Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu văn bia huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu văn bia huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Lê Thị Thông
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hán Nôm; Mã số: 60 22 40
Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Thị Thuỳ Vinh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Lịch sử, địa lý, văn hóa truyền thống huyện Sóc Sơn. Chương 2:
Đặc điểm văn bia huyện Sóc Sơn. Chương 3: Giá trị nội dung văn bia huyện Sóc Sơn.
Keywords: Văn bia; Hán nôm; Sóc Sơn
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sóc Sơn là một huyện thuộc ngoại thành Hà Nội, là vùng đất có bề dầy lịch sử văn
hóa, nơi hội tụ giao thoa giữa hai nền văn hóa: văn hóa Kinh Bắc và văn hóa Thăng Long. Sóc
Sơn là vùng có nhiều di tích lịch sử. Đặc biệt Sóc Sơn còn lưu giữ được một số lượng văn bia
khá lớn. Văn bia nơi đây phản ánh rõ nét sự thay đổi về mặt địa lý, lịch sử cùng sự phát triển
về đời sống, văn hóa, sinh hoạt làng xã của người dân. Nghiên cứu giới thiệu về hình thức văn
bản cũng như nội dung của văn bia đang là nhu cầu của xã hội muốn tìm hiểu về cội nguồn,
về làng xã. Bởi bia đá – xét về vật thể hiện hữu, và văn bia - xét về giá trị văn bản mà bia đá
chuyển tải, xuất hiện khắp các làng quê của cả nước trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Bia
đá bổ sung cho chính sử, là cứ liệu khá chính xác để tìm hiểu về các làng Việt truyền thống
trong quá trình vận động và phát triển.Từ trước đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về
văn bia của huyện Sóc Sơn một cách cụ thể. Ngoài những công trình như các bộ thư mục văn
bia, bộ văn khắc Hán Nôm Việt Nam… có tính chất thông tin bước đầu, thì chỉ có một số
tuyển dịch văn bia của một vài di tích. Nghiên cứu văn bia dưới góc độ hệ thống các vấn đề
được nêu theo địa danh ở huyện Sóc Sơn hiện đang còn là địa hạt bỏ ngỏ. Ở hầu hết các làng
xã huyện này đều có bia đá, mỗi bia lại gắn với một di tích cụ thể, với số lượng bia hiện nay
(ở thực địa cũng như thư viện Hán Nôm) có thể nói huyện Sóc Sơn là một trong những đia
danh có nhiều bia. Điều này đã có sức thu hút lớn đối với những người làm công tác nghiên
cứu. Vì thế chúng tôi chọn Nghiên cứu văn bia huyện Sóc Sơn là đề tài nghiên cứu của mình.
2. Lịch sử vấn đề

Văn bia có giá trị rất to lớn, vì vậy ngay từ rất sớm nó đã được các nhà khoa học khai thác
và nghiên cứu. Lê Quý Đôn (1725 - 1781) đã lập danh mục văn bia bia thời Lý - Trần trong
cuốn Đại Việt thông sử. Bùi Huy Bích (1744 - 1818) đã công bố nhiều bài văn khắc trên bia
chuông trong tác phẩm Hoàng Việt văn tuyển. Lê Cao Lãng(? - ?) đã chép 82 bài văn bia ở
Văn Miếu để biên soạn thành cuốn Lê ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu văn bia huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu văn bia huyện Sóc Sơn, Hà Nội 9 10 710