Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách Cr khỏi nguồn nước thải

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3140 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trên vỏ trấu và
ứng dụng xử lý tách Cr khỏi nguồn nước thải
Lê Thị Tình
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 60 44 29
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định Crom bằng phương pháp đo độ hấp
thụ quang của phức màu giữa Cr(VI) với thuốc thử Điphenylcarbazid. Chế tạo vật liệu hấp
phụ vỏ trấu biến tính. Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu đối với Cr(VI), Cr(III).
Nghiên cứu ảnh hưởng các điều kiện pH, nồng độ của chất bị hấp phụ, thời gian và ảnh
hưởng của các ion kim loại đến khả năng hấp phụ của vật liệu. Áp dụng xử lý mẫu thực tế.
Keywords. Hóa phân tích; Vỏ trấu; Nước thải; Ô nhiễm nước; Kim loại nặng; Crôm

Content:

Nước là một tài nguyên vô tận, giữ một vai trò quan trọng trong quá trình hình
thành và phát triển sinh quyển. Không thể có sự sống khi không có nước. Nước đóng
vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống ...
Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và cuộc sống
của con người được nâng cao, thì nhu cầu về nước ngày càng nhiều, nhưng sự ô
nhiễm môi trường nước xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là ô nhiễm các
kim loại nặng, những kim loại này có liên quan trực tiếp đến biến đổi gen, ung thư,
cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường ngay cả ở hàm lượng nhỏ( ví dụ
Cr). Với mục tiêu là tìm kiếm vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, có thể tái tạo được để hấp
phụ, loại bỏ kim loại nặng trong nước là vấn đề chúng tôi lựa chọn.
Vỏ trấu là phụ phẩm của nông nghiệp, rẻ tiền, dễ kiếm, không làm nguồn nước
bị ô nhiễm. Mặt khác Việt Nam là một nước có nguồn phế thải nông nghiệp dồi dào

song việc sử dụng chúng vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ nhằm xử lý nước thải còn
ít được quan tâm, chúng tôi hy vọng rằng vật liệu này có thể ứng dụng vào xử lý kim
loại nặng có trong nguồn nước bị ô nhiễm, góp phần làm cho môi trường xanh – sạch
– đẹp.

NỘI DUNG LUẬN VĂN
I. Lý do chọn đề tài
Với mục tiêu là tìm kiếm vật liệu mới để hấp phụ, loại bỏ kim loại nặng trong
nguồn nước bị ô nhiễm.

II. Mục đích nghiên cứu.
Tìm kiếm vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, có thể tái tạo được để hấp phụ, loại bỏ kim
loại nặng trong nước, không làm nguồn nước bin ô nhiễm.

III. Tóm tắt luận văn

Tổng quan
1. Độc tính của Crom.
Crom có đặc tính lý học (bền ở nhiệt độ cao, khó oxi hoá, cứng và tạo màu
tốt…) nên được sử dụng rộng rãi. Vì vậy mà tác hại của nó gây ra ngày càng nhiều.
Kết quả...
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trên vỏ trấu và
ứng dụng xử lý tách Cr khỏi nguồn nước thải
Lê Thị Tình
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; số: 60 44 29
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định Crom bằng phương pháp đo độ hấp
thụ quang của phức màu giữa Cr(VI) với thuốc thử Điphenylcarbazid. Chế tạo vật liệu hấp
phụ vỏ trấu biến tính. Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu đối với Cr(VI), Cr(III).
Nghiên cứu ảnh hưởng các điều kiện pH, nồng độ của chất bị hấp phụ, thời gian ảnh
hưởng của các ion kim loại đến khả năng hấp phụ của vật liệu. Áp dụng xử lý mẫu thực tế.
Keywords. Hóa phân tích; Vỏ trấu; Nước thải; Ô nhiễm nước; Kim loại nặng; Crôm
Content:
Nước một tài nguyên tận, giữ một vai tquan trọng trong quá trình hình
thành và phát triển sinh quyển. Không thể có sự sống khi không có nước. Nước đóng
vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống ...
Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật cuộc sống
của con người được nâng cao, thì nhu cầu về nước ngày càng nhiều, nhưng sự ô
nhiễm môi trường nước xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là ô nhiễm các
kim loại nặng, những kim loại này liên quan trực tiếp đến biến đổi gen, ung thư,
cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường ngay cả hàm lượng nhỏ( dụ
Cr). Với mục tiêu là tìm kiếm vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, thể tái tạo được để hấp
phụ, loại bỏ kim loại nặng trong nước là vấn đề chúng tôi lựa chọn.
Vỏ trấu là phụ phẩm của nông nghiệp, rẻ tiền, dễ kiếm, không làm nguồn nước
bị ô nhiễm. Mặt khác Việt Nam một nước nguồn phế thải nông nghiệp dồi dào
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách Cr khỏi nguồn nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách Cr khỏi nguồn nước thải - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách Cr khỏi nguồn nước thải 9 10 803