Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại Bộ Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại
Bộ Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ
Nguyễn Bích Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm rõ vai trò nhu cầu tin trong hoạt động thông tin phục vụ cán bộ quản lý.
Nghiên cứu xác định đặc điểm nhu cầu tin của cán bộ quản lý và những yếu tố ảnh
hưởng tới nhu cầu đó. Đề xuất các biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đáp ứng
nhu cầu tin của cán bộ quản lý.
Keywords. Thư viện; Nhu cầu tin; Cán bộ quản lý; Bộ nội vụ; Hoạt động thông tin
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, con người đã bước sang một thời đại mới, thời đại của thông tin tri thức. Điều đó đòi hỏi
mỗi cá nhân phải không ngừng học tập, nâng cao tri thức, trình độ hiểu biết tổng hợp về khoa học tự
nhiên và xã hội.
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là sự bùng nổ thông tin làm cho vai trò của
thông tin càng trở nên quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi cá nhân và tổ chức.
Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực:
tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; cơ yếu; văn thư,
lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.
Hoạt động quản lý là sự tác động có mục đích, kế hoạch của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý
thông qua tổ chức. Uy tín, nhân cách, phong cách của người quản lý sẽ được đánh giá thông qua kết quả
công việc. Muốn vậy người quản lý phải là người nắm bắt thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời. Người
cán bộ quản lý tại Bộ Nội vụ cũng phải là người nhạy bén trong việc sử dụng thông tin.
Bộ Nội vụ quản lý cả đối tượng cán bộ và học sinh, sinh viên, Bộ có 06 đơn vị trực thuộc, với trên
2000 cán bộ và 10.000 học sinh, sinh viên. Việc nghiên cứu nhu cầu tin của các cán bộ quản lý tại Bộ
Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở để hoạch định chiến lược
phát triển hoạt động thông tin cho Bộ.
Nhận thức rõ vai trò cũng như tầm quan trọng của thông tin đối với những người làm quản lý, lãnh
đạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Bộ Nội vụ giúp cho các nhà quản lý lựa chọn ra được các
thông tin chính xác, kịp thời tôi đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lý tại Bộ
Nội vụ và các cơ quan trực...





 

Abstract. 



Keywords. ; ; ; ; 
1. Tính cấp thiết của đề tài



















Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lý tại Bộ
Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ” 
Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại Bộ Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại Bộ Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại Bộ Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ 9 10 4