Ktl-icon-tai-lieu

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - OG Mandino

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - OG Mandino

Tất cả chúng ta, ai cũng đều đang rao bán một thứ gì đó trong mọi lúc của cuộc sống. Là một tu sĩ, chúng ta đang rao bán niềm tin của chúng ta về thương đế. Là một nhà giáo, chúng ta đang rao bán kiến thức của mình về khoa học. Là một nhà chính trị, chúng ta đang rao bán chính kiến của mình về một xã hội. Và là một con người chúng ta đang rao bán tình yêu của chúng ta đối với mọi người quanh ta.
Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - OG Mandino - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - OG Mandino 9 10 862