Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý hệ điều hành

Được đăng lên bởi duyhai-fh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 4 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-------o0o-------

BÀI TẬP LỚN
MÔN NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài
Hãy giải thích ý nghĩa các câu lệnh trong giải thuật kiểm tra và xác lập điều đồ
tiến trình trong đoạn găng

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Duy Hải
Lớp
: 1210A02
MS sinh viên
: 12A10010019

Hà Nội, 15-03-2014

Nguyên lý hệ điều hành

Nguyễn Duy Hải – 1210A02

LỜI NÓI ĐẦU
Hệ điều hành là phần gắn bó trực tiếp với phần cứng và là môi trường để cho
các ứng dụng khác chạy trên nó. Với chức năng quản lý và phân phối tài nguyên
một cách hợp lý, đồng thời giả lập một máy tính mở rộng và tạo giao diện tiện lợi
với người dùng, hệ điều hành là một phần then chốt không thể thiếu được trong
mỗi một hệ thống máy tính điện tử.
Một trong những thành phần quan trọng nhất trong máy tính và trong hệ
thống tính toán là quản lý Processor. Mọi vấn đề quản lý đều có sự tham gia của
processor với tư cách là công cụ thực hiện. Trong việc quản lý Prcessor các chiến
lược quản lý nó lại phải được chính processor thực hiện.
Điều độ thực hiện tiến trình là việc tổ chức dòng xếp hàng, các tiến trình sẵn
sàng chuyển tiến trình ở đầu danh sách sang trạng thái thực hiện. Có 2 chế độ thực
hiện tiến trình là chế độ 1 dòng xếp hàng và chế độ nhiều dòng xếp hàng. Trong
phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chế đồ Round Robin – xếp hàng vòng tròn của
chế độ 1 dòng xếp hàng.

2

Nguyên lý hệ điều hành

Nguyễn Duy Hải – 1210A02

Khái niệm:
Tài nguyên găng và đoạn găng
II.2.1Tài nguyên găng (Critical Resource)Trong môi trường hệ
điều hành đa nhiệm - đa chương – đa người sử dụng, việc chia
sẻ tài nguyên cho các tiến trình của người sử dụng dùng chung
là cần thiết, nhưng nếu hệ điều hành không tổ chức tốt việc
sử dụng tài nguyên dung chung của các tiến trình hoạt động
đồng thời, thì không những không mang lại hiệu quả khai thác
tài nguyên của hệ thống mà còn làm hỏng dữ liệu của các ứng
dụng. Và nguy hiểm hơn là việc hỏng dữ liệu này có thể hệ
điều hành và ứng dụng không thể phát hiện được. Việc hỏng dữ
liệu của ứng dụng có thể làm sai lệch ý nghĩa thiết kế của
nó. Đây là điều mà cả hệ điều hành và người lập trình đều
không mong muốn.
Các tiến trình hoạt động đồng thời thường cạnh tranh với nhau
trong việc sử dụng tài nguyên dùng chung. Hai tiến trình hoạt
động đồng thời cùng ghi vào một không gian nhớ chung (một
biến chung) trên bộ nhớ hay hai tiến trình đồng thời cùng ghi
dữ liệu vào một file chia sẻ, đó là những biểu hiện của sự
cạnh tranh về việc sử dụng tìa nguyên dùng chung của các tiế...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------o0o-------
BÀI TẬP LỚN
MÔN NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài
Hãy giải thích ý nghĩa các câu lệnh trong giải thuật kiểm tra và xác lập điều đồ
tiến trình trong đoạn găng
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Duy Hải
Lớp : 1210A02
MS sinh viên : 12A10010019
Hà Nội, 15-03-2014
Nguyên lý hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý hệ điều hành - Người đăng: duyhai-fh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý hệ điều hành 9 10 445