Ktl-icon-tai-lieu

Nhà đầu tư: Khi doanh nghiệp vay nợ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhà đầu tư: Khi doanh
nghiệp vay nợ…

Là một nhà đầu tư thông minh, trước khi đầu tư vào một công ty, chắc
chắn bạn sẽ tiến hành các nghiên cứu về tình hình kinh doanh cũng như tình
hình tài chính của công ty đó trong quá khứ để xem xét xem công ty ấy có
đáng để bạn đầu tư hay không? Thế nhưng nếu như sau khi bạn đầu tư thì
công ty quyết định vay nợ. Điều gì sẽ xảy ra với khoản đầu tư của bạn? Chắc
hẳn lúc này bạn cần phải xem xét một số yếu tố, xem các khoản nợ mới của
doanh nghiệp ảnh huởng như thế nào đến khoản đầu tư của mình?
Thông thường một doanh nghiệp có thể tiến hành vay nợ bằng các 2
phương thức chính: phát hành chứng khoán nợ, phổ biến như phát hành trái
phiếu… hoặc là vay nợ ở các định chế tài chính trung gian như vay nợ ở
ngân hàng... Mỗi phương thức đều có những ưu nhược điểm nhất định.



Phát hành chứng khoán nợ : chứng khoán nợ được

doanh nghiệp phát hành và được mua bán bởi nhà đầu tư, vì vậy khi
bạn mua trái phiếu của doanh nghiệp hoặc chính phủ cũng đồng nghĩa
là bạn đang cho doanh nghiệp hoặc chính phủ vay tiền. Khi phát hành
các chứng khoán này, doanh nghiệp phải chịu chi phí bao tiêu cho các
tổ chức bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên với các chứng khoán nợ thì cho
phép doanh nghiệp huy động được nhiều tiền hơn và có thời gian đáo
hạn dài hơn so các khoản vay thông thường khác.



Vay nợ : vay nợ từ các ngân hàng hoặc các định chế tài

chính trung gian khác, thông thường các doanh nghiệp sử dụng các
khoản vay ngân hàng để thực hiện các nghĩa vụ phải trả đối với người
bán, mua hàng tồn kho và các trang thiết bị mới hoặc để duy trì một
lượng tiền mặt tại quỹ ở mức an toàn. Trong hầu hết các trường hợp
thì, các khoản vay ngân hàng có thời gian đáo hạn ngắn hơn so với
các chứng khoán nợ.
Tuỳ theo mục đích sử dụng nợ và một số yếu tố khác mà doanh
nghiệp sẽ chọn việc hình thức vay nợ thích hợp. Vấn đề là bạn cần phải quan
tâm một số yếu tố khi doanh nghiệp vay thêm nợ để quyết định xem có tiếp
tục đầu tư vào công ty hay không?



Nợ cũ của doanh nghiệp là bao nhiêu?: Nếu một doanh

nghiệp hoàn toàn chưa vay nợ, thì việc vay nợ có thể lại là điều tốt bởi
vì nó sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội tái đầu tư, mở rộng hoạt
động. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp đã tồn tại một khoản nợ nhất định
thì bạn phải nghĩ lại. Thông thường, quá nhiều nợ sẽ là một điều xấu
cho doanh nghiệp và các cổ đông bởi vì nó luôn đòi hỏi doanh nghiệp
một lượng tiền mặt đủ lớn để trả lãi vay, hơn nữa việc vay quá nhiều
nợ sẽ ảnh hưởng đến giá chứng khoán, các cổ đông v...
Nhà đầu tư: Khi doanh
nghiệp vay nợ…
một nhà đầu thông minh, trước khi đầu tư o một công ty, chắc
chắn bạn stiến hành c nghiên cu về tình hình kinh doanh cũng như tình
hình i chính của công ty đó trong quá khứ để xem xét xem công ty ấy
đáng để bạn đầu tư hay không? Thế nhưng nếu như sau khi bạn đầu thì
công ty quyết định vay nợ. Điều gì sxảy ra với khoản đầu tư của bạn? Chắc
hẳn lúc này bn cần phải xem xét một syếu tố, xem c khoản nợ mới của
doanh nghiệp ảnh huởng như thế nào đến khoản đầu tư của mình?
Thông thường một doanh nghiệp thể tiến hành vay nbằng các 2
phương thức chính: phát hành chứng khoán n, phbiến như phát hành ti
phiếuhoặc là vay n các định chế i chính trung gian như vay nợ
ngân hàng... Mỗi phương thức đều có những ưu nhược điểm nhất định.
Nhà đầu tư: Khi doanh nghiệp vay nợ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà đầu tư: Khi doanh nghiệp vay nợ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nhà đầu tư: Khi doanh nghiệp vay nợ 9 10 749