Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu độ bền hòa tan anot của thép và thép biến tính trong môi trường kiềm chứa ion Clo

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu độ bền hòa tan anot của thép và
thép biến tính trong môi trường kiềm chứa
ion Clo
Nguyễn Thị Thanh Chuyền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng: PGS.TS Trịnh Xuân Sén
Năm bảo vệ: 2011

Abstract. Trình bày tổng quan: sự ăn mòn kim loại, sự ăn mòn thép trong
bê tông, ăn mòn điểm (pitting corrosion), phương pháp chống ăn mòn thép.
Tiến hành thực nghiệm: hóa chất và thiết bị; nội dung thực nghiệm; các
phương pháp vật lí và hóa học được sử dụng trong nghiên cứu: phương
pháp đo đường cong phân cực (polarization curve), hiển vi điện tử quét
(SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), đo phổ hồng ngoại (IR). Tìm hiểu các kết
quả thu được sau khi tiến hành thực nghiệm: nghiên cứu độ bền hòa tan
anot của điện cực thép CT3 trong môi trường kiềm có chứa ion Clo, nghiên
cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép CT3 trong môi trường
kiềm chứa ion Clo bằng các biện pháp khác nhau.

Keywords. Hóa lý thuyết; Chống ăn mòn kim loại; Thép; Môi trường
kiềm; Ion clo
Content:
Hiện tượng ăn mòn kim loại, đặc biệt là ăn mòn thép trong các công trình
xây dựng, là nguyên nhân chính gây giảm tuổi thọ các công trình, do đó gây tốn
kém cũng như lãng phí rất nhiều tiền của các quốc gia trên thế giới. Vì thế nghiên
cứu các biện pháp ngăn chặn sự ăn mòn thép là một nhiệm vụ rất quan trọng của
các nhà khoa học. Thực tế ở trên thế giới cũng như trong nước đã có rất nhiều
công trình nghiên cứu chống ăn mòn thép bằng nhiều cách khác nhau và cho đến

nay đã có những hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn không ngừng
nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng chống ăn mòn thép của các biện pháp đó.
Nghiên cứu được sự hòa tan anot thép CT3 trong môi trường kiềm chứa ion
Clo có pH khác nhau. Hàm lượng Cl- thay đổi từ 0.00 đến 1.00M và pH tăng từ 9
đến 14. Sự ăn mòn anot thép được đánh giá thông qua đại lượng thế ăn mòn điểm
Epit. Thông qua đó cho thấy được sự phụ thuộc của thế ăn mòn điểm vào pH và
nồng độ Cl- của dung dịch: Nồng độ Cl- trong dung dịch nghiên cứu càng lớn thì
sự hòa tan điện cực anot càng mạnh (thế ăn mòn điểm càng dịch chuyển về phía
dương), ngược lại khi pH tăng thì sự ăn mòn điện cực giảm. Đặc biệt ở pH=14 thì
với nồng độ Cl- trong dung dịch lớn (1.00M) anot thép cũng không bị ăn mòn.
-

Nghiên cứu được khả năng ức chế của các ion vô cơ như: CrO42-, PO43-,

MoO42-, WO42- và NO2- trong môi trường ăn mòn chứa ion Cl-. Qua đó đánh giá
được sự ảnh hưởng của hàm lượng các ion đến sự hòa tan anot thép...
Nghiên cứu độ bền hòa tan anot của thép và
thép biến tính trong môi trường kiềm chứa
ion Clo
Nguyễn Thị Thanh Chuyền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng: PGS.TS Trịnh Xuân Sén
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình y tổng quan: sự ăn mòn kim loại, sự ăn mòn thép trong
tông, ăn mòn điểm (pitting corrosion), phương pháp chống ăn mòn thép.
Tiến hành thực nghiệm: hóa chất thiết bị; nội dung thực nghiệm; các
phương pháp vật và hóa học được sử dụng trong nghiên cứu: phương
pháp đo đường cong phân cực (polarization curve), hiển vi điện t quét
(SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), đo phổ hồng ngoại (IR). Tìm hiểu các kết
quả thu được sau khi tiến hành thực nghiệm: nghiên cứu độ bền hòa tan
anot của điện cực thép CT3 trong môi trường kiềm chứa ion Clo, nghiên
cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép CT3 trong môi trường
kiềm chứa ion Clo bằng các biện pháp khác nhau.
Keywords. Hóa lý thuyết; Chống ăn mòn kim loại; Thép; Môi trường
kiềm; Ion clo
Content:
Hiện tượng ăn mòn kim loại, đặc biệt ăn mòn thép trong các công trình
xây dựng, nguyên nhân chính gây giảm tuổi thọ các công trình, do đó gây tốn
kém cũng như lãng phí rất nhiều tiền của các quốc gia trên thế giới. thế nghiên
cứu các biện pháp ngăn chặn sự ăn mòn thép một nhiệm vụ rất quan trọng của
các nhà khoa học. Thực tế trên thế giới cũng như trong nước đã rất nhiều
công trình nghiên cứu chống ăn mòn thép bằng nhiều cách khác nhau cho đến
Nghiên cứu độ bền hòa tan anot của thép và thép biến tính trong môi trường kiềm chứa ion Clo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu độ bền hòa tan anot của thép và thép biến tính trong môi trường kiềm chứa ion Clo - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu độ bền hòa tan anot của thép và thép biến tính trong môi trường kiềm chứa ion Clo 9 10 40