Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở
người bệnh vô sinh do không có tinh trùng
hoặc ít tinh trùng
Nguyễn Thị Việt Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyền học; Mã số: 60 42 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Khoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về bệnh vô sinh và vô sinh ở nam giới. Nghiên cứu và đánh
giá tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể ở bệnh nhân vô sinh nam không có tinh trùng
hoặc ít tinh trùng. Hoàn thiện quy trình phát hiện mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc
thể Y bằng kỹ thuật Multiplex PCR và phân bố mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc
thể Y ở người bệnh vô sinh do không costinh trùng hoặc ít tinh trùng.
Keywords. Di truyền học; Bệnh vô sinh; Nhiễm sắc thể y; Bệnh tật; Tinh trùng
Content
Trong những năm gần đây, vô sinh đã trở thành một trong những vấn đề sức khỏe
sinh sản gây ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc của rất nhiều cặp vợ chồng và là một vấn đề
lớn của toàn xã hội. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy khoảng 10%- 15% các cặp vợ
chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh. Theo một nghiên cứu đa trung tâm của Tổ chức y tế
thế giới, gần 50% các trường hợp vô sinh có nguyên nhân do nam giới. Trong các nguyên
nhân vô sinh do nam thấy có khoảng 10%- 15% trường hợp không có tinh trùng (KCTT)
và 5 % ít tinh trùng (ITT) là do bất thường về mặt di truyền.
Việc chẩn đoán nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới là một trong những yêu cầu bắt
buộc trước khi tiến hành điều trị và hết sức cần thiết để thực hiện tư vấn di truyền. Bằng
phương pháp nuôi cấy tế bào và kỹ thuật nhuộm tiêu bản nhiễm sắc thể (NST), đặc biệt là kỹ
thuật nhuộm băng ngày càng phát triển và cải biến không ngừng đã giúp cho các nhà di
truyền học phát hiện được các biểu hiện rối loạn số lượng và cấu trúc NST. Với việc áp dụng
phương pháp nhuộm NST đã giúp phát hiện hội chứng Klinefelter là nguyên nhân hàng đầu
gây ra vô sinh ở nam giới [53]. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử vào

chẩn đoán nguyên nhân vô sinh ở nam giới do mất đoạn nhỏ (microdeletion) trên nhánh dài
của NST Y đang trở nên phổ biến trên thế giới. Mất đoạn nhỏ trên NST Y chủ yếu xảy ra ở
vùng AZF (azoospermia factor) trên nhánh dài của NST Y (Yq), là nơi có chứa nhiều gen
liên quan tới quá trình sinh tinh, được coi là nguyên nhân bất thường di truyền thứ hai sau hội
chứng Klinefelter gây vô sinh ở nam giới [53]. Phát hiện được những mất đoạn trên NST Y
sẽ cung cấp thêm bằng chứng và sự hiểu biết đầy đủ về bất thường di truyền liên quan đến vô
sinh nam g...
Nghiên cứu đứt đoạn nh nhim sc th Y
người bệnh vô sinh do không có tinh trùng
hoặc ít tinh trùng
Nguyn Th Việt Hà
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyn hc; Mã số: 60 42 70
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Văn Khoa
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tng quan v bệnh sinh sinh nam giới. Nghiên cứu đánh
giá t l bt thường nhim sc th bệnh nhân sinh nam không tinh trùng
hoặc ít tinh trùng. Hoàn thiện quy trình phát hiện mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sc
th Y bng k thut Multiplex PCR phân bố mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sc
th Y người bệnh vô sinh do không costinh trùng hoặc ít tinh trùng.
Keywords. Di truyn hc; Bệnh vô sinh; Nhim sc th y; Bnh tt; Tinh trùng
Content
Trong những năm gần đây, sinh đã trở thành một trong nhng vấn đề sc khe
sinh sản gây ảnh hưởng ti cuc sng hạnh phúc ca rt nhiu cp v chng và là một vấn đề
ln của toàn hội. Nhiều nghiên cứu trên thế gii cho thy khong 10%- 15% c cặp v
chồng trong độ tuổi sinh đẻ b vô sinh. Theo mt nghiên cu đa trung tâm ca T chc y tế
thế gii, gần 50% các trưng hp sinh có nguyên nhân do nam giới. Trong các ngun
nhân sinh do nam thy khong 10%- 15% trưng hp kng tinh trùng (KCTT)
5 % ít tinh tng (ITT) do bất tng v mt di truyn.
Vic chẩn đoán nguyên nhân gây sinh nam giới một trong những yêu cầu bt
buộc trước khi tiến hành điều tr và hết sc cn thiết để thc hiện vấn di truyn. Bng
phương pháp nuôi cấy tế bào và k thut nhuộm tiêu bản nhim sc th (NST), đặc biệt là k
thut nhuộm băng ngày càng phát triển cải biến không ngừng đã giúp cho các nhà di
truyn học phát hiện được các biu hin ri lon s ợng và cấu trúc NST. Vi việc áp dụng
phương pháp nhuộm NST đã giúp phát hiện hi chứng Klinefelter nguyên nhân hàng đầu
gây ra vô sinh nam gii [53]. Bên cạnh đó, việc ng dụng các k thut sinh học phân tử vào
Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng 9 10 905