Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim
loại nặng trong trầm tích hồ Trị An
Nguyễn Thị Vân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: TS. Vũ Đức Lợi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của các kim
loại Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
(AAS). Xác định tuổi trầm tích. So sánh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng
trong mẫu trầm tích mới và mẫu nền đất cũ của hồ. Trình bày sự phân bố hàm lượng
kim loại theo tuổi trầm tích. Nêu lên sự tương quan giữa hàm lượng các kim loại Cu,
Pb, Zn với nhau. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An
dựa vào một số chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng trầm tích.
Keywords: Hóa phân tích; Kim loại nặng; Hóa học; Hồ Trị An; Trầm tích
Content
Kim loại nặng luôn là một trong những chất gây ô nhiễm nghiêm trọng trong
môi trường bởi độc tính, tính bền vững và khả năng tích lũy sinh học của chúng.
Trong môi trường nước, kim loại chỉ tồn tại một lượng nhỏ trong nước và phần lớn
nằm trong trầm tích. Do đó, trầm tích được xem là một chỉ thị quan trọng đối với sự ô
nhiễm môi trường nước.
Hồ Trị An là một trong những hồ chứa lớn nhất miền Đông Nam Bộ, khai thác
tổng hợp nguồn nước phục vụ phát điện, cung cấp nước cho các hoạt động nông
nghiệp, công nghiệp, nước phục vụ sinh hoạt cho người dân. Hiện nay, hồ Trị An đang
bị ô nhiễm ở mức độ nhẹ do tác động của các hoạt động nuôi trồng thủy sản, nước thải
sinh hoạt và đặc biệt là nước thải công nghiệp với nhiều thành phần nguy hại, trong đó
có các kim loại nặng.
Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu xác
định hàm lượng tổng và các dạng liên kết của ba kim loại Cu, Pb, Zn trong mẫu cột
trầm tích hồ Trị An theo quy trình chiết liên tục và xác định bằng phương pháp phổ
hấp thụ nguyên tử (AAS).

Tuổi của các mẫu cột trầm tích được bằng phương pháp đồng vị phóng xạ
thông qua đồng vị 210Pb nhằm đánh giá mức độ tích lũy kim loại nặng trong trầm tích
hồ trước và sau khi xây dựng thủy điện Trị An.
Luận văn đã thu được một số kết quả như sau:
1. Các mẫu trầm tích có tuổi trong khoảng năm 2010 đến năm 1988.
2. Hàm lượng tổng các kim loại trong mẫu trầm tích đối với Cu , Pb và Zn
tương ứng là 14 – 50 mg/kg; 19 – 50 mg/kg; 52 – 125 mg/kg.
Mẫu trầm tích mới có hàm lượng lớn hơn mẫu nền đất cũ của hồ (Cu: 42,10 và
24,60 mg/kg; Pb: 43,99 và 28,00 mg/kg; Zn: 101,75 và 73,20 mg/kg). Kết trên cho
thấy...
Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim
loại nặng trong trầm tích hồ Trị An
Nguyễn Thị Vân
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 60 44 29
Người ng dẫn: TS. Vũ Đức Li
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng c dạng liên kết của các kim
loại Cu, Pb, Zn trong trầm ch hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
(AAS). Xác định tuổi trầm tích. So nh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng
trong mẫu trầm tích mới mẫu nền đất của hồ. Trình bày sự phân bố hàm lượng
kim loại theo tuổi trầm tích. Nêu lên sự tương quan giữa hàm lượng các kim loại Cu,
Pb, Zn với nhau. Đánh giá nguy ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích hTrị An
dựa vào một schỉ số và tiêu chuẩn chất lượng trầm tích.
Keywords: a phân tích; Kim loại nặng; a học; Hồ Trị An; Trầm tích
Content
Kim loại nặng luôn là một trong những chất gây ô nhiễm nghiêm trọng trong
môi trường bởi độc tính, tính bền vững khả năng tích lũy sinh học của chúng.
Trong môi trường nước, kim loại chỉ tồn tại một lượng nhtrong nước phần ln
nằm trong trầm tích. Do đó, trầm tích được xem là một chỉ thị quan trọng đối với sự ô
nhiễm môi trường nước.
Hồ Trị An là một trong những hồ chứa lớn nhất miền Đông Nam Bộ, khai thác
tổng hợp nguồn nước phục vụ phát điện, cung cấp nước cho các hoạt động nông
nghiệp, công nghiệp, nước phục vụ sinh hoạt cho người dân. Hiện nay, hồ Trị An đang
bị ô nhiễm ở mức độ nhẹ do tác động của các hoạt động ni trồng thủy sản, nước thải
sinh hoạt và đặc biệt là nước thải công nghiệp với nhiều thành phần nguy hại, trong đó
các kim loại nặng.
Trên sở các vấn đề nêu trên, trong luận văn y, chúng i nghiên cứu xác
định m lượng tổng các dạng liên kết của ba kim loại Cu, Pb, Zn trong mu cột
trầm tích hồ Trị An theo quy trình chiết liên tục xác định bằng phương pháp ph
hấp thụ nguyên tử (AAS).
Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An 9 10 635