Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của bentonit Di Linh chống bằng một số oxit kim loại (Al, Fe, Ti) được hữu cơ hóa bởi xetyl trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu hấp phụ đa năng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3072 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của
bentonit Di Linh chống bằng một số oxit kim
loại (Al, Fe, Ti) được hữu cơ hóa bởi xetyl
trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu
hấp phụ đa năng
Trương Đình Đức
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa dầu và Xúc tác Hữu cơ
Mã số: 62 44 35 01
Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoa Hữu Thu
TS. Nguyễn Văn Bằng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về các loại khoáng sét. Thực nghiệm: điều chế Mont-Na;
tổng hợp bentonite di linh chống bằng các polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti;
tổng hợp bentonite di linh chống bằng các polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti ưa
dầu. Trình bày kết quả về đặc trưng bentonite di linh chống bằng các
polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti và Al, Fe, Ti ưa dầu; ứng dụng của các vật liệu
sét chống ưa dầu tổng hợp được làm chất hấp phụ
Keywords. Vật liệu hấp phụ; Khoáng sét; Sét chống; Hóa học

Content.
A – GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Tính cấp thiết của luận án
Tiết kiệm nước để cứu lấy hành tinh và để tạo ra tương lai an toàn cho nhân loại là điều rất cần
thiết hiện nay. Với sự lớn mạnh của loài người, xã hội, khoa học và kỹ thuật, thế giới chúng ta đang tiến
tới những tầm cao mới nhưng cái giá mà chúng ta đang và sẽ phải trả trong tương lai gần chắc chắn là rất
cao. Hậu quả của quá trình tăng trưởng nóng này là môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh
những vấn đề thiết yếu khác, thì yêu cầu về nước sạch gia tăng rất nhanh với các lĩnh vực như nông
nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt lần lượt là 70, 22 và 8% và điều này kéo theo hệ quả phát sinh một
khối lượng lớn nước thải chứa một số chất ô nhiễm. Trong đó, nước bị ô nhiễm các kim loại nặng và ô
nhiễm các chất hữu cơ là chủ yếu.

1

Do đó, việc loại bỏ các kim loại nặng và các chất ô nhiễm hữu cơ ra khỏi nước thải trước khi
thải nước lại môi trường là cần thiết. Có nhiều phương pháp để tách loại các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn
nước, trong đó hấp phụ là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất do nó có ưu điểm cả về kinh tế và kỹ
thuật.
Đã có nhiều nghiên cứu về việc sử dụng các vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm trong sử lý nguồn nước
thải, vì vậy luận án này tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ lai vô cơ – hữu cơ có khả năng hấp
phụ cả các ion kim loại nặng và các chất hữu cơ.
2. Mục tiêu nghiên cứu
+ Tinh chế bentonite Di Linh để thu được bentonite có hàm lượng montmorillonite cao.
+ Chuyển bentonite Di Linh sau khi tinh chế về dạng thuần natri.
+ Tổng hợp ion Keggin [Al13O4(OH)24]7+ và các ion tương tự ion Keggin của Fe và Ti (các cột...
1
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của
bentonit Di Linh chống bằng một số oxit kim
loại (Al, Fe, Ti) được hữu cơ hóa bởi xetyl
trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu
hấp phụ đa năng
Trương Đình Đức
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa dầu và Xúc tác Hữu cơ
Mã số: 62 44 35 01
Người hướng dn: PGS. TS. Hoa Hu Thu
TS. Nguyn Văn Bằng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về các loại khoáng sét. Thực nghiệm: điều chế Mont-Na;
tổng hợp bentonite di linh chống bằng các polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti;
tổng hợp bentonite di linh chống bằng các polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti ưa
dầu. Trình bày kết quả về đặc trưng bentonite di linh chống bằng các
polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti và Al, Fe, Ti ưa dầu; ứng dụng của các vật liệu
sét chống ưa dầu tổng hợp được làm chất hấp phụ
Keywords. Vật liệu hấp phụ; Khoáng sét; Sét chống; Hóa học
Content.
A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Tính cấp thiết của luận án
Tiết kiệm nước để cứu lấy hành tinh để tạo ra tương lai an toàn cho nhân loại là điều rất cần
thiết hiện nay. Với sự lớn mạnh của loài người, xã hội, khoa học và kỹ thuật, thế giới chúng ta đang tiến
tới những tầm cao mới nhưng cái giá mà chúng ta đang và sẽ phải trả trong tương lai gần chắc chắn là rất
cao. Hậu quả của quá trình tăng trưởng nóng này môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh
những vấn đề thiết yếu khác, thì yêu cầu về nước sạch gia tăng rất nhanh với các lĩnh vực như nông
nghiệp, công nghiệp sinh hoạt lần lượt 70, 22 và 8% điều này kéo theo hệ quả phát sinh một
khối lượng lớn nước thải chứa một số chất ô nhiễm. Trong đó, nước bị ô nhiễm c kim loại nặng ô
nhiễm các chất hữu cơ là chủ yếu.
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của bentonit Di Linh chống bằng một số oxit kim loại (Al, Fe, Ti) được hữu cơ hóa bởi xetyl trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu hấp phụ đa năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của bentonit Di Linh chống bằng một số oxit kim loại (Al, Fe, Ti) được hữu cơ hóa bởi xetyl trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu hấp phụ đa năng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của bentonit Di Linh chống bằng một số oxit kim loại (Al, Fe, Ti) được hữu cơ hóa bởi xetyl trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu hấp phụ đa năng 9 10 593