Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch Hệ thống xử lý nước thải sông Tô Lịch - Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục
vụ quy hoạch Hệ thống xử lý nước thải sông
Tô Lịch - Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã
Tư Sở
Nguyễn Thị Như Quyên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Điều tra, thu thập các thông tin về môi trường nước sông Tô
Lịch và hệ thống hóa các số liệu về các chỉ tiêu chất lượng nước và bùn
trên sông Tô Lịch. Xây dựng mô hình thống kê miêu tả sự phụ thuộc các
thông số nước sông. Tô Lịch và phân bố các thông số theo chiều dài sông
đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến cầu Mới - Ngã Tư Sở. Đề suất lựa chọn
công nghệ xử lý nước thải thông qua mô hình tính toán chi phí đầu tư và
vận hành trạm xử lý tập trung cho các đoạn của sông Tô Lịch và đề xuất
các biện pháp thu gom, xử lý nước thải và biện pháp tổng hợp cho việc
nâng cao chất lượng nước sông
Keywords: Ô nhiễm môi trường; Môi trường nước; Xử lý nước thải; Bảo
vệ môi trường; Sông Tô Lịch
Content
̉
MƠ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam , là trung tâm chính trị , kinh tế , văn hóa của cả
nước với diện tích tự nhiên lớn nhất và thứ hai về dân số . Tuy nhiên, do quá trình đô thị
hóa mạnh mẽ, phần lớn các sông hồ Hà Nội đều rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm
trọng.
Lưu vực sông Tô Lịch là trục tiêu thoát nước thải chính của thành phố có tổng
diện tích 77,5 km2 toàn bộ chiều dài sông 14,6 km. Theo khảo sát của Sở TN-MT, hiện
nay, toàn tuyến có trên 200 cửa xả lớn nhỏ tuy nhiên, toàn tuyến chưa xây dựng hệ
thống thu gom tách nước thải và nước mưa..

2

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), với
đặc điểm gần như không được bổ cập nước từ đầu nguồn, nên về mùa khô, toàn bộ
lượng nước trên sông Tô Lịch là nước thải có tốc độ dòng chảy nhỏ. Nước bị tù đọng
gây ô nhiễm nặng trên toàn tuyến.
Sông Tô Lịch là trục tiêu thoát nước thải chung của thành phố, do vậy được coi
là ô nhiễm nặng nhất trong 4 con sông thoát nước trong khu vực nội thành . Đã có nhiề u
dự án đươ ̣c triể n khai nhưng vấ n đề giảm thiể u ô nhiễm tuyế n sông này vẫn chưa đươ ̣c
giải quyết triệt để. Để giảm thiể u , ngăn ngừa ô nhiễm và khôi phục sông Tô Lịch, cầ n
có các biê ̣n pháp mang tinh tổ ng hơ ̣p và đồ ng bô ̣ . Nhằ m góp phầ n vào mu ̣c tiêu
́

nói

trên, tác giả luận văn đề xuấ t và triể n khai đề tài : “Nghiên cƣu hiên tra ̣ng môi trƣờng
̣
́
nƣớc phu ̣c vu ̣ quy ...
2
Nghiên cu hin trng môi trng nc phc
v quy hoch H thng x lý nc thi sông
Lch - on t Hoàng Quc Vit n Ngã
T S
Nguyn Th 

Chuyên ngành: 
60 85 15
PGS. TS

Abstract: 



 - 



g
Keywords: ; Môi ; ; 
; 
Content


1. :
  ,  , , 




 . 
      nghiêm


 

2
-
  

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch Hệ thống xử lý nước thải sông Tô Lịch - Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch Hệ thống xử lý nước thải sông Tô Lịch - Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước phục vụ quy hoạch Hệ thống xử lý nước thải sông Tô Lịch - Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở 9 10 849