Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu hấp phụ chọn lọc hơi Hg từ than hoạt tính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu hấp
phụ chọn lọc hơi Hg từ than hoạt tính
Lê Thị Cẩm Nhung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Quang Trung
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về thủy ngân, độc tính của thủy ngân, công nghệ kiểm soát hơi
của thủy ngân và vật liệu hấp phụ xử lý hơi thủy ngân. Thiết kê, lắp đặt và vận hành
thiết bị hấp phụ hơi thủy ngân quy mô phòng thí nghiệm. Khảo sát so sánh khả năng
hấp phụ hơi thủy ngân của các vật liệu than hoạt tính, thân hoạt tính ngân tẩm với:
HCL, ZnCL2, CuCl2, FeCl3 và lựa chọ hóa chất ngân tẩm phù hợp. Nghiên cứu điều
kiện chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân đối với hóa chất đã lựa chọn. Dựng đường
hấp phụ của vật liệu và xác định thời gian đạt cân bằng hấp phụ cũng như dung lượng
hấp phụ cân bằng của vật liệu. Chụp các phổ SEM, IR, BET và EDS đối với các vật
liệu để xác định một số đắc trưng của vật liệu. Đề xuất một số phẩn ứng cỏ thể xảy ra
trong quá trình hấp phụ hơi thủy ngân trên than hoạt tính biến tính.
Keywords: Hóa môi trường; Than hoạt tính; Vật liệu; Công nghệ chống ô nhiễm;
Thủy ngân
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Theo báo cáo “Ô nhiễm Bắc Cực 2011” của Chương trình Đánh giá và Giám sát Bắc
Cực (AMAP) tại Hội nghị Khoa học ở Copenhagen, có hai vấn đề cần được quan tâm nhiều:
thứ nhất là, sự sống của các loài động vật như gấu Bắc Cực, cá voi Beluga và hải cẩu đang bị
đe dọa bởi lượng thủy ngân cao phát hiện thấy trong cơ thể của chúng; thứ hai là, sự biến đổi
khí hậu đang làm cho các lớp băng dần tan ra dẫn đến các quá trình biến đổi hóa học thuận lợi
hơn, vì vậy thủy ngân dễ dàng được giải phóng ra ở các dạng độc hại hơn. Tổ chức này cũng
nhận định, sự phát thải thủy ngân toàn cầu có thể tăng đến 25% vào năm 2020 nếu như chúng
ta không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.
Theo số liệu thống kê, hằng năm có khoảng 1000 – 6000 tấn thủy ngân được phát thải
ra môi trường, trong đó có khoảng 30 – 55% thủy ngân được phát thải vào khí quyển. Các nhà
máy than nhiệt điện phát thải khoảng 150 tấn thủy ngân hằng năm, khoảng 1/3 lượng này có
nguồn gốc từ các nhà máy than nhiệt điện của Mỹ, than của Trung Quốc có hàm lượng thủy

ngân cao nên thông qua hoạt động của các nhà máy than nhiệt điện có thể phát thải đến
khoảng 1/2 lượng thủy ngân này. Các hoạt động khác như: các lò đốt rác thải nguy hại, các lò
đốt rác thải bệnh viện, các cơ sở luyện kim và luyện thép… cũng phát thải một lượng lớn thủy
ngân. Do đó, việc kiểm soát tốt thủy ng...
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu hấp
phụ chọn lọc hơi Hg từ than hoạt tính
Thị Cẩm Nhung
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người ng dẫn: PGS. TS. Đỗ Quang Trung
m bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về thủy ngân, độc tính của thủy ngân, công nghệ kiểm soát hơi
của thủy nn và vật liệu hấp phụ x i thủy ngân. Thiết kê, lắp đặt vận hành
thiết bị hấp phhơi thủy ngân quy mô phòng t nghiệm. Khảo sát so sánh khả năng
hấp phụ i thủy ngân của các vật liệu than hoạt tính, thân hoạt tính ngân tẩm với:
HCL, ZnCL2, CuCl2, FeCl3 lựa chọ hóa chất ngân tẩm phợp. Nghiên cứu điều
kiện chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân đối với hóa chất đã lựa chọn. Dựng đường
hấp phụ của vật liệu xác định thời gian đạt n bằng hấp phụ cũng như dung lượng
hấp phụ cân bằng của vật liệu. Chụp các phổ SEM, IR, BET và EDS đối với các vật
liệu để xác định một sđắc trưng của vật liệu. Đề xuất một số phẩnng cỏ thể xảy ra
trong quá trình hấp phụ hơi thủy ngân trên than hoạt tính biến tính.
Keywords: a môi trường; Than hoạt tính; Vật liệu; Công nghệ chống ô nhiễm;
Thủy ngân
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Theo báo cáo Ô nhiễm Bắc Cực 2011” của Chương trình Đánh g Giám t Bắc
Cực (AMAP) tại Hội nghị Khoa học Copenhagen, hai vấn đề cần được quan tâm nhiều:
thnhất là, sự sống của các loài động vật như gấu Bắc Cực, voi Beluga hải cẩu đang b
đe dọa bởi lượng thủy ngân cao phát hiện thấy trong thể của chúng; thứ hai là, sự biến đổi
khí hậu đang làm cho các lớp băng dần tan ra dẫn đến các quá trình biến đổi hóa học thuận lợi
hơn, vậy thủy ngân dễ ng được giải phóng ra các dạng độc hại n. Tổ chức này ng
nhận định, sự phát thải thủy ngân toàn cầu có thể tăng đến 25% vào năm 2020 nếu như chúng
ta không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.
Theo số liệu thống kê, hằng năm có khoảng 1000 6000 tấn thủy ngân được phát thải
ra môi trường, trong đó có khoảng 30 55% thy ngân được phát thải o khí quyển. Các nhà
máy than nhiệt điện phát thải khoảng 150 tấn thủy ngân hằng năm, khoảng 1/3 lượng này
nguồn gốc từ các nhà máy than nhiệt điện của Mỹ, than của Trung Quốc hàm lượng thủy
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu hấp phụ chọn lọc hơi Hg từ than hoạt tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu hấp phụ chọn lọc hơi Hg từ than hoạt tính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu hấp phụ chọn lọc hơi Hg từ than hoạt tính 9 10 790