Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học (nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố
đến điểm tuyển sinh đại học (nghiên cứu tại
trường đại học Sài Gòn)
Đỗ Đình Thái
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Quyết
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại
học (TSĐH). Nghiên cứu thực trạng điểm TSĐH các khối A, B, C và D1 vào trường
ĐH Sài Gòn từ năm 2008 – 2010. Nghiên cứu tác động của các yếu tố liên quan đến cá
nhân và gia đình thí sinh đến điểm TSĐH, chỉ ra phương thức tác động của các yếu tố
đó đến điểm TSĐH vào trường ĐH Sài Gòn. Tổng hợp thông tin, số liệu và đề xuất
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào tại trường ĐH Sài Gòn.
Keywords: Tuyển sinh đại học; Giáo dục đại học; Đánh giá chất lượng; Điểm thi;
Trường đại học Sài Gòn
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, nhất
là chất lượng giáo dục đại học. Trong những năm gần đây chất lượng sinh viên (SV) thi đậu
đại học ngày càng cao. Áp dụng chủ trương 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ
GD&ĐT) đã tạo nên một bình diện rộng để các trường có thể cùng tham gia công tác tuyển
sinh hằng năm.
Nâng cao chất lượng giáo dục ĐH ngoài việc cải tiến quá trình đào tạo thì yếu tố đầu vào
thông qua công tác tuyển sinh đóng cũng vai trò rất quan trọng. Nếu kì thi tuyển sinh diễn ra
nghiêm túc, đề thi đánh giá đúng năng lực của học sinh (HS) thì điểm tuyển sinh đại học (TSĐH)
sẽ là cơ sở nền cho việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho xã hội. Phân tích các
yếu tố tác động đến điểm TSĐH là điều rất cần thiết, với vai trò là nhà giáo dục chúng ta có thể
sử dụng nghiên cứu này lập kế hoạch giảng dạy phù hợp nhằm hướng tới nâng cao chất lượng
giáo dục. Việc chuyển từ trường trung học phổ thông (THPT) vào ĐH là bắt đầu thời kỳ chuyển
tiếp sang môi trường học tập mới, HS mang theo mình những kinh nghiệm về học tập khác nhau.
Đã có những công trình nghiên cứu về mối liên hệ giữa điểm số đầu vào và điểm số trong quá
trình học ĐH, điểm thi tốt nghiệp ra trường.
Hiện nay, các trường ĐH đều hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên,

để giải quyết vấn đề này, chất lượng giáo dục có rất nhiều yếu tố tác động đến nó, một trong
những yếu tố có liên quan là điểm TSĐH của SV. Hiện nay việc nghiên cứu này chưa được
quan tâm nhiều và tác động đến điểm TSĐH cũng là một dạng nghiên cứu về thành tích học
tập của H...
Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố
đến điểm tuyển sinh đại học (nghiên cứu tại
trường đại học Sài Gòn)
Đỗ Đình Thái
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Quyết
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày sở luận về tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại
học (TSĐH). Nghiên cứu thực trạng điểm TSĐH các khối A, B, C và D1 vào trường
ĐH Sài Gòn từ năm 2008 – 2010. Nghiên cứu tác động của các yếu tố liên quan đến cá
nhân gia đình thí sinh đến điểm TSĐH, chỉ ra phương thức tác đng của các yếu t
đó đến điểm TSĐH o trường ĐH i n. Tổng hợp thông tin, sliệu và đề xuất
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào tại trường ĐH Sài Gòn.
Keywords: Tuyển sinh đại học; Giáo dục đại học; Đánh giá chất lượng; Điểm thi;
Trường đại học Sài Gòn
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế hi nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, nhất
chất lượng giáo dục đại học. Trong những năm gần đây chất lượng sinh viên (SV) thi đậu
đại học ngày càng cao. Áp dụng chủ trương 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ
GD&ĐT) đã tạo nên một nh diện rộng để các trường thể ng tham gia ng tác tuyển
sinh hằng năm.
Nâng cao chất lượng giáo dục ĐH ngoài vic cải tiến quá trình đào tạo thì yếu tố đầu o
thông qua công c tuyển sinh đóng ng vai trò rt quan trọng. Nếu thi tuyển sinh din ra
nghiêm c, đề thi đánh giá đúng năng lực ca học sinh (HS) thì đim tuyn sinh đại học (TSĐH)
s là cơ s nền cho vic đào tạo nguồn nhân lựctrình độ cao phục v cho xã hội. Phân ch c
yếu tố c động đến điểm TSĐH là điu rất cần thiết, vi vai trò là nhà giáo dục chúng ta có thể
s dụng nghiên cu này lp kế hoạch giảng dạy phù hợp nhằm hướng tới nâng cao chất lưng
giáo dục. Vic chuyển từ trưng trung học phổ thông (THPT) vào ĐH bt đầu thời kỳ chuyn
tiếp sang môi trường học tập mới, HS mang theo mình những kinh nghim v học tập khác nhau.
Đã có những công trình nghiên cứu về mối liên hệ giữa điểm sđầu vào điểm strong quá
trình học ĐH, điểm thi tốt nghip ra trường.
Hiện nay, các trường ĐH đều hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên,
Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học (nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học (nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học (nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn) 9 10 987