Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước
giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người
dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà
Nội
Trần Hoàng Mai
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hùng Việt
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các vấn đề lý luận về ô nhiễm Mangan trong nước. Xác định
nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm,
Hà Nội. Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của đề tài.
Keywords: Hóa phân tích; Ô nhiễm MANGAN; Hà Nội; Nước giếng khoan; Người
dân
Content
MỞ ĐẦU
Mangan là nguyên tố phổ biến thứ 12 trong sinh quyển. Hàm lượng của nó trên bề mặt
trái đất chiếm khoảng 0,098% về khối lượng. Mangan có mặt trong nhiều đối tượng môi
trường như đất, nước, trầm tích và trong các vật chất sinh học khác nhau. Đây là nguyên tố rất
cần thiết cho sự phát triển của sinh giới.
Tuy vậy, mangan cũng trở thành kim loại có tính độc hại khi được hấp thụ ở nồng độ
cao. Với con người, mangan gây ra hội chứng được gọi là “manganism”, gây ảnh hưởng đến
hệ thần kinh trung ương, bao gồm các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, viêm phổi, run chân
tay, đi lại khó khăn, co thắt cơ mặt, tâm thần phân liệt và thậm chí ảo giác. Nó cũng có thể
ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái thông qua chuỗi thức ăn. Với nồng độ quá cao trong
nước, mangan cùng với sắt là nguyên nhân gây ra hiện tượng nước cứng, hiện tượng nhuộm
màu các dụng cụ nấu nướng, đồ dùng nhà tắm và quần áo, gây mùi trong thức ăn và nước
uống.
Nhiều tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng mangan đã được tìm thấy trong nguồn nước
ngầm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ví dụ Băng-la-đét, Cam-pu-chia, Newzealand, Việt

Nam…Tại Việt Nam, hàng chục triệu người dân sống tại vùng nông thôn đang dùng giếng
khoan để khai thác nước ngầm tầng nông phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Do đó, nguy cơ
phơi nhiễm mangan từ nước ăn uống gây ảnh hưởng tới sức khỏe là rất lớn.
Với mong muốn đánh giá mức độ ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và nguy cơ
tác động đến sức khỏe người dân, luận văn được thực hiện với chủ đề: “Nghiên cứu sự ô
nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã
Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội” gồm các mục tiêu cụ thể sau:
1. Xác định nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ
Liêm, Hà Nội.
2. Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ ...
Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước
giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người
dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà
Nội
Trần Hoàng Mai
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa phân tích; số: 60 44 29
Người ng dẫn: GS.TS. Phm Hùng Việt
m bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các vấn đề luận về ô nhiễm Mangan trong nước. Xác định
nồng độ mangan trong nước giếng khoan ti Thượng Cát, huyện TLiêm, Hà Nội.
Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong c người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm,
Hà Nội. Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của đề tài.
Keywords: Hóa phân ch; Ô nhiễm MANGAN; Nội; Nước giếng khoan; Người
dân
Content
MỞ ĐẦU
Mangan là nguyên t phổ biến thứ 12 trong sinh quyển. Hàm lượng của trên bmặt
trái đất chiếm khoảng 0,098% v khối lượng. Mangan mặt trong nhiều đối tượng môi
trường như đất, nước, trầm tích và trong các vật chất sinh học khác nhau. Đây là nguyên t rất
cần thiết cho sự phát triển của sinh giới.
Tuy vậy, mangan cũng trở thành kim loại tính độc hại khi được hấp thụ nồng độ
cao. Với con người, mangan gây ra hội chứng được gọi là manganism”, gây ảnh hưởng đến
hệ thần kinh trung ương, bao gồm các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, viêm phổi, run chân
tay, đi lại kkhăn, co thắt mặt, tâm thần phân liệt thậm cảo giác. ng thể
ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái thông qua chuỗi thức ăn. Với nồng độ quá cao trong
nước, mangan ng với sắt là nguyên nhân gây ra hiện tượng nước cứng, hiện tượng nhuộm
u các dụng cụ nấu nướng, đồ dùng nhà tm quần áo, gây mùi trong thức ăn và nước
uống.
Nhiều tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng mangan đã được tìm thấy trong nguồn nước
ngầm nhiều quốc gia trên thế giới. dụ Băng-la-đét, Cam-pu-chia, Newzealand, Việt
Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội 9 10 585