Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

Chương1: Tổng quan về kế toán

Chương 2: Chứng từ kế toán

Chương 3: Tính giá các đối tượng kế toán

Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi kép

Chương 5: Hệ thống báo cáo kế toán tài chính

Chuơng 6: Hình thức kế toán

Chương 7: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
Nguyên lý kế toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nguyên lý kế toán 9 10 767