Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp fomazan và bis-fomazan, khả năng tạo phức và làm phẩm nhuộm của chúng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tổng hợp fomazan và bisfomazan, khả năng tạo phức và làm phẩm
nhuộm của chúng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Vân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan: cấu tạo của fomazan, bis-fomazan; phương
pháp tổng hợp fomazan và bis-fomazan; phổ của fomazan và bis-fomazan;
ứng dụng của fomazan và bis-fomazan. Tiến hành thực nghiệm: tổng hợp
hiđrazon, tổng hợp fomazan và bis-fomazan; tổng hợp phức dung dịch của
fomazan và bis-fomazan; tổng hợp chất nhuộm. Tìm hiểu kết quả: kết quả
tổng hợp và xác định cấu tạo các hiđrazon, tổng hợp và xác định cấu tạo các
fomazan và bis-fomazan; sự tạo phức dung dịch của các fomazan và bisfomazan; tổng hợp chất nhuộm từ fomazan và bis-fomazan.
Keywords. Hóa hữu cơ; Chất màu hữu cơ; Tổng hợp Fomazan; Phẩm nhuộm
Content:
Hóa học các chất màu hữu cơ là một lĩnh vực nghiên cứu phổ biến và có vai
trò rất lớn trong nghiên cứu hóa học nói chung và hóa hữu cơ nói riêng. Sự phổ biến
của chúng là do khả năng ứng dụng rất rộng lớn trong nhiều mặt của đời sống con
người cũng như trong nghiên cứu khoa học. Các hợp chất fomazan cũng không nằm
ngoài điều đó.
Fomazan là dãy hợp chất màu hữu cơ đã được tổng hợp và nghiên cứu từ rất
lâu. Hợp chất fomazan đầu tiên được tổng hợp vào năm 1894 bởi Von Pechman[22]
và các cộng sự, từ đó đến nay các hợp chất fomazan đã được nhiều nhà khoa học
quan tâm nghiên cứu bởi khả năng ứng dụng rộng rãi của chúng. Các hợp chất
fomazan được sử dụng trong kỹ thuật ảnh màu[11,15,17,28], làm chất nhạy sáng
trong kỹ thuật biosensor[37], thành phần chính trong mực in[12,34]... Các hợp chất
fomazan còn là đối tượng tốt để nghiên cứu lý thuyết như nghiên cứu đồng phân hình
học, hiện tượng tautome hóa, liên kết cầu hiđro nội phân tử, một số fomazan còn có
hoạt tính sinh học nên được dùng trong y học, dược học và sinh học... Đặc biệt, hiện
1

nay fomazan và các hợp chất của chúng có ứng dụng rất lớn trong kỹ thuật nhuộm và
trong hóa học phân tích. Các hợp chất fomazan và các hợp chất phức của chúng đã
được sử dụng trong kỹ thuật nhuộm các loại vải, polyamit, sợi, gỗ, da nhân
tạo[18,19,24,27,32,33,34]. Mặt khác, fomazan có khả năng tạo phức với các ion kim
loại nhóm d và f nên một số thuốc thử trong hóa học phân tích dùng làm tác nhân
phát hiện và loại bỏ các ion kim loại nặng thuộc loại hợp chất fomazan. Trong những
năm gần đây bên cạnh việc tổng hợp các fomazan mới cũng như nghiên cứu những
ứng...
1
Nghiên cứu tổng hợp fomazan và bis-
fomazan, khả năng tạo phức và làm phẩm
nhuộm của chúng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Vân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình y tổng quan: cấu tạo của fomazan, bis-fomazan; phương
pháp tổng hợp fomazan bis-fomazan; phổ của fomazan bis-fomazan;
ứng dụng của fomazan bis-fomazan. Tiến hành thực nghiệm: tổng hợp
hiđrazon, tổng hợp fomazan bis-fomazan; tổng hợp phức dung dịch của
fomazan bis-fomazan; tổng hợp chất nhuộm. Tìm hiểu kết quả: kết quả
tổng hợp xác định cấu tạo các hiđrazon, tổng hợp xác định cấu tạo các
fomazan bis-fomazan; sự tạo phức dung dịch của các fomazan bis-
fomazan; tổng hợp chất nhuộm từ fomazan và bis-fomazan.
Keywords. Hóa hữu cơ; Chất màu hữu cơ; Tổng hợp Fomazan; Phẩm nhuộm
Content:
Hóa học các chất màu hữu một lĩnh vực nghiên cứu phổ biến vai
trò rất lớn trong nghiên cứu hóa học nói chung và hóa hữu cơ nói riêng. Sự phổ biến
của chúng do khả năng ng dụng rất rộng lớn trong nhiều mặt của đời sống con
người cũng như trong nghiên cứu khoa học. Các hợp chất fomazan cũng không nằm
ngoài điều đó.
Fomazan y hợp chất màu hữu đã được tổng hợp nghiên cứu từ rất
lâu. Hợp chất fomazan đầu tiên được tổng hợp vào năm 1894 bởi Von Pechman[22]
các cộng sự, từ đó đến nay các hợp chất fomazan đã được nhiều nhà khoa học
quan tâm nghiên cứu bởi khả năng ứng dụng rộng rãi của chúng. Các hợp chất
fomazan được sử dụng trong kỹ thuật ảnh màu[11,15,17,28], làm chất nhạy sáng
trong kỹ thuật biosensor[37], thành phần chính trong mực in[12,34]... Các hợp chất
fomazan còn là đối tượng tốt để nghiên cứu lý thuyết như nghiên cứu đồng phân hình
học, hiện tượng tautome hóa, liên kết cầu hiđro nội phân tử, một số fomazan còn
hoạt tính sinh học nên được dùng trong y học, dược học sinh học... Đặc biệt, hiện
Nghiên cứu tổng hợp fomazan và bis-fomazan, khả năng tạo phức và làm phẩm nhuộm của chúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp fomazan và bis-fomazan, khả năng tạo phức và làm phẩm nhuộm của chúng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp fomazan và bis-fomazan, khả năng tạo phức và làm phẩm nhuộm của chúng 9 10 9