Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang ZnS pha tạp Mn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2537 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát
quang ZnS pha tạp Mn

Tạ Bá Chiến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Bền
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về ZnS:Mn: Cấu trúc tinh thể của ZnS; Cấu trúc vùng năng
lượng của tinh thể ZnS; Các cơ chế hấp thụ trong tinh thể; Các cơ chế phát huỳnh
quang trong tinh thể; Phổ hấp thụ của ZnS và ZnS:Mn; Phổ kích thích và phổ phát
quang của ZnS:Mn. Trình bày một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị
thực nghiệm. Phân tích các kết quả thực nghiệm và thảo luận: Xây dựng hệ chế tạo
các hạt nano bằng phương pháp thủy phân nhiệt; Xây dựng hệ chế tạo màng mỏng
bằng phương pháp spincoting; Chế tạo một số mẫu bột nano ZnS bằng phương pháp
thủy phân nhiệt; Chế tạo một số mẫu màng mỏng ZnS, ZnS:Mn bọc phủ PVP bằng
phương pháp spincoting.
Keywords. Quang học; Vạt liệu nano; Huỳnh quang; Vật liệu phát quang

Content:
3.1. Xây dựng hệ chế tạo các hạt nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt
3.1.1. Tính toán áp suất trong bình thủy nhiệt theo nhiệt độ.
Khi chế tạo mẫu bằng phương pháp thủy nhiệt thì áp suất hơi bão hòa trong bình thủy
nhiệt là thông số vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tạo thành kết tủa của
phản ứng hóa học, áp suất lại hơi bão hòa lại chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.
Khi bình thủy nhiệt được đưa vào nung ở nhiệt độ cao, nước sẽ bay hơi. Do bình kín nên
hơi nước sẽ đạt trạng thái bão hòa. Áp suất trong bình thủy nhiệt là do hơi nước bão hòa

gây nên. Khi thay đổi nhiệt độ thủy nhiệt thì áp suất trong bình cũng thay đổi theo do áp
suất hơi bão hòa của nước phụ thuộc vào nhiệt độ.
Để tính được áp suất hơi nước bão hòa trong bình cũng chính là áp suất của bình chúng
tôi dùng công thức Antonie như sau [26].

P  10

A-

B
C T

( 3.1 )

trong đó: A, B, C là các hằng số xác định bằng thực nghiệm.
* Từ tính toán trên cho thấy yêu cầu đối với một hệ thủy nhiệt gồm:
- Cách li với môi trường ngoài
- Chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao trong thời gian dài
- Trơ về mặt hoá học với xít, bazơ, các tác nhân oxi hoá và khi ở nhiệt độ cao không
tạo ra các chất làm bẩn mẫu
- Dễ dàng tháo lắp
* Trên cơ sở những thiết bị có sẵn của Bộ môn Quang lượng tử và những vật liệu có sẵn
trong nước, chúng tôi tiến hành xây dựng hệ chế tạo các hạt nano nhóm A2B6 như ZnS,
ZnO… pha tạp các kim loại chuyển tiếp như Mn, Cu, Co…có lớp vỏ điện tử 3d chưa lấp
đầy. Hệ này gồm:
- Bình thủy tinh trung tính chịu nhiệt
- Bình teflon
- Vỏ bình bằng thép không gỉ
- Các ...
Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát
quang ZnS pha tạp Mn
Tạ Bá Chiến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Bền
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về ZnS:Mn: Cấu trúc tinh thể của ZnS; Cấu trúc vùng năng
lượng của tinh thể ZnS; Các chế hấp thụ trong tinh thể; Các chế phát huỳnh
quang trong tinh thể; Phổ hấp thụ của ZnS ZnS:Mn; Phổ kích thích phổ phát
quang của ZnS:Mn. Trình bày một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị
thực nghiệm. Phân tích các kết quả thực nghiệm thảo luận: y dựng hệ chế tạo
các hạt nano bằng phương pháp thủy phân nhiệt; Xây dựng hệ chế tạo màng mỏng
bằng phương pháp spincoting; Chế tạo một smẫu bột nano ZnS bằng phương pháp
thủy phân nhiệt; Chế tạo một số mẫu màng mỏng ZnS, ZnS:Mn bọc phủ PVP bằng
phương pháp spincoting.
Keywords. Quang học; Vạt liệu nano; Hunh quang; Vật liệu phát quang
Content:
3.1. Xây dựng hệ chế tạo các hạt nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt
3.1.1. Tính toán áp suất trong bình thủy nhiệt theo nhiệt độ.
Khi chế tạo mẫu bằng phương pháp thủy nhiệt thì áp suất hơi bão hòa trong bình thủy
nhiệt thông số ng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tạo thành kết tủa của
phản ứng hóa học, áp suất lại hơi bão hòa lại chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.
Khi bình thủy nhiệt được đưa vào nung ở nhiệt độ cao, nước sẽ bay hơi. Do bình kín nên
hơi nước sẽ đạt trạng thái bão hòa. Áp suất trong bình thủy nhiệt do hơi nước bão hòa
Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang ZnS pha tạp Mn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang ZnS pha tạp Mn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang ZnS pha tạp Mn 9 10 508