Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên nhân CNXH đã tan rã ở Liên Xô cũ và đã sụp đỗ ở Đông Âu từ 1991:

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyên nhân CNXH đã tan rã ở Liên Xô cũ và đã sụp đỗ ở Đông Âu từ 1991:
- Trước hết, là do chỉ chú trọng cải cách về chính trị mà không cải cách về kinh tế. Vì vậy mô hình Chủ nghĩa xã hội đã xây dựng có nhiều khuyết tật và thiếu sót, không phù hợp với quy luật khách quan trên nhiều mặt phát triển kinh tế xã hội, chủ quan duy ý chí, thực hiện cơ chế trung-quan liêu bao cấp, làm cho nền kinh tế đất nước thiếu tính năng động và thiếu mềm dẻo trong phát triển.
- Do sự lệch lạc về hệ tư tưởng và cùng với sự tha hóa phẩm chất đạo đức của những người lãnh đạo Đảng. Đảng không phát huy được vai trò của người lãnh đạo và không phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội. Công cuộc cải tổ của Tổng bí thư Gotbachev chẳng những không củng cố được Chủ nghĩa xã hội mà còn làm cho mâu thuẫn nội bộ càng thêm sâu sắc.
- Do thiếu hiểu biết về Xã hội chủ nghĩa: Trong cải tổ Đảng Cộng sản Liên Xô đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức. Những tuyên bố ban đầu:“ Cải tổ để có nhiều dân chủ hơn”; “Chúng ta sẽ đi tới Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp hơn ”.1 Thế nhưng rốt cuộc chỉ là những tuyên bố suông, ngụy trang cho ý đồ phản bội. Khiến dân mất lòng tin.
Nguyên nhân CNXH đã tan rã ở Liên Xô cũ và đã sụp đỗ ở Đông Âu từ 1991: - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nguyên nhân CNXH đã tan rã ở Liên Xô cũ và đã sụp đỗ ở Đông Âu từ 1991: 9 10 753