Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo

Được đăng lên bởi dat-lamhung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM
DƯỚI GÓC NHÌN NGHỆ THUẬT LÀM BÁO

ThS. PHẠM ĐÌNH LÂN
Khoa Báo chí và Truyền thông,Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Nghệ thuật làm báo là hình thức, cách thức chuyển tải nội dung thông tin
của chủ thể cơ quan báo chí đến người tiếp nhận (người đọc, người nghe, người
xem). Giá trị nghệ thuật làm báo được đánh giá năng lực của thông tin được công
chúng thừa nhận.
Hình thức là cái vỏ bên ngoài của nội dung thông tin, là diện mạo của một
sản phẩm báo chí hoàn chỉnh (một số báo, một chương trình truyền hình - phát
thanh). Bao gồm: giấy, mực in, băng hình, cách trình bày, độ nét, rõ ràng, đơn giản,
dễ nhìn… Hình thức của một sản phẩm báo chí hoàn chỉnh phụ thuộc vào sự hoàn
chỉnh của các sản phẩm đơn lẻ; áp dụng và thừa hưởng sự phát triển công nghệ
thông tin và khả năng thẩm mỹ của người trình bày. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào
tính cách hoạt động của cơ quan báo chí đó: Báo tính cách chính trị hay chuyên
ngành hoặc giải trí chỉ dẫn. Cụ thể hơn như chương trình thời sự chính trị, khoa học
giáo dục hay giải trí thông tin kinh tế của đài truyền hình Việt Nam.
Cách thức chuyển tải là cách tổ chức, sắp xếp trên một trang báo, một tờ báo
hay một chương trình của đài truyền hình hay phát thanh. Là sự sắp xếp hợp lý giữa
các thành phần, mở nhiều chuyên mục hấp dẫn, tạo thuận lợi trong quá trình tìm
kiếm thông tin. Là sự lựa chọn thể loại, lựa chọn mô thức cho một tác phẩm báo chí
để góp phần nâng cao năng lực thông tin tạo nên phong cách của cơ quan báo chí.
2. Báo chí Việt Nam trải qua 145 năm ra đời và phát triển với hai giai đoạn:
báo chí trong thời kỳ thuộc địa (1865 - 1945) và báo chí cách mạng Việt Nam (1945
- nay). Trong mỗi giai đoạn, đều thể hiện những bước đi rất nhanh để lại nhiều dấu
ấn, định vị cho từng bước nhảy của nghệ thuật làm báo. Mặc dù trong mỗi thời kỳ,

chế độ chính trị có khác nhau nhưng nghệ thuật làm báo luôn là đích đến của những
người làm báo. Ngay từ buổi đầu, tờ Việt ngữ Gia định báo bằng Việt ngữ đầu tiên
ra đời, mang tính cách một tờ công báo còn đơn giản. Trên trang báo chỉ có hai nội
dung trong hai chuyên mục Công vụ và Tạp vụ tồn tại từ 1865 đến 1869. Khi người
Pháp chuyển giao việc quản lý tờ này cho ông Trương Vĩnh Ký thì diện mạo tờ báo
bắt đầu có thay đổi. Tờ báo có thêm mục Thứ vụ để đăng tải những sáng tác của các
nhà văn, nhà thơ đương thời.
Việc mở mục Thứ vụ có ý nghĩa quyết định cho việc Gia định báo được lưu
hành trong dân chúng, hay nói cách khác Gia định báo có cơ hộ...
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM
DƯỚI GÓC NHÌN NGHỆ THUẬT LÀM BÁO
ThS. PHẠM ĐÌNH LÂN
Khoa Báo chí và Truyền thông,Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Nghệ thuật làm báo hình thức, cách thức chuyển tải nội dung thông tin
của chủ thể quan báo chí đến người tiếp nhận (người đọc, người nghe, người
xem). Giá tr nghệ thuật làm báo được đánh g ng lực của thông tin được công
chúng thừa nhận.
Hình thức cái vỏ bên ngoài của nội dung thông tin, diện mạo của một
sản phẩm báo chí hoàn chỉnh (một số báo, một chương trình truyền hình - phát
thanh). Bao gồm: giấy, mực in, băng hình, cách trình bày, độ nét, ràng, đơn giản,
dễ nhìn… Hình thức của một sản phẩm o chí hoàn chỉnh phụ thuộc vào sự hoàn
chỉnh của các sản phẩm đơn lẻ; áp dụng thừa hưởng sự phát triển công nghệ
thông tin và khả năng thẩm mỹ của người trình bày. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào
tính cách hoạt động của quan o chí đó: Báo tính cách chính trị hay chuyên
ngành hoặc giải trí chỉ dẫn. Cụ thể hơn như chương trình thời sự chính trị, khoa học
giáo dục hay giải trí thông tin kinh tế của đài truyền hình Việt Nam.
Cách thức chuyển tải cách tổ chức, sắp xếp trên một trang báo, một tờ báo
hay một chương trình của đài truyền hình hay phát thanh. Là sự sắp xếp hợp lý giữa
các thành phần, m nhiều chuyên mục hấp dẫn, tạo thuận lợi trong quá trình tìm
kiếm thông tin.sự lựa chọn thể loại, lựa chọnthức cho một tác phẩm báo chí
để góp phần nâng cao năng lực thông tin tạo nên phong cách của cơ quan báo chí.
2. Báo chí Việt Nam trải qua 145 năm ra đời phát triển với hai giai đoạn:
báo ctrong thời kỳ thuộc địa (1865 - 1945) và báo chí cách mạng Việt Nam (1945
- nay). Trong mi giai đoạn, đều thể hiện những bước đi rất nhanh để lại nhiều dấu
ấn, định vị cho từng ớc nhảy của nghệ thuật làm báo. Mặc trong mỗi thời kỳ,
Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo - Người đăng: dat-lamhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo 9 10 25