Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo kiến tạo

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2720 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến
tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện
Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo
kiến tạo
Phùng Thị Thu Hằng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa chất
Chuyên ngành: Địa chất học; Mã số: 60 44 55
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Chương 1: Tổng quan chung về hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới
đứt gãy: đới đứt gãy Sông Hồng và đới đứt gãy Điện Biên – Lai Châu. Chương
2: Phương pháp nghiên cứu: phương pháp viễn thám và phương pháp phân tích
địa hình – địa mạo. Chương 3. Đặc điểm hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới
đứt gãy sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo.
Chương 4: Đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại và liên hệ tính địa
chấn kết luận
Keywords. Địa mạo; Kiến tạo; Đới đứt gãy; Sông Hồng; Lai Châu; Địa chất
Content:
Tính cấp thiết của đề tài
Trong đề tài này, học viên đã ứng dụng các phương pháp địa mạo – kiến tạo (phân tích địa hình –
địa mạo, viễn thám và các chỉ số địa mạo – kiến tạo) kết hợp sử dụng một số tài liệu địa chấn để xác
định hoạt động kiến tạo hiện đại của đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu là phương pháp
mới còn ít được ứng dụng ở Việt Nam.
Ngoài ra, hai đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu là hai yếu tố kiến trúc khá lớn
trong lãnh thổ Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng. Hai đới đứt gãy có vai trò to lớn trong bình
đồ cấu trúc – kiến tạo Việt Nam, phân chia các cấu trúc lớn trong lãnh thổ. Chính vì vậy, chúng có
hoạt động kiến tạo rất phức tạp và được nghiên cứu khá nhiều bởi các tác giả khác nhau.
Bước đầu, học viên cũng muốn đem đến những kết quả nghiên cứu của riêng mình về hoạt động
kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy này. Xuất phát từ các lý do trên, học viên đã lựa chọn đề tài “Nghiên
cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu
trên cơ sở các chỉ số địa mạo – kiến tạo”.

Mục tiêu của đề tài
Làm sáng tỏ thêm hoạt động kiến tạo hiện đại của hai đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai
Châu qua kết quả tính toán các chỉ số địa mạo – kiến tạo kết hợp với ảnh viễn thám, ảnh DEM, phân
tích địa hình – địa mạo.
Nhiệm vụ đề tài
Xác định hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu thông
qua việc tính toán các chỉ số địa mạo – kiến tạo kết hợp thêm một số đặc điểm địa hình – địa mạo trên
ảnh viễn thám, ảnh DEM. Đối sánh hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy qua việc đối sánh kết
quả nghiên cứu các chỉ số địa...
Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến
tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện
Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo
kiến tạo
Phùng Thị Thu Hằng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa chất
Chuyên ngành: Địa chất học; Mã số: 60 44 55
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Chương 1: Tổng quan chung về hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới
đứt gãy: đới đứt y Sông Hồng đới đứt y Điện Biên Lai Châu. Chương
2: Phương pháp nghiên cứu: phương pháp viễn thám và phương pháp phân tích
địa hình địa mạo. Chương 3. Đặc điểm hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới
đứt gãy sông Hồng Điện Biên Lai Châu trên sở các chỉ số địa mạo.
Chương 4: Đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại liên hệ tính địa
chấn kết luận
Keywords. Địa mạo; Kiến tạo; Đới đứt gãy; Sông Hồng; Lai Châu; Địa chất
Content:
Tính cấp thiết của đề tài
Trong đề tài này, học viên đã ứng dụng các phương pháp địa mạo – kiến tạo (phân tích địa hình –
địa mạo, viễn thám các chỉ số địa mạo kiến tạo) kết hợp sử dụng một số tài liệu địa chấn đxác
định hoạt động kiến tạo hiện đại của đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên Lai Châu là phương pháp
mới còn ít được ứng dụng ở Việt Nam.
Ngoài ra, hai đới đứt gãy Sông Hồng Điện Biên Lai Châu là hai yếu tố kiến trúc khá lớn
trong lãnh thổ Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng. Hai đới đứt gãy có vai trò to lớn trong bình
đồ cấu trúc kiến tạo Việt Nam, phân chia các cấu trúc lớn trong lãnh thổ. Chính vậy, chúng
hoạt động kiến tạo rất phức tạp và được nghiên cứu khá nhiều bởi các tác giả khác nhau.
Bước đầu, học viên cũng muốn đem đến những kết quả nghiên cứu của riêng mình vhoạt động
kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy này. Xuất phát từ các lý do trên, học viên đã lựa chọn đề tài “Nghiên
cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng Điện Biên Lai Châu
trên cơ sở các chỉ số địa mạo – kiến tạo”.
Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo kiến tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo kiến tạo - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo kiến tạo 9 10 661