Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu kho dữ liệu chuyên đề và ứng dụng trong việc trích rút thông tin quản lý án hình sự tại viện kiểm sát nhân dân tối cao

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Nguyễn Thị Minh Huệ

ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU KHO DỮ LIỆU CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG
DỤNG TRONG VIỆC TRÍCH RÚT THÔNG TIN QUẢN LÝ ÁN
HÌNH SỰ TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
MÃ Số: 60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

Luậnvănđượchoànthànhtại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ngườihướngdẫnkhoahọc:

PGS.TS Đỗ Trung Tuấn

Phảnbiện 1: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Phảnbiện 2: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

LuậnvănsẽđượcbảovệtrướcHộiđồngchấmluậnvănthạcsĩtạiHọcviệnCôngnghệBưuchín
hViễnthông
Vàolúc: .......giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Cóthểtìmhiểuluậnvăntại:

- ThưviệncủaHọcviệnCôngnghệBưuchínhViễnthông

1

MỞ ĐẦU
Yêu cầu có được thông tin nhanh chóng, chính xác phục vụ cho công việc không dễ gì có được bởi
vì dữ liệu ngày một nhiều, lưu trữ phân tán ở nhiều nơi (phù hợp với tổ chức phân cấp của các đơn vị), ở
nhiều dạng không tương thích với nhau, thậm chí còn ở những dạng phi cấu trúc. Nhiều hệ thống thông tin
đã được xây dựng không tương thích với nhau và không tương thích với những hệ thông tin mới được xây
dựng.
Đến nay, phương pháp xây dựng kho dữ liệu (Data Warehouse) đã phát triển cả về lý thuyết cũng
như thực tế. Bên cạnh đó các nhà cung cấp phần mềm cũng đưa ra các công cụ để xây dựng, duy trì phát
triển kho dữ liệu. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của thế giới,
những nhà ra quyết định xác định rõ cần phải có một thế hệ các kỹ thuật và công cụ tính toán mới nhằm hỗ
trợ họ trong việc trích xuất các thông tin hữu ích được nhúng bên trong các dữ liệu thu thập và tích luỹ. Do
đó việc nghiên cứu về Kho dữ liệu chuyên đề và xem xét khả năng ứng dụng trong việc xử lý dữ liệu là cần
thiết.
Hệ thống cơ quan Viện kiểm sát hiện nay được tổ chức theo cấp hành chính do đó Viện kiểm sát
nhân dân các cấp cũng được trang bị hệ thống các ứng dụng nghiệp vụ trong toàn ngành. Việc tập hợp và
quản trị các dữ liệu trên phạm vi toàn ngành để cung cấp cho quá trình “phân tích, đánh giá, kiểm tra, giám
sát, hỗ trợ ra quyết định” tình hình tội phạm trong từng giai đoạn là rất cần thiết. Đề tài này nghiên cứu về lý
thuyết, nắm chắc phương pháp luận và đưa ra phần thử nghiệm về trích rút thông tin theo yêu cầu của bài
toán cụ thể.
Luận văn bao gồm ba phần:


Chương ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Nguyễn Thị Minh Huệ
ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU KHO DỮ LIỆU CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG
DỤNG TRONG VIỆC TRÍCH RÚT THÔNG TIN QUẢN LÝ ÁN
HÌNH SỰ TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
MÃ Số: 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI – 2012
Nghiên cứu kho dữ liệu chuyên đề và ứng dụng trong việc trích rút thông tin quản lý án hình sự tại viện kiểm sát nhân dân tối cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu kho dữ liệu chuyên đề và ứng dụng trong việc trích rút thông tin quản lý án hình sự tại viện kiểm sát nhân dân tối cao - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiên cứu kho dữ liệu chuyên đề và ứng dụng trong việc trích rút thông tin quản lý án hình sự tại viện kiểm sát nhân dân tối cao 9 10 47