Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì Azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì
trong sản xuất thuốc gợi nổ chì Azotua bằng
phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
Chu Việt Sơn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Quang Trung
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về thuốc gợi nổ (thuốc nổ sơ cấp); chì azotua. Giới thiệu về
công ty hóa chất 21 và công nghệ sản xuất chì azotua. Nghiên cứu phương pháp xác
định hàm lượng chì trong quá trình sản xuất chì azotua. Trình bày quy trình thực
nghiệm phân tích chì azotua bằng phương pháp chuẩn độ thể tích và phân tích hàm
lượng chì trong chì azotua bằng phương pháp F-AAS. Đưa ra kết quả thực nghiệm
và thảo luận: ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả xác định hàm lượng chì theo
phương pháp chuẩn độ thể tích; khảo sát lại các điều kiện đo phổ Chì bằng phương
pháp F-AAS; đánh giá chung về 2 phương pháp xác định hàm lượng chì trong thuốc
gợi nổ chì azotua.
Keywords. Hóa phân tích; Chì; Hấp thụ nguyên tử; Phương pháp quang phổ; Thuốc
gợi nổ
Content
MỞ ĐẦU
Hầu hết tất cả các loại hoả cụ phục vụ cho nền kinh tế và Quân sự đều có nguyên lý
chung là sử dụng các loại thuốc gợi nổ (thuốc nổ sơ cấp) để nhận xung lượng ban đầu chuyển
hoá thành phản ứng nổ để mồi nổ các loại thuốc nổ phá (thuốc nổ thứ cấp). Trong các loại
thuốc gợi nổ đó chì azotua hay còn gọi là chì azit được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong các
loại kíp nổ trên toàn thế giới. Việc phân tích đánh giá chính xác chất lượng của chúng có ý
nghĩa quan trọng đặc biệt là trong lĩnh vực Quân sự. Hiện nay tại Công ty Hóa chất 21-Bộ
Quốc phòng đang sản xuất loại thuốc này dùng cho các loại hỏa cụ, việc đánh giá chất lượng
sản phẩm sử dụng chủ yếu phương pháp chuẩn độ thể tích để xác định hàm lượng chì trong
thuốc. Vì vậy việc nghiên cứu khảo sát lại quy trình phân tích cũ và nghiên cứu phương pháp

công cụ áp dụng cho việc xác định hàm lượng chì là việc làm cần thiết.
Xuất phát từ thực tế, luận văn này đề cập đến việc nghiên cứu khảo sát lại quy trình
phân tích chì bằng phương pháp chuẩn độ thể tích và nghiên cứu xác định hàm lượng chì
bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) trong quá trình sản xuất thuốc
gợi nổ chì azotua sản xuất tại Công ty Hoá chất 21 làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng
loại thuốc này trước khi nhồi nén vào các loại hoả cụ dùng cho Quân sự nói riêng và nền kinh
tế Quốc dân nói chung.
NỘI DUNG LUẬN VĂN
I. Lý do chọn đề tài
Với mục đích hoàn thiện phương pháp phân tích chuẩn độ ...

trong sn xut thuc gi n ng
 hp th 
Chu Vi
i hc Khoa hc T 
Khoa c
Lu : 60 44 29
ng dn:  Quang Trung
o v: 2011
Abstract. Tng quan v thuc gi n (thuc n i thiu v
 sn xu
n xuc
nghin  th 
-t qu thc nghim
o lun: ng cu t n kt qu 
 th u ki b
- c
gi n 
Keywords. ; ; Hp th ; ; Thuc
gi n
Content
MỞ ĐẦU

 


i. 
-

trong

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì Azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì Azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì Azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 9 10 340