Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Du lịch Newstar Tour

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3119 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong hoạt
động quản trị nhân lực của Công ty Du lịch
Newstar Tour
Nguyễn Thị Kim Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch học
Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Lưu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống chọn lọc những vấn đề lý thuyết cơ bản về bản đồ tư duy trong quản trị
nhân lực. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty du lịch Newstar Tour,
đánh giá những ưu nhược điểm và nguyên nhân của nó. Đề xuất giải pháp áp dụng bản đồ tư
duy trong quản trị nhân lực trong Công ty du lịch Newstar Tour. Đưa ra các bản đồ tư duy
mẫu cho hoạt động quản trị nhân lực của Công ty.
Keywords. Dịch vụ du lịch; Du lịch; Quản lý nhân sự; Bản đồ tư duy

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cùng với sự phát triển của thời đại, thước đo quan trọng cho năng lực sáng tạo của
mỗi người trong nền kinh tế tri thức chính là tốc độ tư duy, khả năng chuyển hoá thông tin
thành kiến thức và từ kiến thức tạo ra giá trị, tạo ra sản phẩm dịch vụ.
Hiện nay trên thế giới đã có một phương pháp tư duy mới đang được một bộ phận lớn
dân cư toàn cầu sử dụng. Phương pháp tư duy này rất mới lạ và sự ra đời của nó đã phá vỡ
mọi quy tắc tư duy trước đó và được gọi là “bản đồ tư duy”. Qua thực tế đã chứng minh rằng
bản đồ tư duy giúp ích rất nhiều cho con người trong cuộc sống và công việc qua cách tư duy
đầy sáng tạo.

1

Trong quá trình thành lập và hoạt động, Công ty du lịch Newstar Tour chưa áp dụng
bản đồ tư duy vào quản trị nguồn nhân lực và chưa có đề tài nào nghiên cứu vấn đề này.
Hiện nay trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực của Công ty Du lịch Newstartour còn
nhiều khiếm khuyết. Những khiếm khuyết này đã khiến cho Công ty hạn chế phần nào khả
năng phát triển và gây tốn kém lãng phí về nhân lực, vật lực. Vì vậy, học viên hy vọng với
khuôn khổ đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần thay đổi tư duy trong phương thức quản trị
nhân lực của Công ty nhằm tạo ra hiệu quả tối ưu, giúp Công ty đạt được những bước tiến lớn
hơn nữa trong thị trường du lịch hiện nay.
Đây chính là những lý do mà học viên lựa chọn đề tài luận văn: “Nghiên cứu ứng
dụng bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực của Công ty Du lịch Newstar Tour”
2. Mục đích nghiên cứu
Góp phần ứng dụng bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực tại Công ty Du lịch Newstar
Tour để tăng khả năng tư duy sáng tạo của các cán bộ, nhân viên trong Công ty, mang lại
hiệu quả công việc cao hơn trong kinh doanh lữ hành, giúp phát triển...
1
Nghiên cứu ng dng bản đồ tư duy trong hoạt
động qun tr nhân lực của Công ty Du lịch
Newstar Tour
Nguyn Th Kim Dung
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lch hc
Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Ni ng dn: TS. Nguyễn Văn Lưu
Năm bảo v: 2011
Abstract. Hệ thống chọn lọc những vấn đề lý thuyết bản về bản đồ duy trong quản trị
nhân lực. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty du lịch Newstar Tour,
đánh gnhững ưu nhược điểm nguyên nhân của nó. Đề xuất giải pháp áp dụng bản đồ
duy trong quản trị nhân lực trong Công ty du lịch Newstar Tour. Đưa ra các bản đồ duy
mẫu cho hoạt động quản trị nhân lực của Công ty.
Keywords. Dịch vụ du lịch; Du lịch; Quản lý nhân sự; Bản đồ tư duy
Content.
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cùng với s phát triển ca thi đại, thước đo quan trọng cho năng lực sáng tạo ca
mỗi người trong nn kinh tế tri thức chính tốc độ duy, khả ng chuyển hoá thông tin
thành kiến thc và từ kiến thc tạo ra giá trị, to ra sn phm dch v.
Hiện nay trên thế gii đã có một phương pháp tư duy mới đang được mt b phn ln
dân toàn cầu s dụng. Phương pháp duy y rt mi l sự ra đời của đã phá v
mi quy tc tư duy trước đó và được gọi là bản đ duy”. Qua thực tế đã chứng minh rng
bản đồ tư duy giúp ích rất nhiều cho con người trong cuc sống và công việc qua cách tư duy
đầy sáng tạo.
Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Du lịch Newstar Tour - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Du lịch Newstar Tour - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Du lịch Newstar Tour 9 10 768