Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von-ampe hòa tan

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2537 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ
có hoạt tính sinh học bằng phương pháp
von-ampe hòa tan
Nguyễn Thị Thu Hòa
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa phân tích ; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Thọ Tín
Năm bảo vệ: 2011

Abstract. Giới thiệu tổng quan về hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học: Giới thiệu
về chất kháng sinh β-lactam; Các phương pháp phân tích định lượng β-lactam; Một
số phương pháp xác định Cefaclor; Giới thiệu về phương pháp Von-ampe hòa tan
(SV). Tiến hành thí nghiệm. Trình bày kết quả và thảo luận: Khảo sát các điều kiện
thủy phân; Khảo sát các kĩ thuật quét; Khảo sát các thông số đo; Xây dựng đường
chuẩn, đánh giá phương pháp; Phân tích một số mẫu thuốc trên thị trường.
Keywords. Hóa phân tích; Chất hữu cơ; Hợp chất sinh học; Phương pháp VonAmpe; Chất kháng sinh
Content:
Trong các phương pháp điện hóa hòa tan, phương pháp von-ampe hòa tan có độ
nhạy cao, kĩ thuật phân tích không quá phức tạp, máy móc thiết bị phổ biến trong
các phòng thí nghiệm lại không quá đắt tiền, có độ lặp và độ chính xác cao.Ứng
dụng chính của phương pháp này là: phân tích môi trường, phân tích lâm sàng, phân
tích thực phẩm. Đặc biệt là hướng ứng dụng mới trong phân tích dược phẩm, mẫu
sinh học bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ. Tuy quá trình ứng dụng
phân tích điện hóa vào phân tích thuốc và mẫu sinh học đã được làm nhiều trên thế
giới nhưng ở Việt Nam vẫn còn tương đối mới mẻ, chưa có nhiều công trình về lĩnh
vực này, trong luận văn này chúng tôi chỉ dừng lại ở việc xác định một chất trong
thuốc kháng sinh và định lượng trên một số mẫu thuốc thật. Có nhiều loại kháng
sinh đặc biệt các chất thuộc họ β- lactam, cefa , quinolone… khá phổ biến song

1

trong luận văn này chúng tôi chọn chất nghiên cứu là Cefaclor thuộc họ β - lactam.
CHƢƠNG I . TỔNG QUAN
Cefaclor tên theo IUPAC : 3-chloro-7-D-(2-phenylglycinamido)-3-cephem- 4carboxylic acid monohydrate
Cấu trúc phân tử của Cefaclor

Công thức hóa học : C15H14ClN3O4S
Khối lượng phân tử : 367,8 g/mol
Công thức hóa học dạng monohidrat : C15H14ClN3O4S. H2O
Các nhà nghiên cứu thuộc Brazil và Anh đã tiến hành nghiên cứu xác định gián
tiếp cefaclor bằng phương pháp von-ampe hoà tan catôt. Cefaclor không bị khử
trên điện cực thuỷ ngân, nhưng nó lại được xác định bằng phương pháp cực phổ von
ampe hoà tan catot dưới dạng sản phẩm thuỷ phân trong môi trường kiềm, sản phẩm
này đạt được hiệu suất cao trong dung dịch đệm Britton-Robinson pH =10 ở 50ºC
trong 30 phút (pic khử tạ...
1
Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ
có hoạt tính sinh học bằng phương pháp
von-ampe hòa tan
Nguyễn Thị Thu Hòa
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa phân tích ; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Thọ Tín
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Giới thiệu tổng quan về hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học: Giới thiệu
về chất kháng sinh β-lactam; Các phương pháp phân tích định lượng β-lactam; Một
số phương pháp xác định Cefaclor; Giới thiệu về phương pháp Von-ampe hòa tan
(SV). Tiến hành thí nghiệm. Trình bày kết quả và thảo luận: Khảo sát các điều kiện
thủy phân; Khảo sát các kĩ thuật quét; Khảo sát các thông số đo; Xây dựng đường
chuẩn, đánh giá phương pháp; Phân tích một số mẫu thuốc trên thị trường.
Keywords. Hóa phân tích; Chất hữu cơ; Hợp chất sinh học; Phương pháp Von-
Ampe; Chất kháng sinh
Content:
Trong các phương pháp điện hóa hòa tan, phương pháp von-ampe hòa tan có độ
nhạy cao, kĩ thuật phân tích không quá phức tạp, máy móc thiết bị phổ biến trong
các phòng thí nghiệm lại không quá đắt tiền, có độ lặp và độ chính xác cao.Ứng
dụng chính của phương pháp này là: phân tích môi trường, phân tích lâm sàng, phân
tích thực phẩm. Đặc biệt là hướng ứng dụng mới trong phân tích dược phẩm, mẫu
sinh học bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ. Tuy quá trình ứng dụng
phân tích điện hóa vào phân tích thuốc và mẫu sinh học đã được làm nhiều trên thế
giới nhưng ở Việt Nam vẫn còn tương đối mới mẻ, chưa có nhiều công trình về lĩnh
vực này, trong luận văn này chúng tôi chỉ dừng lại ở việc xác định một chất trong
thuốc kháng sinh và định lượng trên một số mẫu thuốc thật. Có nhiều loại kháng
sinh đặc biệt các chất thuộc họ β- lactam, cefa , quinolone… khá phổ biến song
Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von-ampe hòa tan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von-ampe hòa tan - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von-ampe hòa tan 9 10 374