Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn sâu răng của một số loài thực vật

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2862 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn sâu răng của
một số loài thực vật
Nguyễn Thị Thúy Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Huy
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về Bệnh sâu răng và cơ chế gây bệnh sâu răng; Vi khuẩn
Streptococcus mutans và khả năng gây bệnh sâu răng; Các biện pháp phòng ngừa sâu
răng; Hợp chất thứ cấp trong thực vật. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên
cứu: Nuôi cấy vi khuẩn và chuẩn bị mẫu tế bào; Chiết rút các hợp chất tự nhiên trong
dịch chiết thực vật; Nghiên cứu định tính các thành phần một số hợp chất tự nhiên có
trong dịch chiết thực vật; Phân tách các thành phần các chất trong dịch chiết thực vật;
Xác định tính kháng khuẩn sâu răng bằng phương pháp đục lỗ; Xác định mức độ sinh axit
của vi khuẩn bằng thí nghiệm giảm pH; Xác định mức độ sống sót của vi khuẩn… Đưa ra
kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu sàng lọc một số cây thuốc có khả năng kháng khuẩn sâu
răng; Phân tích một số hợp chất thực vật thứ cấp có hoạt tính kháng khuẩn từ cây Lấu Ba
Vì và cây xoài
Keywords. Khả năng kháng khuẩn; Sâu răng; Thực vật; Vi khuẩn; Dịch chiết thực vật

Content
Mở đầu
Sâu răng là bệnh rất phổ biến trên thế giới, ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội. Bệnh
sâu răng có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng, việc điều trị sâu răng tốn kém cho cá nhân và
xã hội cả về kinh phí cũng như thời gian. Bệnh sâu răng được Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) và nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm.
Bệnh sâu răng từng được xem là một trong ba mối nguy hại cho sức khỏe con
người sau bệnh tim mạch và ung thư, chính vì thế cho đến nay, bệnh sâu săng vẫn là nỗi

lo mà bất cứ ai cũng không thể xem thường. Theo số liệu điều tra của Viện Răng Hàm
Mặt Trung Ương năm 2003, khoảng 90% dân số Việt Nam mắc các bệnh về răng, miệng,
trong đó phổ biến nhất là sâu răng và viêm quanh răng. Nguyên nhân chính gây bệnh sâu
răng là do các vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn nhóm Streptococci có mặt trong mảng bám
răng sinh axit gây ăn mòn men răng.
Cách tốt nhất để phòng chống bệnh sâu răng là vệ sinh răng miệng thường xuyên
và đúng cách cùng với hạn chế các đồ ăn có nhiều đường. Các sản phẩm bảo vệ răng
miệng sử dụng thường được bổ sung các chất kháng khuẩn như fluor, axit yếu, peroxit
hydro, muối kim loại. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài các chất kháng khuẩn như fluor,
axit yếu… đều mang lại những hậu quả không mong muốn. Hiện nay, việc tìm kiếm các
hợp chất mới có tác dụng bảo vệ răng, đặc bi...
Nghiên cứu kh năng kháng khuẩn sâu răng của
mt s loài thực vt
Nguyn Th Thúy Anh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Sinh hc
Chuyên ngành: Sinh hc thc nghim; Mã số: 60 42 30
Người hướng dn: TS. Nguyn Quang Huy
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Tng quan v Bệnh sâu răng chế y bệnh sâu răng; Vi khuẩn
Streptococcus mutans kh năng gây bệnh sâu răng; Các biện pháp phòng ngừa sâu
răng; Hợp cht th cp trong thc vật. Trình bày ngun liệu phương pháp nghiên
cứu: Nuôi cy vi khuẩn chun b mu tế o; Chiết rút c hợp cht t nhiên trong
dch chiết thc vật; Nghiên cứu định tính các thành phần mt s hp cht t nhiên có
trong dch chiết thc vật; Phân tách các thành phần các chất trong dch chiết thc vt;
Xác định tính kháng khuẩn sâu răng bằng phương pháp đục lỗ; Xác định mức độ sinh axit
ca vi khun bằng thí nghiệm giảm pH; Xác đnh mức độ sống sót của vi khuẩn… Đưa ra
kết qu nghiên cứu: Nghiên cứu sàng lọc mt s cây thuốc khả năng kháng khuẩn sâu
răng; Phân tích một s hp cht thc vt th cấp có hoạt tính kháng khuẩn t y Lấu Ba
Vì và cây xoài
Keywords. Kh năng kháng khuẩn; Sâu răng; Thc vt; Vi khun; Dch chiết thc vt
Content
M đầu
Sâu răng là bệnh rt ph biến trên thế gii, mi la tui, mi tng lớp xã hội. Bnh
sâu răng t l mc cao trong cộng đồng, vic điều tr sâu răng tốn kém cho nhân
hội c v kinh phí cũng như thời gian. Bệnh sâu răng được T chc Y tế thế gii
(WHO) và nhiu quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm.
Bệnh sâu răng từng được xem một trong ba mi nguy hi cho sc khe con
người sau bnh tim mạch ung thư, chính thế cho đến nay, bệnh sâu săng vẫn ni
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn sâu răng của một số loài thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn sâu răng của một số loài thực vật - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn sâu răng của một số loài thực vật 9 10 894