điện tử phù hợp cho các làng nghề thì trong
tương lai không xa, rác thải điện tử sẽ thực sự trở thành một mối lo ngại lớn đối với nước ta.
Rác thải điện tử gồm 3 thành phần chính: kim loại, nhựa và thủy tinh. Trong đó lượng
nhựa thải ra tương đối nhiều chiếm khoảng 30% chỉ sau kim loại (40%). Công nghệ xử lý

bằng cách đốt, chôn lấp sẽ làm ô nhiễm, thoái hóa đất, phát sinh các khí độc gây ảnh hưởng
lớn đến con người và môi trường xung (dioxin). Vì vậy cần có phương pháp xử lý tái chế hiệu
quả và phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam.
Cũng chính vì những lý do trên mà trong luận văn này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
điều kiện tái chế plastic từ thiết bị điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mục...
Nghiên cứu điều kiện tái chế plastic từ thiết bị
điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt
Nam
Nguyễn Thị Thu Ninh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người ớng dẫn: PGS.TS. Đỗ Quang Trung
m bảo v: 2011
Abstract: Tổng quan thực trạng quản và xnhựa thải từ thiết bị điện tử; công
nghxử lý và tái chế nhựa. Nghiên cứu thực nghiêm: hóa chất, dụng cụ, thiết bị; xử
nhựa ABS tái chế và nhựa bản mạch; chế tạo vật liệu composit. Đưa ra kết quả và thảo
luận: khảo sát i chế nhựa thôn Minh Khai – Như Quỳnh ng Yên (Làng
Khoai); khảo sát khả năng tái chế nhựa ABC.
Keywords: i chế Plastic; Thiết bị điện tử; Hóa môi trường; Việt Nam; Ô nhiễm môi
trường
Content
M ĐẦU
Ngành điện tử ngày một phát triển, rác thải từ ngành này phát sinh ngày một nhiều làm
tăng nguy ô nhiễm độc hại tới môi trường. Tuy nhiên việc xử rác thải điện tử đòi hỏi
công nghệ phức tạp chi p khá tốn kém. Ngay các quốc gia phát triển, chỉ một phần nhỏ
rác thải điện tử được xử , còn lại sẽ được thu gomxuất sang các nước khác.
Việt Nam, vấn đề rác thải điện tử hầu như chưa được quan tâm trong khi nguy từ
loại c thải này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Hiện nay, việc thu gom, phân loại, xử
hay tái chế rác thải điện tử nước ta ch yếu diễn ra một cách tự phát, lợi ích kinh tế
chính. Các làng nghề tái chế rác thải điện tử nước ta đã dấu hiệu về sự ô nhiễm đối với
nguồn đất, nước như khu vực Minh Khai - Văn Lâm - ng Yên hay khu Triều Khúc - Thanh
T - Nội. Trong khi đó, chúng ta lại chưa đầy đủ sở pháp lý, vốn các điều kin
cần thiết cho xử tái chế rác thải điện tử. Trước nh trạng đó, nếu chúng ta không chủ
động tìm ra các bin pháp xử , tái chế rác thải điện tử phù hợp cho các làng nghề ttrong
tương lai không xa, rác thải điện tử sẽ thực sự trở thành một mối lo ngại lớn đối với nước ta.
Rác thải điện tử gồm 3 thành phần chính: kim loại, nhựa thủy tinh. Trong đó lượng
nhựa thải ra tương đối nhiều chiếm khoảng 30% chỉ sau kim loại (40%). Công nghệ xử
Nghiên cứu điều kiện tái chế plastic từ thiết bị điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều kiện tái chế plastic từ thiết bị điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghiên cứu điều kiện tái chế plastic từ thiết bị điện tử thải bỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam 9 10 191