Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh
chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa
ảnh đường nét và ứng dụng
Nguyễn Thị Hương Thủy
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Khoa học máy tính; Mã số: 60 48 01
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Kỷ
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Trình bày các khái niệm cơ bản về vân tay, các đặc trưng của vân tay và
hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất trong ngành cảnh sát là xác minh danh tính
hay truy nguyên căn cước đối tượng và điều tra dấu vết hiện trường, làm rõ nguyên
lý hoạt động cơ bản, các thành phần chủ yếu của một hệ nhận dạng vân tay tự động
và điểm qua một số hệ nhận dạng vân tay hiện đang được sử dụng phổ biến trong
nước và trên thế giới. Xây dựng thuật toán phân mảnh ảnh chỉ bản 10 ngón, phân
loại vân tay tự động và đối sánh vân tay để kiểm tra vị trí ngón trên chỉ bản. Tiến
hành cài đặt phần mềm và phân tích những tính năng, kết quả nghiên cứu đạt được
khi đưa phần mềm vào ứng dụng thử nghiệm.
Keywords. An toàn dữ liệu; Kỹ thuật véctơ; Nhận dạng; Thuật toán phân mảnh;
Vân tay

Content
Ngày nay, vân tay được thừa nhận rộng rãi trên thế giới như một căn cứ tin cậy và hiệu
quả nhất để truy nguyên danh tính con người. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin
học, đặc biệt là sự ra đời của các phần mềm nhận dạng và truy nguyên vân tay tự động cùng
các thiết bị đọc vân tay sống, vân tay đã và đang trở thành một phương tiện nhận dạng sinh
trắc học thông dụng nhất.
Ứng dụng truyền thống và nổi bật nhất của công nghệ nhận dạng vân tay tự động là lĩnh
vực pháp lý bởi tác dụng không thể phủ nhận được vai trò của nó trong việc xây dựng các hệ
thống căn cước can phạm và điều tra tội phạm theo dấu vết hiện trường. Tuy nhiên, ngày nay
công nghệ truy nguyên danh tính con người bằng vân tay đã vượt ra ngoài khuôn khổ các ứng
dụng truyền thống và xâm nhập sang nhiều lĩnh vực khác như: Căn cước công dân, kiểm soát
truy cập logic như xác thực và kiểm soát giao dịch thương mại điện tử trên mạng máy tính,
kiểm soát truy cập vật lý như quản lý cửa khẩu, quản lý thời gian làm việc và nhiều loại hình
dịch vụ khác cần xác định danh tính con người với độ tin cậy cao.
Để xây dựng một hệ thống nhận dạng vân tay tự động, cần phải giải quyết một vấn đề
có ý nghĩa mấu chốt nhất và cũng là khó khăn nhất của kỹ thuật đồng nhất vân tay, đó là
thuật toán đối sánh. Chúng ta biết rằng việc đối sánh trực tiếp hai ảnh vân tay không thể
mang lại kết quả do ảnh vân tay của một người qua mỗi lần lăn tay đều sai khác nhau và rất

nhạy cảm với cá...
Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh
ch bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa
ảnh đường nét và ứng dng
Nguyn Th Hương Thủy
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Khoa học máy tính; Mã s: 60 48 01
Người hướng dn: TS. Nguyn Ngc K
Năm bảo v: 2008
Abstract. Trình y các khái nim bản v vân tay, các đặc trưng của vân tay
hai lĩnh vực ng dng quan trng nht trong ngành cảnh sát xác minh danh tính
hay truy nguyên n cước đối tượng điều tra du vết hiện trường, làm nguyên
hoạt động bản, các thành phần ch yếu ca mt h nhn dng vân tay tự đng
điểm qua mt s h nhn dạng vân tay hiện đang đưc s dng ph biến trong
nước trên thế giới. y dựng thut toán phân mảnh nh ch bản 10 ngón, phân
loại vân tay t động đối sánh vân tay đ kim tra v trí ngón trên chỉ bn. Tiến
hành cài đt phn mềm phân tích những tính năng, kết qu nghiên cứu đạt được
khi đưa phần mềm vào ứng dng th nghim.
Keywords. An toàn dữ liu; K thuật véctơ; Nhn dng; Thuật toán phân mảnh;
Vân tay
Content
Ngày nay, vân tay được thừa nhận rộng rãi trên thế giới như một căn cứ tin cậy và hiệu
quả nhất để truy nguyên danh tính con người. Với sự phát triển mạnh m của công nghệ tin
học, đặc biệt sự ra đời của các phn mềm nhận dạng truy nguyên vân tay tự động cùng
các thiết bị đọc vân tay sống, vân tay đã đang trở thành một phương tin nhận dạng sinh
trắc học thông dụng nhất.
Ứng dụng truyền thống và nổi bật nhất của công nghệ nhận dạng vân tay tự động là lĩnh
vực pháp lý bởi tác dụng không th phủ nhận được vai trò của nó trong việc xây dựng các h
thống căn cước can phạm và điều tra tội phạm theo dấu vết hiện trường. Tuy nhiên, ngày nay
công nghệ truy nguyên danh tính con người bằng vân tay đã vượt ra ngoài khuôn khổ các ứng
dụng truyn thốngxâm nhập sang nhiều lĩnh vực khác như: Căn cước công n, kiểm soát
truy cập logic như xác thực kiểm soát giao dịch thương mại điện tử trên mạng máy tính,
kiểm soát truy cập vật lý như quản cửa khẩu, quản lý thời gian làm việc và nhiều loại hình
dịch vụ khác cần xác định danh tính con người với độ tin cậy cao.
Để xây dựng một hệ thống nhận dạng vân tay tự động, cần phải giải quyết một vấn đề
ý nghĩa mấu chốt nht cũng khó khăn nhất của k thuật đồng nhất n tay, đó
thuật toán đối sánh. Chúng ta biết rằng việc đối nh trực tiếp hai ảnh vân tay không thể
mang lại kết quả do nh vân tay của một người qua mỗi lần lăn tay đều sai khác nhau rất
Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng - Trang 2
Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng 9 10 197