Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn năng lượng dự trữ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management

STRAMAGIC
Monday, 5 april 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Finance

Human Resource

Slack :
Nguồn năng lượng dự trữ
Theo quan điểm của trường phái kinh tế học cổ điển và các nhà công nghiệp, cạnh tranh trong kinh
doanh ngày nay đang thúc ép các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả sản xuất, tối thiểu hoá các chi
phí để hạ thấp giá thành. Trong khi cạnh tranh bằng giá cả và hiệu quả đang là những biến số quan trọng
và để làm được điều này các nhà kinh doanh không có cách nào khác là liên tục cắt giảm các chi phí
được gọi là “không cần thiết”. Ở đây tôi lại muốn đề cập đến một khái niệm dường như hoàn toàn mâu
thuẫn với những quan điểm ở trên, đó là “Slack” - một dạng chi phí vượt trội.
Do thiếu một thuật ngữ để diễn tả chính xác ý nghĩa của khái niệm Slack, tôi tạm gọi là “Nguồn năng
lượng dự trữ”. Cách tôi gọi Slack như trên không hàm ý dịch thuật thuật ngữ Slack sang Tiếng Việt,
mà chỉ là cái để gọi tên. Nó có thể là một dạng năng lượng nào đó tồn tại một cách sẵn có trong cơ cấu
của tổ chức, nhưng không có nghĩa là để dành.
Chúng ta có thể thấy khái niệm về Slack được khởi điểm bàn đến bởi Barnard (1938), tuy nhiên nó chỉ
được bàn rộng hơn trong tác phẩm của March và Simon (1958) và đặc biệt được khái quát hoá trong Lý
thuyết về hành vi của tổ chức bởi Cyert và March (1963), Thomsopn (1967), Pfeffer và Salancick
(1978). Theo đó, các đơn vị tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng được xem xét như một “sinh
vật” luôn tìm kiếm sự tồn tại là mục đích tối cao và Slack là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại lâu dài.
Bourgeois (1981) đã tập hợp các nghiên cứu về Slack và đưa ra một định nghĩa tương đối đầy đủ. Theo
đó, Slack là tập hợp các nguồn lực hiện tại và tiềm năng cho phép một tổ chức đáp ứng dễ dàng với
các áp lực bên trong để điều chỉnh và thích nghi nhanh chóng với những thay đổi của môi trường
bên ngoài, đồng thời xúc tiến các giải pháp điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với những điều kiện
mới của môi trường.
Theo Nohria và Gulati (1996), Slack được định nghĩa như là các nguồn lực dự trữ trong một tổ chức
chúng vượt trội so với mức tối thiểu cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đề ra hoặc để tạo ra một sản
lượng nhất định. Slack tồn tại dưới dạng các yếu tố đầu vào vượt trội, như nhân sự và các khả năng sản
xuất chưa khai thác, dự trữ tài chính dư thừa, đầu tư dàn trải… Slack cũng bao gồm cả các cơ hội chưa
được khai thác có khả năng thúc đẩy sản xuất, đổi mới quy trình côn...
Nguồn năng lượng dự trữ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nguồn năng lượng dự trữ 9 10 504