Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu vệ tinh bằng tần C dùng trong truyền dẫn thông tin vệ tinh VINASAT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2445 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu vệ tinh
bằng tần C dùng trong truyền dẫn thông tin vệ
tinh VINASAT
Nguyễn Đức Hùng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử; Mã số: 60 44 03
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bạch Gia Dương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu tổng quan về hệ thống thu phát thông tin vệ tinh. Tìm hiểu về kỹ
thuật siêu cao tần: lý thuyết đường truyền; đồ thị smith; một số phương pháp phối
hợp trở kháng cơ bản. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module khuếch đại tạp âm thấp
băng C.
Keywords. Thông tin vệ tinh; Kỹ thuật truyền thông; Máy thu; Vệ tinh Vinasat; Vật
lý vô tuyến
Content
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, thông tin vô tuyến bằng vệ tinh ra
đời và phát triển nhằm mục đích cải thiện các nhược điểm của mạng vô tuyến mặt đất, đạt
được dung lượng cao hơn, băng tần rộng hơn, nó có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội to lớn,
đem lại dịch vụ mới và thuận tiện với chi phí thấp. Hiện nay ở Việt Nam ngành công nghệ vũ
trụ đang được đầu tư nghiên cứu, đây là hướng đi mới, mở ra nhiều lợi ích to lớn cho đất
nước. Trong thông tin vệ tinh các bộ thu phát đóng vai trò rất quan trọng, đây là bộ phận ảnh
hưởng chính đến chất lượng tín hiệu vệ tinh.
Để chế tạo máy thu vệ tinh băng tần C ta cần thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp có hệ số
khuếch đại lớn hơn 10dB, tần số hoạt động từ 3.4 đến 3.7GHz

Sơ đồ khối hệ thống thu tín hiệu
Mạch dải siêu cao tần
Chúng ta đã biết, ở dải sóng vô tuyến điện thông thường: dài, trung, ngắn; các mạch dao
động cộng hưởng thường được xây dựng từ các phần tử tập trung như tụ điện C và cuộn cảm
L. Mạch dao động này cho tần số cộng hưởng riêng là:
1
f0 
2 LC


Nhưng ở dải siêu cao tần thì mạch dao động (LC) từ các tham số tập trung không còn làm
việc được.
Thứ nhất: Để nhận được dải tần số cộng hưởng f0 lớn hay bước sóng cộng hưởng nhỏ, ta
phải giảm các giá trị L, C đến mức tối thiểu. Nhưng việc giảm này cũng có những giới hạn
nhất định do kết cấu của tụ điện và cuộn cảm. Nên về nguyên tắc không đạt được tần số cộng
hưởng ở các dải song cao như cm và mm.
Thứ hai: ở dải song siêu cao tần, kích thước hình học của các tụ điện và cuộn cảm so sánh
với bước sóng điện từ, nên tại các tần số này bản thân mạch dao động cũng đóng vai trò như
phần tử bức xạ năng lượng điện từ làm tiêu hao năng lượng đáng kể trong mạch và mạch
không duy trì được dao động trong dải này.
Thứ ba: Trong dải siêu cao tần, khi tần số tăng thì tiêu hao do hiệu ứng bề mặt và tiêu hao
trong điện m...
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu vệ tinh
bng tần C dùng trong truyền dẫn thông tin vệ
tinh VINASAT
Nguyễn Đức Hùng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử; Mã số: 60 44 03
Người hướng dn: PGS.TS. Bạch Gia Dương
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tìm hiểu tng quan v h thống thu phát thông tin v tinh. Tìm hiểu v k
thuật siêu cao tần: thuyết đường truyền; đồ th smith; mt s phương pháp phối
hp tr kháng cơ bản. Nghiên cứu, thiết kế, chế to module khuếch đại tạp âm thp
băng C.
Keywords. Thông tin vệ tinh; K thut truyền thông; Máy thu; V tinh Vinasat; Vt
lý vô tuyến
Content
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, thông tin tuyến bằng vệ tinh ra
đời phát triển nhằm mục đích cải thiện các nhược điểm của mạng tuyến mặt đất, đạt
được dung lượng cao hơn, băng tần rộng hơn, ý nghĩa chính trị, kinh tế hội to lớn,
đem lại dịch vụ mới và thuận tiện với chi phí thấp. Hiện nay ở Việt Nam ngành công nghệ vũ
trụ đang được đầu nghiên cứu, đây hướng đi mới, mở ra nhiều lợi ích to lớn cho đất
nước. Trong thông tin vệ tinh các bộ thu phát đóng vai trò rất quan trọng, đây là bộ phận ảnh
hưởng chính đến chất lượng tín hiệu vệ tinh.
Để chế tạo y thu vệ tinh băng tần C ta cần thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp hệ số
khuếch đại lớn hơn 10dB, tần số hoạt động từ 3.4 đến 3.7GHz
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu vệ tinh bằng tần C dùng trong truyền dẫn thông tin vệ tinh VINASAT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu vệ tinh bằng tần C dùng trong truyền dẫn thông tin vệ tinh VINASAT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu vệ tinh bằng tần C dùng trong truyền dẫn thông tin vệ tinh VINASAT 9 10 555