Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng lõi 2G - 3G

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Đàm Vũ Dần
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN MẠNG LÕI 2G-3G

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI -2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học : PGS. TS. LÊ HỮU LẬP

Phản biện 1: …………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc :…. giờ …. ngày …. tháng …. năm 2012

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

24

1

KIẾN NGHỊ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
Qua việc phân tích và tính toán cũng như đánh giá kết quả sơ
bộ ban đầu về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng
lõi bằng MIP, nhận thấy những ưu điểm của giải pháp này, các hướng
nghiên cứu tiếp theo có thể được kiến nghị như sau:
1. Mở rộng nghiên cứu tính toán không chỉ nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên mạng lõi phần chuyển mạch kênh
CS mà còn cả cho phần chuyển mạch gói PS.
2. Triển khai và tính toán giải pháp MIP cho toàn bộ mạng
Vietnamobile thay vì đề xuất 3 vùng Pool như trong luận
văn.
3. Tính toán chi tiết thêm một số KPI được cải thiện với
giải pháp MIP như số lượng HO, tỷ lệ rớt cuộc gọi do
HO không thành công, …

MỞ ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ,
thông tin di động đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc
sống. Sự thay đổi nhanh chóng từ mạng di động 2G lên 3G và 4GLTE đi kèm với sự bùng nổ về số lượng các thuê bao sử dụng dịch vụ
di động trong các năm gần đây. Trước những thay đổi đột biến như
vậy, vấn đề sử dụng tài nguyên hiện tại của mạng lõi một cách tối ưu
nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng doanh thu đã và đang là một bài toán
đặt ra cho các nhà điều hành mạng trên thế giới nói chung và ở Việt
Nam nói riêng.
Trên cơ sở đó cùng với sự hướng dẫn của thầy Lê Hữu Lập,
tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề
tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
mạng lõi 2G-3G”. Nội dung của luận văn được tổ chức thành 3
chương chính, bao gồm:
Chương 1 giới thiệu về mạng lõi 2G, 3G và vấn đề sử dụng tài
nguyên trong mạng lõi di động. Chương này đưa ra kiến trúc mạng
lõi với các node, phân lớp mạng lõi và các giao thức miền chuyển
mạch kênh cùng vấn đề tài nguyên trong mạng lõi.
Chương 2 tập trung vào cơ sở lý thuyết của giải pháp nâng cao
hiệ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Đàm Vũ Dần
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN MẠNG LÕI 2G-3G
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI -2012
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng lõi 2G - 3G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng lõi 2G - 3G - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng lõi 2G - 3G 9 10 196