Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và
tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt
Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều
trị ung thư
Mai Thị Hiên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về cây măng cụt; các hợp chất xanthone có trong vỏ quả măng
cụt; hoạt tính sinh học của mangostin và các dẫn xuất xanthone khác; peroxidase;
peroxy hóa lipid. Giới thiệu một số vi sinh vật gây bệnh ở người như Staphylococcus
aureus, pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Nghiên cứu về mangostin ở Việt
Nam và trên thế giới. Trình bày về nguyên liệu và hóa chất; thiết bị thí nghiệm;
phương pháp nghiên cứu -mangostin và xác định cấu trúc, tối ưu điều kiện
tách(tách chiết chiết, các phương pháp tinh sạch, sắc kí bản mỏng, xác định làm
lượng malondialdehyde, xác định hoạt độ peroxidase, định lượng protein, ...). mangostin từ vỏĐưa ra kết quả và thảo luận: tách chiết và tinh sạch -mangostin;
hoạt tính chống oxiquả măng cụt; hoạt tính kháng khuẩn của -mangostin.hóa của
Keywords. Sinh học thực nghiệm; Công nghệ tách chiết; Điều trị ung thư; Quả
măng cụt
Content
Mở đầu
Các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên như vinblastine từ lá cây dừa cạn (Catharanthus
roseus), taxol của cây thông đỏ (Taxus brevifolia), colchicine từ cây tỏi độc (Colchicum
autunale), scutebalcaletone từ cây bán chi liên (Scutellaria barbata), một số hoạt chất từ lá
cây chè xanh (Camellia sinensis), đã được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân ung thư.
Trong khi đó, măng cụt Garcinia mangostana L. là cây ăn quả được trồng khá nhiều ở miền
Nam, Việt Nam. Theo kinh nghiệm dân gian, vỏ quả măng cụt còn có thể được dùng để điều
1

trị nhiều loại bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên việc khai thác và ứng dụng các hoạt chất sinh học
từ vỏ cây măng cụt ở nước ta vẫn chưa được quan tâm nhiều.
Xuất phát từ thực tế đó đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế
mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư”
được thực hiện với mục tiêu: tách chiết và tinh chế -mangostin từ vỏ quả măng cụt và
nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của -mangostin.
2 Tổng quan
Măng cụt có tên khoa học là Garcinia mangostana L. thuộc họ Bứa (Clusiaceae), là loại
cây ăn quả được trồng ở các vùng khí hậu nhiệt đới, đặc biệt phổ biến nhất ở vùng Đông Nam
Á, Ấn Độ, Sri Lanka. Ở Việt Nam măng cụt chủ yếu được trồng ở vùng đồng bằng sông Cửu
Long vớ...
 
tinh ch Mangostin trong v qu t
c h tr u
tr 
Mai Th 
i hc Khoa hc T 
Khoa Sinh hc
Lu Sinh hc thc nghim: 60 42 30
ng dn:  Th 
o v: 2011
Abstract. Tng quan v p ch qu 
ct; hoc cn xu
i thiu mt s vi sinh vnh 
aureus, pseudomonas aeruginosa, Cu v mangostin Vit
  gi      t; thit b  m;
   u -   nh c    u kin
t chich, sn m
   nh ho    ng protein, ...). -
mangostin t vt qu o luch -mangostin;
hong oxiqu t; hon ca -mangostin.a
Keywords. Sinh hc thc nghim;    t; u tr  ; Qu
t
Content
1 Mở đầu
p ch  n gc t      a cn (Catharanthus
roseus), taxol c   (Taxus brevifolia), colchicine t   c (Colchicum
autunale), scutebalcaletone t Scutellaria barbata), mt s hot cht t 
Camellia sinensisc s d u tr 
t Garcinia mangostana L.  c tru min
Nam, Vit Nam. Theo kinh nghi qu   u
Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư 9 10 85