Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-formylsydnone thế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tổng hợp một số
peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon
của 4-formylsydnone thế
Phan Mạnh Tưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hoá
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành
Năm bảo vệ: 2011

Abstract. Trình bày tổng quan về: sydnone, glucozyl isothiocyanat,
thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, sử dụng lò vi sóng trong hóa học
cacbohydratee. Tiến hành thực nghiệm: tổng hợp các chất 3-arylsydnone, tổng hợp
các 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl, tổng hợp
tetra-O-acetyl-ß-D-glucopyranosyl isothiocyanat, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-Dglucopyranosyl thiosemicarbazid, tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone. Tìm hiểu
kết quả thực nghiệm: tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-Oacetyl-α-D-glucopyranosyl isothiocyanat, ...
Keywords. Hóa hữu cơ; Hợp chất hữu cơ; Tổng hợp thiosemicarbazon

Content:
Giới thiệu phương pháp tổng hợp sydnone và đã tổng hợp được sydnone,
Sydnone là hợp chất được nghiên cứu rộng rãi nhất thuộc một nhóm các hợp chất dị
vòng được gọi là mesoionic. Đặc biệt N-phenyl sydnone nhận được sự phân tích kĩ
lưỡng nhất. Nhiều sydnone được tách ra ở dạng chất rắn tinh thể và thường được
tinh chế bằng kết tinh lại bằng etanol. Sydnone có thể giữ ở nhiệt độ phòng, tuy
nhiên một vài chất bị phân hủy theo ánh sáng. Axit đặc cũng gây ra sự phân hủy
sydnone , tạo ra dẫn xuất hydrazine và sự tách CO2. Nhìn chung, các cơ chất
sydnone tuân thủ các quy tắc chung của cả 2 dạng hoạt tính, mặc dù vẫn có những

phát hiện thú vị nhấn mạnh vào những đặc tính và tính chất hóa học đặc biệt của dị
vòng này.
Thiosemicarbazon là một lớp hợp chất quan trọng có nhiều hoạt tính sinh học
đa dạng, như khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virut, chống ung thư, chống
sốt rét, ức chế ăn mòn và chống gỉ sét. Bên cạnh đó, các hợp chất thiosemicarbazon
còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học khác như tinh thể học,
hóa học đại phân tử, và ngành quang điện tử. Ngoài ra, các hợp chất của
thiosemicacbazon còn có khả năng tạo phức với nhiều kim loại. Những phức chất
này cũng có hoạt tính sinh học như hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virut
và chống ung thư v.v... Vì vậy, ngày nay càng nhiều các hợp chất thiosemicarbazon
đã được tổng hợp và nghiên cứu tính chất.
Để thực hiện mục đích của luận văn, chúng tôi thực hiện một số nhiệm vụ
sau:
 Tổng hợp các hợp chất 3-arylsydnone
 Tổng hợp các hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone
 Tổng hợp tetra-O-acetyl-β-D-glucopy...
Nghiên cứu tổng hợp một số
peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon
của 4-formylsydnone thế
Phan Mạnh Tưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa H
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan về: sydnone, glucozyl isothiocyanat,
thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, sử dụng vi sóng trong hóa học
cacbohydratee. Tiến hành thực nghiệm: tổng hợp các chất 3-arylsydnone, tổng hợp
các 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl, tổng hợp
tetra-O-acetyl-ß-D-glucopyranosyl isothiocyanat, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-D-
glucopyranosyl thiosemicarbazid, tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone. m hiểu
kết quả thực nghiệm: tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-O-
acetyl-α-D-glucopyranosyl isothiocyanat, ...
Keywords. Hóa hữu cơ; Hợp chất hữu cơ; Tổng hợp thiosemicarbazon
Content:
Giới thiệu phương pháp tổng hợp sydnone đã tổng hợp được sydnone,
Sydnone là hợp chất được nghiên cứu rộng rãi nhất thuộc một nhóm các hợp chất dị
vòng được gọi mesoionic. Đặc biệt N-phenyl sydnone nhận được sự phân tích
lưỡng nhất. Nhiều sydnone được tách ra dạng chất rắn tinh thể thường được
tinh chế bằng kết tinh lại bằng etanol. Sydnone thể giữ nhiệt độ phòng, tuy
nhiên một vài chất bị phân hủy theo ánh sáng. Axit đặc cũng gây ra sự phân hủy
sydnone , tạo ra dẫn xuất hydrazine sự tách CO
2
. Nhìn chung, các chất
sydnone tuân thủ các quy tắc chung của cả 2 dạng hoạt tính, mặc vẫn những
Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-formylsydnone thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-formylsydnone thế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-formylsydnone thế 9 10 322