Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng WEB 2.0 vào chính phủ điện tử ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3047 lần   |   Lượt tải: 7 lần
-1HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN THU HẰNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEB 2.0 VÀO
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

-2-

Luận văn được hoàn thành tại:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Anh Tuấn

Phản biện 1: ……………………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

-3-

MỞ ĐẦU
Nhân loại đang bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức với
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là hạt nhân cho sự phát triển kinh tế - xã hội. ICT
đã thâm nhập vào hầu hết các ngõ ngách của cuộc sống và đặc biệt là việc xây dựng một
nền hành chính hiện đại, sử dụng hiệu quả các công cụ thông tin và truyền thông nhằm phục
vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc – mọi nơi, thuận tiện và hiệu quả - Chính phủ điện tử
(CPĐT).
Tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), CPĐT đã được đưa vào chương trình
nghị sự với mục tiêu hàng đầu là kế hoạch hành động Châu Âu điện tử (eEurope Action
Plan) và đến nay được gọi là Kế hoạch hành động CPĐT (eGovernmen Action Plan). Với
mục địch cung cấp cho người dân các dịch vụ công một cách tốt nhất, giảm thiểu thời gian
chờ đợi, tăng hiệu quả, năng suất và tăng tính công khai, minh bạch của chính phủ.
Tuy nhiên, các kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với sự đầu tư rất lớn cũng như
mong muốn của Chính phủ. Trong khi, cốt lõi của việc xây dựng CPĐT là việc thi hành cải
cách hành chính lại không phải là đơn giản. Cùng với đó là việc người dân chưa sẵn sang
trong việc sử dụng các dịch vụ hành chính công trên mạng cũng dẫn đến việc hiệu quả thấp
trong việc sử dụng các hệ thống CPĐT vốn được đầu tư rất tốn kém.
Trái ngược với sự phát triển chậm chạp của CPĐT, Web 2.0 đã phát triển với chi phí
thấp nhưng có được sự thành công rực rỡ. Dựa trên tư tưởng căn bản: mỗi một người dùng
là một nhà sản xuất về nội dung (nhật ký trên mạng – Blog, từ điển mở - Wiki, Flickr, …),
về cảm xúc cá nhân (Last.fm, de.li.cious), chia sẻ thông tin.
Hiệu quả xã hội trái chiều giữa một bên là dịch vụ công trực tuyến được đầu tư tốn
kém và một bên là các ứng dụng chi phí thấp – định hướng người dùng...
- 1 -
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN THU HẰNG
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEB 2.0 VÀO
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
số: 60.48.15
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI - 2012
Nghiên cứu ứng dụng WEB 2.0 vào chính phủ điện tử ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng WEB 2.0 vào chính phủ điện tử ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng WEB 2.0 vào chính phủ điện tử ở Việt Nam 9 10 14