Ktl-icon-tai-lieu

Nhà quản lý nghĩ gì tới khách hàng của mình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhà quản lý nghĩ gì tới “khách hàng” của mình
"Khi được hỏi “khách hàng của bạn là ai?” không ít các
nhân viên, cán bộ, lãnh đạo quản trị nhân sự đã bị lúng
túng. Xác định được “Khách hàng” của công việc mình làm
chính là “mẹo” nhỏ tạo sự thành công cho mỗi người, đặc
biệt là trong công tác Quản trị nhân sự, một công việc vốn
được coi là “làm dâu trăm họ”

Để giúp tổ chức mình khai thác được nguồn tài nguyên quý
giá - nguồn nhân lực, vai trò của các nhà Quản trị nhân sự
là hết sức quan trọng. Bởi lẽ, Quản trị nhân sự là quá trình
thoả mãn nhu cầu của các tổ chức và người lao động; mọi
hoạt động của quá trình quản lý ảnh hưởng đến mối quan
hệ giữa tổ chức và người lao động đều thuộc phạm vi Quản
trị nhân sự.

Thực tế công tác Quản trị nhân sự ở nhiều doanh nghiệp
Việt Nam cho thấy: Cán bộ quản lý trực tiếp không lĩnh
trách nhiệm quản lý nhân sự; Cán bộ nhân sự chủ yếu thực
hiện các công việc hành chính về nhân sự, và thực hiện
chúng một cách bị động; Quá trình tham gia của người lao
động vào công tác Quản lý nhân sự còn hạn chế; Hệ thống
chính sách quản lý trong tổ chức không rõ ràng và không
đầy đủ; Thiếu sự thống nhất của các chính sách với mục
tiêu phát triển chung…

Lý do cơ bản cho những tồn tại trên được nhìn nhận ở một
số yếu tố sau: Cách hiểu không thống nhất về Quản trị nhân
sự; Thiếu sự ủng hộ của quản lý cấp cao bao gồm cả sự trợ

giúp trực tiếp và tạo cơ chế hỗ trợ; Quan điểm, thái độ và
trình độ về Quản trị nhân sự của các cán bộ quản lý trực
tiếp; Năng lực của cán bộ nhân sự .

Để làm tốt và phát triển được công việc của mình, các Nhà
quản trị nhân sự phải hiểu được vai trò, chức năng của công
việc mình làm, biết được những tồn tại và những khó khăn
khách quan của công việc này trong các tổ chức, doanh
nghiệp hiện nay tại Việt Nam. Ngoài ra, họ cần phải biết
rằng, Quản trị nhân sự không đơn thuần là một công việc
có giáo trình bất biến bởi Quản trị nhân sự là một nghệ
thuật hơn là một khoa học. Ngay cả việc tưởng như là đơn
giản: xác định “khách hàng” của công tác Quản trị nhân sự
cũng sẽ là một trong những nghệ thuật để áp dụng thành
công cho công việc của mỗi người làm Nghề quản trị.

Câu hỏi đặt ra cho các nhà quản lý cũng rất đơn giản:

- Bạn làm để phục vụ ai hay phục vụ cái gì? Liệu có phải
bạn làm để phục vụ cho việc tạo ra các sản phẩn tốt nhất, rẻ
nhất đến tay khách hàng, liệu có phải bạn làm để phục vụ

sự hài lòng của khách hàng cũng như các sếp bên trên bạn
và liệu có phải bạn đã làm để chính bạn được hài lòng và
đáp ứng nhu cầu...
Nhà qun lý nghĩ gì tới “kch hàng” của mình
"Khi được hỏi “khách hàng của bạn là ai?” không ít các
nhân viên, cán bộ, lãnh đạo quản trị nhân sự đã bị lúng
túng. Xác định được “Khách hàng” của công việc mình làm
chính là “mẹo” nhỏ tạo sự thành công cho mỗi người, đặc
biệt là trong công tác Quản trị nhân sự, một công việc vốn
được coi là “làm dâu trăm họ
Nhà quản lý nghĩ gì tới khách hàng của mình - Trang 2
Nhà quản lý nghĩ gì tới khách hàng của mình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhà quản lý nghĩ gì tới khách hàng của mình 9 10 916