Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hiệu suất xử lý nước sông và nước ngầm bằng cột lọc cát cải tiến qui mô hộ gia đình tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Được đăng lên bởi Bụng Mỡ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

GIỚI THIỆU
Nước ngọt là yếu tố không thể thiếu được trong sự phát triển kinh tế xã hội của
mỗi quốc gia. Theo sự phát triển của nền văn minh nhân loại thì nhu cầu về nước ngọt
của con người trong sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông , thủy sản
ngày càng tăng. Bên cạnh đó sự gia tăng dân số làm cho nhu cầu về nước ngày càng tăng.
Trong hoạt động nông nghiệp, nhu cầu về nước tăng nhanh, mỗi ha cần trung bình 14 –
18m3 nước ngọt. Theo Trần Sỹ Nam (2011) sự tăng nhanh của một số nhà máy, xí nghiệp
và tăng năng suất thì nhu cầu về nước tăng rất nhanh, để sản xuất 1 tấn nhựa cần 500m 3,
1 tấn dầu cần 16m3.
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực quốc gia về vệ sinh và môi trường nước
sạch (2010), hiện tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước có kiểm soát tăng từ 32% năm
1998 lên 79% năm 2009. Tuy nhiên, chỉ có 40% dân số nông thôn được sử dụng nước
sạch đạt quy chuẩn quốc gia do Bộ Y tế ban hành. Trước tình trạng chung của cả nước là
vùng nông thôn thiếu nước sạch trong sinh hoạt, ăn uống và thành phố Cần Thơ cũng
không ngoại lệ nên đang cần có nhiều biện pháp khắc phục.
Hiện trạng cấp nước ở nông thôn hiện nay chủ yếu là do người dân tự cấp nước
sinh hoạt, họ sử dụng đủ loại nguồn nước: ao, kênh, sông, nước ngầm, nước mưa,….
Nhưng hầu hết các nguồn nước đó đều bị ô nhiễm do tập quán canh tác nông nghiệp,
chăn thả gia súc, gia cầm, sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng,
chất thải sinh hoạt,… Do đó, cần tạo điều kiện cho người dân nghèo được tiếp cận với
nguồn nước sạch là hết sức cần thiết.
Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi
chính phủ đã và đang hỗ trợ để phát triển ngành nước nói chung và lĩnh vực nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn nói riêng, đến nay việc xử lý nước và trữ nước hộ gia đình
đã có nhiều cải thiện đáng kể. Tuy nhiên mỗi vùng có nguồn nước khác nhau nên việc xử
lý bảo đảm cho người dân sử dụng cũng khác nhau. Vì vậy cần phải có những biện pháp
xử lý, trữ nước cụ thể theo thực trạng nguồn nước,... góp phần cải thiện nguồn nước sinh
hoạt cho người dân vùng nông thôn, đồng thời nâng cao sức khỏe cho người dân.
Đề tài “Nghiên cứu hiệu suất xử lý nước sông và nước ngầm bằng cột lọc cát cải
tiến qui mô hộ gia đình tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ” được thực hiện nhằm đánh giá
hiệu suất xử lý của bình lọc đối với nước mặt và nước ngầm ở quận Cái Răng, thành phố
Cần Thơ và nhân rộng mô hình cung cấp nước sạch cho nhiều người dân nghèo ở đồng
bằng sông Cửu Long.
II.
...
I. GIỚI THIỆU
Nước ngọt yếu tố không thể thiếu được trong sự phát triển kinh tế hội của
mỗi quốc gia. Theo s phát triển của nền văn minh nhân loại thì nhu cầu v nước ngọt
của con người trong sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông , thủy sản
ngày càng tăng. Bên cạnh đó sự gia tăng dân số làm cho nhu cầu về nước ngày càng tăng.
Trong hoạt động nông nghiệp, nhu cầu về nước tăng nhanh, mỗi ha cần trung bình 14
18m
3
nước ngọt. Theo Trần Sỹ Nam (2011) sự tăng nhanh của một số n máy, xí nghiệp
tăng năng suất thì nhu cầu về nước tăng rất nhanh, đ sản xuất 1 tấn nhựa cần 500m
3
,
1 tấn dầu cần 16m
3
.
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực quốc gia vvệ sinh và môi trường nước
sạch (2010), hiện tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước có kiểm soát tăng từ 32% năm
1998 lên 79% năm 2009. Tuy nhiên, chỉ 40% dân s nông thôn được sử dụng nước
sạch đạt quy chuẩn quốc gia do Bộ Y tế ban nh. Trước tình trạng chung của cả nước
vùng nông thôn thiếu nước sạch trong sinh hoạt, ăn uống thành ph Cần Thơ cũng
không ngoại lệ nên đang cần có nhiều biện pháp khắc phục.
Hiện trạng cấp nước ng thôn hiện nay chủ yếu do người dân tự cấp nước
sinh hoạt, họ sử dụng đủ loại nguồn c: ao, kênh, sông, nước ngầm, nước mưa,….
Nhưng hầu hết các nguồn nước đó đều bị ô nhiễm do tập quán canh tác nông nghiệp,
chăn thả gia súc, gia cầm, s dụng các loại thuốc tr sâu, thuốc kích thích tăng trưởng,
chất thải sinh hoạt, Do đó, cần tạo điều kiện cho người dân nghèo được tiếp cận với
nguồn nước sạch là hết sức cần thiết.
Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi
chính phủ đã và đang hỗ trợ để phát triển ngành nước nói chung và lĩnh vực nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn nói riêng, đến nay việc xửớc và trớc hộ gia đình
đã có nhiều cải thiện đáng kể. Tuy nhiên mỗi vùng có nguồn nước khác nhau nên việc xử
bảo đảm cho người dân sdụng cũng khác nhau. vậy cần phải có những biện pháp
xử lý, trữ nước cụ thể theo thực trạng nguồn ớc,... góp phần cải thiện nguồn nước sinh
hoạt cho người dân vùng nông thôn, đồng thời nâng cao sức khỏe cho người dân.
Đề tài “Nghiên cứu hiệu suất xc sông nước ngầm bằng cột lọc cát cải
tiến qui hgia đình tại quậni Răng, TP Cần Thơ” được thực hiện nhằm đánh giá
hiệu suất xử lý của nh lọc đối với nước mặt và nước ngầm ở quận Cái Răng, thành phố
Cần T và nhân rộng mô hình cung cấp nước sạch cho nhiều người dân nghèo đồng
bằng sông Cửu Long.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.1 Bố trí thí nghiệm
Nghiên cứu hiệu suất xử lý nước sông và nước ngầm bằng cột lọc cát cải tiến qui mô hộ gia đình tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hiệu suất xử lý nước sông và nước ngầm bằng cột lọc cát cải tiến qui mô hộ gia đình tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ - Người đăng: Bụng Mỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu hiệu suất xử lý nước sông và nước ngầm bằng cột lọc cát cải tiến qui mô hộ gia đình tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ 9 10 968