Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu lưu lượng video trong mạng NGN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1933 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Nguyễn Trung Hải
NGHIÊN CỨU LƯU LƯỢNG VIDEO
TRONG MẠNG NGN

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI - 2011

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Chiến Trinh

Phản biện 1: TS.Nguyễn Trung Kiên
Phản biện 2: TS. Dư Đình Viên
Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

13 giờ 30 ngày 11 tháng 02 năm 2012

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

Mở đầu
Mô hình hóa lưu lượng là một trong những bài toán
quan trọng nhằm hỗ trợ cho việc tối ưu mạng viễn
thông.Các nghiên cứu về lưu lượng Internet đã cho thấy
rằng lưu lượng mạng có tính chất tự tương quan hay tính
phụ thuộc dài hạn trong cấu trúc (Có sự gần giống nhau
trong các dải thời gian).
Trong những năm gần đây xuất hiện nhiều ứng
dụng truyền video thời gian thực qua mạng băng rộng, có
thể kể đến như: video phone, video-conferencing hay
video theo yêu cầu (VoD), v. v. . khi đó chất lượng video
là vấn đề rất quan trọng. Trong quá trình truyền tải video
từ nguồn đến đích có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng làm suy
giảm chất lượng video: mã hóa/giải mã và các tham số
mạng như: tỷ lệ mất gói, trễ, jitter, băng thông, …. Do
đó bài toán xây dựng các mô hình thích hợp cho phép
khảo sát các đặc tính lưu lượng Video nhằm đưa ra các
biện pháp cải tiến chất lượng của dịch vụ có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng

4

Chương 1. Tổng quan về lưu lượng Video
1.1. Giới thiệu chung về truyền tải tín hiệu video
trên mạng
1.1.1. Công nghệ truyền hình Internet
Dưới góc độ công nghệ, có thể coi các dịch vụ
truyền hình Internet như sự phát triển ở mức độ cao của
truyền thông Internet (còn gọi là Webcasting) và là bước
phát triển tiếp theo, nối tiếp công nghệ Web trong hai
thập kỷ trước đây, một công nghệ có khả năng đưa thông
tin lên phạm vi toàn cầu trên World Wide Web đến người
sử dụng Internet một cách nhanh chóng và hiệu quả kinh
tế cao nhất.

1.1.2. Tóm lược về tiêu chuẩn MPEG
Được thiết lập từ năm 1998, MPEG (Motion
Picture Experts Group) là một nhóm nghiên cứu thuộc
ISO/IEC, có nhiệm vụ phát triển các tiêu chuẩn mã hóa
cho hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số. Cho đến nay,
nhóm nghiên cứu này đã phát triển được một số các tiêu
chuẩn cho việc nén âm thanh và hình ảnh. Mỗi tiêu chuẩn
được áp dụng cho những ứng dụng cụ thể và tương ứ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Nguyn Trung Hi
NGHIÊN CỨU LƯU LƯỢNG VIDEO
TRONG MNG NGN
Chuyên ngành: K thuật điện t
s: 60.52.70
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NI - 2011
Nghiên cứu lưu lượng video trong mạng NGN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu lưu lượng video trong mạng NGN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiên cứu lưu lượng video trong mạng NGN 9 10 433