Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu một số thuật toán học máy có giám sát và ứng dụng trong lọc thư rác

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

--------------------o0o-------------------

NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN
HỌC MÁY CÓ GIÁM SÁT VÀ ỨNG DỤNG
TRONG LỌC THƯ RÁC

Chuyên ngành : Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số

: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – NĂM 2012

LỚP CH10CNT1

1

NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

LỜI MỞ ĐẦU

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG XUÂN DẬU

Phản biện 1: ……………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:.......giờ ....... ngày.......tháng.........năm ............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

LỚP CH10CNT1

1

NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, việc trao đổi thông tin, liên lạc qua Internet
đã trở nên quen thuộc, phổ biến ở hầu hết các quốc gia, các lĩnh
vực trong đời sống xã hội. Thư điện tử (email) là một trong
những dịch vụ truyền thông tiện ích, được ứng dụng thường
xuyên, giúp con người trao đổi thông tin một cách nhanh
chóng, chính xác.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, các
dịch vụ thư điện tử đã được mở rộng với số lượng lớn các nhà
cung cấp dịch vụ và lượng người dùng khổng lồ. Thư điện tử
được truyền qua mạng Internet dưới dạng các tín hiệu điện nên
tốc độ di chuyển gần như là tức thời.
Tuy nhiên, ngoài những lợi ích mà thư điện tử mang lại,
chúng có thể gây ra những phiền phức, thiệt hại nếu không biết
cách khắc phục, loại bỏ và phòng chống. Một trong những vấn
đề nhức nhối luôn song hành với thư điện tử là thư rác hay còn
gọi là “spam emails”. Đó là những thư quảng cáo, hay các thư
mang nội dung với mục đích tấn công ăn cắp thông tin hoạc
phá hoại gây thiệt hại cho người dùng. Theo thống kê của
MessageLabs vào tháng 10 năm 2005, số lượng thư rác đã
chiếm 68% trên tổng số tất cả các thư được gửi đi.
Để ngăn chặn thư rác, nhiều tổ chức, cá nhân đã nghiên
cứu và phát triển những kỹ thuật phân loại thư điện tử thành
các nhóm (group); từ đó xác định, nhận biết giữa thư rác và thư
có giá trị. Tuy nhiên, những người tạo nên spam emails
LỚP CH10CNT1

1

NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

LỜI MỞ ĐẦU

(spammer) luôn tìm mọi cách vượt qua các bộ phân loại này và
phát tán chúng. Do vậy, cần có một giải pháp có khả năng tự
học để lọc thư rác một cách hiệu quả hơn.
Xuất phát từ thực trạng đó, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu
một số ...
LỜI MỞ ĐẦU
LỚP CH10CNT1 NGUYỄN THỊ VÂN TRANG 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
--------------------o0o-------------------
NGUYỄN THỊ VÂN TRANG
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN
HỌC MÁY CÓ GM SÁT VÀ ỨNG DỤNG
TRONG LỌC THƯ RÁC
Chun ngành : Truyền dữ liệu và mạng máy tính
số : 60.48.15
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
HÀ NỘI – NĂM 2012
Nghiên cứu một số thuật toán học máy có giám sát và ứng dụng trong lọc thư rác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu một số thuật toán học máy có giám sát và ứng dụng trong lọc thư rác - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nghiên cứu một số thuật toán học máy có giám sát và ứng dụng trong lọc thư rác 9 10 192