Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu kỹ thuật chống thư rác DKIM

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

PHẠM HÒA BÌNH

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỐNG THƯ RÁC DKIM

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

1

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN BÌNH

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

LỜI NÓI ĐẦU
Thư điện tử rác đã và đang trở thành một mối lo ngại thực sự đối với người
dùng Internet, gây tổn thất về thời gian, công sức, tiền bạc. Lượng thư rác trên thế giới
chiếm một tỉ lệ rất lớn, có những lúc chiếm khoảng 90% thư điện tử gửi đi và gây
thiệt hại hàng tỉ đô la hàng năm.
Theo một thống kê mới nhất của EmailTray trong năm 2011 đến nửa đầu năm
2012 thì 68% thư điện tử mỗi ngày là thư điện tử rác. Thư điện tư rác không chỉ còn là
nỗi phiền phức cho người sử dụng, thư rác đang làm giảm hiệu quả các dịch vụ của
doanh nghiệp, làm tăng chi phí do cần thêm máy chủ hoặc dịch vụ, hoặc đơn giản chỉ
là tốn thêm thời gian do các thư điện tử bị chuyển đến hòm thư rác hay bị mất vĩnh
viễn. Mặc dù trong 3 năm gần đây với sự nỗ lực không ngừng của các nước, các tổ
chức trong công cuộc chống thư rác. Nhưng những thông kê vào tháng 2/2012 cho
thấy cứ 298 thư điện tử gửi đi thì có một thư điện tử rác lừa đảo(phishing). Với những
thư rác có tính chất lừa đảo còn có thể gây hậu quả khó lường đối với những người
dùng thư điện tử lộ thông tin cá nhân, mất tài khoản ngân hàng….
Trước vấn nạn thư rác tại Việt Nam hiện nay, đề tài luận văn của em nghiên
cứu về kỹ thuật chống thư rác DKIM để có thể đưa ra những đánh giá nhận định về
khả năng thực hiện triển khai những biện pháp phù hợp về chống thư rác.
Bản tóm tắt luận văn của em tóm tât qua 3 chương chính như sau:
Chương I: Tổng quan về thư điện tử, thư điện tử rác
Chương này nghiên cứu tập trung tìm hiểu các vấn đề chính liên quan thư điện
tử, thư điện tử rác như: khái niệm,đặc điểm và cấu trúc thư điện tử; mô hình trao đổi
thư điện tử và các giao thức được sử dụng; một số thống kê về thư điện tử, thư điện tử
rác; thư điện tử rác và các phương thức phát tán; các công nghệ chống thư điện tử rác.
Chương II. Các giải...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
PHẠM HÒA BÌNH
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỐNG THƯ RÁC DKIM
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI - 2012
Nghiên cứu kỹ thuật chống thư rác DKIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu kỹ thuật chống thư rác DKIM - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu kỹ thuật chống thư rác DKIM 9 10 689