Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây cho quản lý hoạt động và điều hành mang viễn thông của VNPT Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1932 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

VŨ TRÍ CƯỜNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
CHO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH
MẠNG VIỄN THÔNG CỦA VNPT HÀ NỘI
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Nhật Thăng

Phản biện 1: ……………………………………………………
……………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………
……………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ..... ngày ........... tháng ............ .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
Trên thực tế hiện nay, đối với các doanh nghiệp nói chung, việc tổ
chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý các dữ liệu của
riêng doanh nghiệp cũng như dữ liệu về khách hàng và đối tác là một
trong những ưu tiên hàng đầu, vì vậy các doanh nghiệp đều không tiếc
chi phí và thời gian để đầu tư cho việc này. Để có thể quản lý được
nguồn dữ liệu đó, ban đầu các doanh nghiệp phải đầu tư, tính toán rất
nhiều loại chi phí như chi phí cho phần cứng, phần mềm, mạng, chi phí
cho quản trị viên, chi phí bảo trì, sửa chữa, … Ngoài ra họ còn phải tính
toán khả năng mở rộng, nâng cấp thiết bị và kiểm soát việc bảo mật dữ
liệu cũng như tính sẵn sàng cao của dữ liệu.
Theo xu hướng của ngành công nghệ thông tin trên thế giới, điện
toán đám mây đang được tìm hiểu, phát triển và được coi là giải pháp
mang tính đột phá cho vấn đề này. Một số doanh nghiệp và tổ chức đã và
đang tiếp cận sử dụng công nghệ điện toán đám mây đã chứng minh
được việc sẽ giảm thiểu được tất cả các chi phí liên quan đến đầu tư ban
đầu, chi phí duy trì hệ thống các thiết bị thông tin của đơn vị mình, tiết
kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong mọi hoạt động của mình. Chính vì
vậy điện toán đám mây hiện đang rất được nhiều đơn vị tổ chức quan
tâm ứng dụng, phát triển sử dụng và đã chứng minh được những hiệu quả
đáng kể so với công nghệ thông tin và truyền thông - ICT (Information
Communication Technology) truyền thống, mang lại lợi ích không nhỏ
khi áp dụng.
Hiện đã có rất nhiều tổ chức nổi tiếng về công nghệ thông tin - IT
(Information Technology) trên thế giới nghiên cứu, phát triển và cung
cấp cá...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
VŨ TRÍ CƯỜNG
NGHIÊN CỨUNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
CHO QUẢN LÝ HOT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH
MẠNG VIỄN THÔNG CỦA VNPT HÀ NỘI
CHUYÊN NGÀNH: K THUẬT ĐIỆN T
SỐ: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
NỘI NĂM 2012
Nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây cho quản lý hoạt động và điều hành mang viễn thông của VNPT Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây cho quản lý hoạt động và điều hành mang viễn thông của VNPT Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây cho quản lý hoạt động và điều hành mang viễn thông của VNPT Hà Nội 9 10 356