Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu vai trò của sét hữu cơ trong sơn chống hà

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu vai trò của sét hữu cơ trong sơn
chống hà
Nguyễn Thị Thùy Khuê
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa dầu và Xúc tác Hữu cơ; Mã số: 60 44 35
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Thảo
Năm bảo vệ: 2011
Abstracts. Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: các kiểu cấu trúc; các tính chất
vật lý cơ bản của sét; Bentonit biến tính; sơn tàu biển; sơn chống hà. Nghiên cứu
thực nghiệm: điều chế phụ gia; điều chế sơn chống hà với phụ gia là sét hữu cơ; các
phương pháp nghiên cứu đặc trưng của sét; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng
của sơn. Trình bày các kết quả nghiên cứu: Tổng hợp bent.DL-CTAB và nghiên
cứu tính chất của bent.DL-CTAB; các đặc trưng cơ bản của bent.DL-CTAB; ứng
dụng bent.DL-CTAB làm phụ gia đông đặc cho sơn chống hầu; khảo sát độ tương
hợp của mẫu sơn chống hầu hà sử dụng phụ gia bent.DL-CTAB và mẫu sơn lót
thương mại Sigmawell 165.
Keywords. Hóa học; Sét hữu cơ; Hóa hữu cơ; Sơn chống hà
Content
Bản luận văn này đề cập đến việc nghiên cứu sử dụng sét hữu cơ (Bent.DL-hữu cơ)
như là chất phụ gia làm đặc cho sơn chống hà. Những kết quả ban đầu hứa hẹn khả năng
ứng dụng của loại vật liệu truyền thống (sét hữu cơ) trong lĩnh vực sơn chống hà.
Đã xử lý sơ bộ và tinh chế bentonit Di Linh để thu được bentonit Di Linh thuần natri
(Bent.DL.Na) có diện tích bề mặt riêng khá cao (69 m2/g). Mẫu bentonit tinh chế được xử
lý với xetyltrimetylamoni bromua thu được Bent.DL – CTAB hay sét hữu cơ theo
phương pháp tẩm khô.
Đã khảo sát các yếu tố thực nghiệm ảnh hưởng khoảng cách ∆= (d001 – 9.6) Ao của
bentonit Di Linh hữu cơ và tìm ra điều kiện thích hợp về nhiệt độ, dung môi, hàm lượng
xetyltrimetyl amoni bromua để tổng hợp mẫu vật liệu sét hữu cơ. Kết quả cho thấy
Bent.DL có 60% CTAB cho khoảng không gian giữa các lớp đạt 25-27 Ao.
Đã tiến hành nghiên cứu đặc trưng của sét chống hữu cơ (Bent.DL – CTAB) bằng
cách phương pháp vật lý: XRD, DTA, IR, SEM, TEM, BET, EDX. Kết quả cho thấy hàm
lượng montmorill0nit thu được khá cao, mẫu sét hữu cơ có bề mặt nhẵn, khoảng cách các
lớp tăng từ 15Ao lên đến 27Ao khi hàm lượng CTAB thay đổi từ 0 đến 60%. Mẫu
Bent.DL – 60% CTAB được tiến hành thử nghiệm là phụ gia làm đặc cho sơn chống hầu
hà.

Đã khảo sát các tính chất cơ lý của sơn chứa phụ gia sét hữu cơ. Mẫu sơn có hàm
lượng phụ gia sét khoảng 60 % cải thiện đáng kể độ nhớt, độ bền va đập, độ uốn, độ bám
dính, khả năng chống ăn mòn… và sự tương hợp của sơn chống hà – Bent.DL – CTAB
và sigmawell 165 – một loại sơn lót tàu biển. Những kết...
Nghiên cứu vai trò của sét hữu cơ trong sơn
chống hà
Nguyễn Thị Thùy Khuê
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa dầu và Xúc tác Hữu cơ; Mã số: 60 44 35
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Thảo
Năm bảo vệ: 2011
Abstracts. Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: các kiểu cấu trúc; các tính chất
vật lý bản của sét; Bentonit biến tính; sơn tàu biển; sơn chống hà. Nghiên cứu
thực nghiệm: điều chế phụ gia; điều chế sơn chống hà với phụ gia là sét hữu cơ; các
phương pháp nghiên cứu đặc trưng của sét; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng
của sơn. Trình bày các kết quả nghiên cứu: Tổng hợp bent.DL-CTAB nghiên
cứu tính chất của bent.DL-CTAB; các đặc trưng bản của bent.DL-CTAB; ứng
dụng bent.DL-CTAB làm phụ gia đông đặc cho sơn chống hầu; khảo sát độ tương
hợp của mẫu sơn chống hầu sử dụng phụ gia bent.DL-CTAB mẫu sơn lót
thương mại Sigmawell 165.
Keywords. Hóa học; Sét hữu cơ; Hóa hữu cơ; Sơn chống hà
Content
Bản luận văn này đề cập đến việc nghiên cứu sdụng sét hữu (Bent.DL-hữu cơ)
như là chất phụ gia làm đặc cho sơn chống hà. Những kết quả ban đầu hứa hẹn khả năng
ứng dụng của loại vật liệu truyền thống (sét hữu cơ) trong lĩnh vực sơn chống hà.
Đã xử lý bộ tinh chế bentonit Di Linh để thu được bentonit Di Linh thuần natri
(Bent.DL.Na) có diện tích bề mặt riêng khá cao (69 m
2
/g). Mẫu bentonit tinh chế được xử
với xetyltrimetylamoni bromua thu được Bent.DL CTAB hay sét hữu theo
phương pháp tẩm khô.
Đã khảo sát các yếu tố thực nghiệm ảnh hưởng khoảng cách ∆= (d
001
9.6) A
o
của
bentonit Di Linh hữu tìm ra điều kiện thích hợp về nhiệt độ, dung môi, hàm lượng
xetyltrimetyl amoni bromua để tổng hợp mẫu vật liệu sét hữu cơ. Kết quả cho thấy
Bent.DL có 60% CTAB cho khoảng không gian giữa các lớp đạt 25-27 A
o
.
Đã tiến hành nghiên cứu đặc trưng của sét chống hữu (Bent.DL CTAB) bằng
cách phương pháp vật lý: XRD, DTA, IR, SEM, TEM, BET, EDX. Kết quả cho thấy hàm
lượng montmorill0nit thu được khá cao, mẫu sét hữu cơ có bề mặt nhẵn, khoảng cách các
lớp tăng từ 15A
o
lên đến 27A
o
khi hàm lượng CTAB thay đổi từ 0 đến 60%. Mẫu
Bent.DL 60% CTAB được tiến hành thử nghiệm là phụ gia làm đặc cho sơn chống hầu
hà.
Nghiên cứu vai trò của sét hữu cơ trong sơn chống hà - Trang 2
Nghiên cứu vai trò của sét hữu cơ trong sơn chống hà - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu vai trò của sét hữu cơ trong sơn chống hà 9 10 195