Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu giải pháp xử lý tín hiệu để cải thiện chất lượng truyền số liệu trong mạng tính toán di động thế hệ thứ 3

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu giải pháp xử lý tín hiệu để cải
thiện chất lượng truyền số liệu trong mạng tính
toán di động thế hệ thứ 3
Nguyễn Thượng Đức
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Quân
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G). Phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn. Tìm hiểu về các giải pháp phân tập sử
dụng trong phân tập thu. Mô phỏng để làm rõ hiệu năng của hệ thống được cải thiện
khi sử dụng các giải pháp phân tập kết hợp. Đưa ra đánh giá các giải pháp phân tập đó
Keywords: Kỹ thuật truyền thông; Mạng tính toán di động; Xử lý tín hiệu
Content
MỞ ĐẦU

Trao đổi thông tin luôn là nhu cầu cấp thiết trong xã hội hiện đại. Các hệ thống thông
tin di động với lợi thế giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đang ngày càng
chiếm ưu thế và khẳng định ưu điểm nổi trội.
Lộ trình GSM-GPRS-EDGE-3G tỏ ra đặc biệt phù hợp với các mạng thông tin di động
của nhiều nước trên thế giới. Đối với các nhà khai thác mạng di động GSM thì cái đích đến
3G là hệ thống CDMA băng rộng (W-CDMA) theo chuẩn IMT-2000. Tại Việt Nam, các hệ
thống thông tin di động thế hệ thứ 3 cũng đã và đang được các nhà khai thác ráo riết triển khai
và đưa vào sử dụng.
Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 với nhiều ưu điểm vượt trội về công nghệ và dịch
vụ. Tuy vậy môi trường fading hạn chế nhiều đến dung lượng và chất lượng truyền tin trên
đó.
Việc nghiên cứu, tìm ra giải pháp giảm can nhiễu để tăng dung lượng, giảm xác suất
lỗi truyền số liệu trên đó là một bài toán hết sức cần thiết.

Để thực hiện giảm can nhiễu trong hệ thống 3G, các nhà nghiên cứu tập trung vào các
hướng chính:


Tìm các giải pháp mã hóa có độ chống nhiễu cao.



Dùng các loại mã sửa sai phù hợp với đặc tính kênh truyền dẫn.



Cân bằng chống fading.



Phân tập cho máy thu – phát.

Trong luận văn này, học viên nghiên cứu giải pháp thu phân tập, tiến hành tính toán, mô
phỏng để từ đó tìm ra số anten phù hợp cho hệ thống phân tập thu để có hiệu quả tốt nhất.
Luận văn được chia làm ba chương.
Chương một giới thiệu những nét đặc trưng về hệ thống thông tin di động 3G.
Chương hai tập trung nghiên cứu các yếu tố làm suy giảm chất lượng thu tín hiệu. Tính
toán xác suất lỗi thu trong một số hoàn cảnh truyền dẫn của kênh. Đây là chương làm nền
tảng cho tính toán xác suất lỗi và so sánh chúng trong hoàn cảnh không sử dụng giải pháp
phân tập và sử dụng giải pháp phân tập ở chương b...
Nghiên cứu giải pháp xử lý tín hiệu để cải
thiện chất lượng truyền số liệu trong mạng tính
toán di động thế hệ thứ 3
Nguyễn Thượng Đức
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Quân
m bảo v: 2010
Abstract: Tổng quan vhệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G). Phân tích các
yếu tảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn. Tìm hiểu vcác giải pháp phân tập sử
dụng trong phân tập thu. phỏng để làm hiệu năng của hthống được cải thiện
khi sử dụng các giải pháp phân tập kết hợp. Đưa ra đánh giá các giải pháp phân tập đó
Keywords: Kỹ thuật truyền thông; Mạng tính toán di động; Xử tín hiệu
Content
MỞ ĐẦU
Trao đổi thông tin luôn là nhu cầu cấp thiết trong hội hiện đại. Các hthống thông
tin di động với lợi thế giúp con người trao đổi thông tin mi lúc, mi i đang ngày càng
chiếm ưu thế và khẳng đnh ưu điểm nổi trội.
Lộ trình GSM-GPRS-EDGE-3G tỏ ra đặc biệt phù hợp với các mạng thông tin di động
của nhiều nước trên thế giới. Đối với các nhà khai thác mạng di động GSM thì cái đích đến
3G là hệ thng CDMA băng rộng (W-CDMA) theo chuẩn IMT-2000. Tại Việt Nam, các hệ
thống thông tin di động thế hệ thứ 3 cũng đã và đang được các nhà khai thác ráo riết triển khai
đưa vào sử dụng.
Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 với nhiều ưu điểm vượt trội về ng nghệ và dịch
vụ. Tuy vậy môi trường fading hạn chế nhiều đến dung lượng và chất lượng truyền tin trên
đó.
Việc nghiên cứu, tìm ra giải pháp giảm can nhiễu để tăng dung lượng, giảm xác suất
li truyền số liệu trên đó là một bài toán hết sức cần thiết.
Nghiên cứu giải pháp xử lý tín hiệu để cải thiện chất lượng truyền số liệu trong mạng tính toán di động thế hệ thứ 3 - Trang 2
Nghiên cứu giải pháp xử lý tín hiệu để cải thiện chất lượng truyền số liệu trong mạng tính toán di động thế hệ thứ 3 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu giải pháp xử lý tín hiệu để cải thiện chất lượng truyền số liệu trong mạng tính toán di động thế hệ thứ 3 9 10 1