Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3210 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng
đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An
Võ Văn Phong
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Hồng Thái
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Đánh giá được tiềm năng, các yếu tố thúc đẩy cho sự phát triển
loại hình du lịch sinh thái cộng đồng ở Pù Mát. Nêu lên được thực trạng
phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng ở Vườn Quốc gia (VQG) Pù
Mát. Phân tích mối quan hệ giữa du lịch sinh thái cộng đồng ở VQG Pù
Mát và du lịch miền Tây Nghệ An; mối quan hệ giữa các loại hình du lịch
này với việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hóa bản địa. Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái
cộng đồng làm cơ sở và tiền đề quan trọng cho công tác quy hoạch phát
triển du lịch sinh thái cộng đồng (DLSTCĐ) ở VQG Pù Mát sau này.
Keywords: Du lịch sinh thái; Vườn quốc gia Pù mát; Bảo vệ môi trường;
Bảo tồn thiên nhiên; Nghệ An
Content
MỞ ĐẦU

Lý do lựa chọn đề tài
Ngày nay, việc đi du lịch đã trở thành nhu cầu phổ biến của con người trong đời sống văn
hoá - xã hội hiện đại. Ở Việt Nam, du lịch mới chỉ phát triển rộng rãi trong vài thập niên
gần đây. Tuy vậy, những nước có du lịch phát triển mạnh đều nhận ra cái giá phải trả cho
các hoạt động phát triển du lịch là không nhỏ, bởi các tác động đến kinh tế, xã hội, văn
hoá và môi trường.
Việt Nam được các nhà khoa học đánh giá là một trong những nước có tính đa dạng sinh
học cao, đặc biệt là các khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên
nhiên. Không chỉ có hệ động thực vật đa dạng, cảnh quan đẹp, hoang sơ, Việt Nam còn
có một nền văn hoá hết sức đặc sắc, là kết tinh của 54 dân tộc anh em qua hàng nghìn
năm.

VQG Pù Mát được thành lập theo quyết định số 174/2001/QĐ-Ttg ngày 8 tháng 11 năm
2001 của Thủ tướng Chính phủ, do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An trực tiếp quản lý với
tổng diện tích tự nhiên là 91.113 ha, trong đó: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 89.517 ha,
phân khu phục hồi sinh thái là 1.596 ha. Vườn quốc gia Pù Mát là một trong những Vườn
quốc gia tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong
phú, chứa đựng nhiều nguồn gen động thực vật quý hiếm và có văn hóa bản địa rất đặc
sắc.
UBND tỉnh Nghệ An cũng như BQL VQG đã có những nỗ lực trong công tác bảo tồn.
Tuy nhiên, VQG Pù Mát cũng đang chịu những áp lực rất lớn từ các cộng đồng sống
xung quanh cũng như các hoạt động phát triển trong khu vực. Cuộ...
Nghiên cu phát trin du lch sinh thái cng
đồng ti vườn quc gia Pù Mát - Ngh An
Võ Văn Phong
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Môi trường trong phát trin bn vng
Người ng dn: PGS. TS. Trnh Hng Thái
m bảo v: 2012
Abstract: Đánh giá được tiềm năng, các yếu t thúc đẩy cho s phát trin
loi hình du lch sinh thái cộng đồng Mát. Nêu lên được thc trng
phát trin loi hình du lch sinh thái cộng đồng n Quc gia (VQG)
Mát. Phân tích mi quan h gia du lch sinh thái cộng đồng VQG
Mát và du lch min Tây Ngh An; mi quan h gia các loi hình du lch
này vi vic bo tồn đa dạng sinh hc, bo tn phát huy các gtr văn
hóa bản địa. Đề xuất định ng và gii pháp phát trin du lch sinh thái
cộng đồng m sở và tiền đề quan trng cho công tác quy hoch phát
trin du lch sinh thái cộng đồng (DLSTCĐ) ở VQG Pù Mát sau này.
Keywords: Du lch sinh thái; n quc gia mát; Bo v môi trường;
Bo tn thiên nhiên; Ngh An
Content
M ĐẦU
Lý do la chọn đề tài
Ngày nay, việc đi du lịch đã trở thành nhu cu ph biến của con người trong đời sống văn
hoá - hi hiện đi. Vit Nam, du lch mi ch phát trin rng rãi trong vài thp niên
gần đây. Tuy vậy, những nước du lch phát trin mạnh đều nhn ra cái giá phi tr cho
các hoạt động phát trin du lch là không nh, bởi các tác động đến kinh tế, hội, văn
hoá và môi trường.
Việt Nam được các nhà khoa hc đánh gmt trong những nước tính đa dng sinh
học cao, đc bit các khu d tr sinh quyển, vườn quc gia các khu bo tn thiên
nhiên. Không ch h động thc vật đa dạng, cảnh quan đẹp, hoang sơ, Việt Nam còn
mt nền văn hoá hết sức đc sc, kết tinh ca 54 dân tc anh em qua hàng nghìn
năm.
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An 9 10 820