Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại
nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo
đồng sunfua
Vũ Văn Tùng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
Chuyên ngành: Hoá môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo động
sunfua: Quặng sunfua; Tình trạng ô nhiễm tại các vùng lân cận và các khu vực khai
thác quặng; Ảnh hưởng của kim loại nặng đến môi trường và cơ thể sống. Tiến
hành thực nghiệm. Trình bày kết quả và thảo luận: Quá trình kết tủa, cộng kết, hấp
phụ của các nguyên tố kim loại nặng; Nghiên cứu khả năng phong hoá giải phóng
các kim loại nặng trên mô hình bãi thải, đuôi quặng nghèo chalcopyrit trong điều
kiện ngập nước; Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ quặng nghèo
chalcopyrite trong điều kiện xung; So sánh khả năng giải phóng kim loại từ hai
điều kiện phong hoá các bãi thải, đuôi quặng nghèo chalcopyrite.
Keywords: Hóa môi trường; Kim loại nặng; Đồng sunfua; Xử lí chất thải; Ô nhiễm
môi trường

Content.
Việc khai thác khoáng sản ở nướcta còn nhiều bất cập do trình độ quản lý, ý
thức của con người cũng như công nghệ khai thác còn non kém và lạc hậu nên đã và
đang để lại những hệ luỵ xấu cho môi trường.
Đa số các mỏ hiện nay khai thác phần lớn là bán thu công,chỉ lấy các phần quặng
giàu, bỏ đi toàn bộ các phần quặng nghèo và khoáng sản đi cùng. Đây là một
nguyên nhân quan trọng gây ảnh hưởng nặng nề môi trường xung quanh.
Kim loại nặng trong môi trường có khả năng gây độc ở liều lượng thấp và
tích luỹ lâu dài trong chuỗi thức ăn.
Việc nghiên cứu khả năng giải phóng và cơ chế chuyển hoá của các kim loại
nặng từ các bãi thải quặng do đó đã trở nên bức xúc và có ý nghĩa quan trọng.

1

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Quặng sunfua
1.1.1. Đặc điểm chung
Hiện nay, số lượng các khoáng vật sulfua và các hợp chất tương tự được tìm
thấy lên tới 350. Theo tính toán của Vernadsky, chúng chiếm 0,15% trọng lượng
toàn bộ vỏ Trái đất. Hầu hết khoáng vật sulfua có màu và đó là đặc điểm để xác
định khoáng vật. Sulfua chủ yếu có nguồn gốc nhiệt dịch. Ngoài ra, sulfua còn được
thành tạo trong quá trình magma, đôi khi trong điều kiện ngoại sinh, trong đới làm
giàu sulfua thứ sinh và trong trầm tích. Sulfua còn có mặt trong thiên thạch và đá
Mặt Trăng.
1.1.2. Một số quặng đồng sulfua
1.1.2.1. Chalcosin
1.1.2.2. Chalcopyrit CuFeS2
1.1.2.3. Stanin Cu2FeSnS4
1.1.2.4. Bornit Cu5FeS4
1.2.2.5. Enargit Cu3[AsS4]
1.1.2.6. Tenantit Cu6+Cu62+As4S13 và tetrahedrit Cu6+Cu62+Sb4S13
...
1
Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại
nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo
đồng sunfua
Vũ Văn Tùng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
Chuyên ngành: Hoá môi trường; số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo động
sunfua: Quặng sunfua; Tình trạng ô nhiễm tại các vùng lân cận và các khu vực khai
thác quặng; Ảnh hưởng của kim loại nặng đến môi trường thể sống. Tiến
hành thực nghiệm. Trình bày kết quả thảo luận: Quá trình kết tủa, cộng kết, hấp
phụ của các nguyên tố kim loại nặng; Nghiên cứu khả ng phong hoá giải phóng
các kim loại nặng trên hình i thải, đuôi quặng nghèo chalcopyrit trong điều
kiện ngập nước; Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ quặng nghèo
chalcopyrite trong điều kiện xung; So nh khả ng giải phóng kim loại từ hai
điều kiện phong hoá các bãi thải, đuôi quặng nghèo chalcopyrite.
Keywords: Hóa môi trường; Kim loại nặng; Đồng sunfua; Xử lí chất thải; Ô nhiễm
môi trường
Content.
Việc khai thác khoáng sản nướcta còn nhiều bất cập do trình độ quản lý, ý
thức của con người cũng như công nghệ khai thác còn non kém và lạc hậu nên đã và
đang để lại những hệ luỵ xấu cho môi trường.
Đa số các mỏ hiện nay khai thác phần lớn là bán thu công,chỉ lấy các phần quặng
giàu, bỏ đi toàn bộ các phần quặng nghèo khoáng sản đi cùng. Đây một
nguyên nhân quan trọng gây ảnh hưởng nặng nề môi trường xung quanh.
Kim loại nặng trong môi trường khả năng gây độc liều lượng thấp
tích luỹ lâu dài trong chuỗi thức ăn.
Việc nghiên cứu khả năng giải phóng chế chuyển hoá của các kim loại
nặng từ các bãi thải quặng do đó đã trở nên bức xúc và có ý nghĩa quan trọng.
Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng từ các bãi thải, đuôi quặng nghèo đồng sunfua 9 10 916