Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-Dglucopyranosyl thiosemicarbazon của 4acetylsydnone thế
Chu Thị Thúy Hằng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan: về sydnone, glucosyl isothiocyanat,
thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, sử dụng lò vi sóng trong hóa học carbohydrate.
Tiến hành thực nghiệm: tổng hợp các chất 4-acetyl-3-arylsydnone, tổng hợp các hợp
chất 4-acetyl-3-arylsydnone tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon.
Trình bày kết quả: tổng hợp 4-acetyl-3-arylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-β-Dglucopyranosyl isothiocyanat, tổng hợp tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl
thiosemicarbazid, tổng hợp 4-acetyl-3- arylsydnone tetra-O-acetyl-β-Dglucopyranosyl thiosemicarbazon.
Keywords. Hóa hữu cơ; Hợp chất cacbazon; Tổng hợp thiosemicarbazon
Content
Thiosemicarbazon là một lớp hợp chất quan trọng có nhiều hoạt tính sinh học đa
dạng, như khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virut, chống ung thư, chống sốt rét, ức
chế ăn mòn và chống gỉ sét. Các hợp chất thiosemicarbazon được ứng dụng rộng rãi trong
nhiều lĩnh vực khoa học khác như tinh thể học, hóa học đại phân tử, và ngành quang điện tử
[10,30]. Ngoài ra, các hợp chất của thiosemicarbazon còn có khả năng tạo thành phức với
nhiều kim loại để tạo thành nhiều hợp chất có những hoạt tính sinh học quý giá khác. Vì vậy
hợp chất thiosemicarbazon ngày càng được quan tâm nghiên cứu tổng hợp bằng từ những
hợp chất, hợp phần có cấu tạo thành khác nhau nhằm tạo thành những hợp chất
thiosemicarbazon có trúc chứa nhiều nhóm chức có hoạt tính sinh học cao để có thể ứng dụng
được trong y học và dược học.
Với hy vọng rằng, một hợp chất thiosemicarbazon có chứa cả hai hợp phần sydnone
và thiosemicarbazid của monosaccaride trong phân tử thì sẽ cho nhiều tính chất hóa học và
hoạt tính sinh học mới. Đồng thời, nhằm góp phần vào các nghiên cứu trong lĩnh vực các hợp

chất thiosemicarbazon tác giả đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-βD-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế”.
Kết cấu của luận văn được tác giả trình bày trong 85 trang bao gồm: Mở đầu 02
trang, Tổng quan 24 trang, phần Thực nghiêm 29 trang. Phần kết quả và thảo luận 29 trang,
kết luận 1 trang, ngoài ra còn có danh sách 39 tài liệu tham khảo và phu lục.
Trong phần tổng quan tác giả đã tóm lược được các công trình nghiên cứu từ trước
đến nay liên quan đến luận văn như cấu trúc...
Nghiên cứu tng hp mt s peracetyl-β-D-
glucopyranosyl thiosemicarbazon ca 4-
acetylsydnone thế
Chu Th Thúy Hằng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa hữu cơ; Mã s: 60 44 27
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình y tổng quan: v sydnone, glucosyl isothiocyanat,
thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, s dụng vi sóng trong hóa hc carbohydrate.
Tiến hành thực nghim: tng hợp các chất 4-acetyl-3-arylsydnone, tng hợp các hợp
cht 4-acetyl-3-arylsydnone tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon.
Trình bày kết qu: tng hp 4-acetyl-3-arylsydnone, tng hp tetra-O-acetyl-β-D-
glucopyranosyl isothiocyanat, tng hp tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl
thiosemicarbazid, tng hp 4-acetyl-3- arylsydnone tetra-O-acetyl-β-D-
glucopyranosyl thiosemicarbazon.
Keywords. Hóa hữu cơ; Hp cht cacbazon; Tng hp thiosemicarbazon
Content
Thiosemicarbazon một lớp hợp chất quan trọng nhiều hoạt tính sinh học đa
dạng, như khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virut, chống ung thư, chống sốt rét, ức
chế ăn mòn và chống gỉ t. Các hợp chất thiosemicarbazon được ứng dụng rộng i trong
nhiều lĩnh vực khoa học khác như tinh thể học, hóa học đại phân tử, ngành quang điện t
[10,30]. Ngoài ra, c hợp chất của thiosemicarbazon còn có khả ng tạo thành phức với
nhiều kim loại để tạo thành nhiều hợp chất những hoạt nh sinh học qgiá khác. vậy
hợp chất thiosemicarbazon ngày càng được quan tâm nghiên cứu tổng hợp bằng từ những
hợp chất, hợp phần cấu tạo thành khác nhau nhằm tạo thành những hợp chất
thiosemicarbazon có trúc chứa nhiều nhóm chức có hoạt tính sinh học cao để có thể ứng dụng
được trong y học và dược học.
Với hy vọng rằng, một hợp chất thiosemicarbazon chứa cả hai hợp phần sydnone
thiosemicarbazid của monosaccaride trong phân tử thì sẽ cho nhiều tính chất hóa học
hoạt tính sinh học mới. Đồng thời, nhằm góp phần vào các nghiên cứu trong lĩnh vực các hợp
Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế - Trang 2
Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế 9 10 210