Ktl-icon-tai-lieu

Nhà quản trị chuỗi cung ứng làm gì?

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhà quản trị chuỗi cung ứng làm gì?
Đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, người
ta cũng chưa thể định nghĩa rõ ràng cái “title” cho chức vụ
quản trị chuỗi cung ứng.

Tuỳ theo mức độ quan trọng của từng mắt xích trong
chuỗi mà định nghĩa. Nếu cần nhấn mạnh vai trò của
mua hàng toàn cầu thì có Phó chủ tịch cấp cao về
mua hàng toàn cầu, hay Giám đốc mua hàng chiến
lược đóng vai trò như một nhà quản trị chuỗi cung
ứng. Nếu cần nhấn vai trò của logistics thì có Giám
đốc logistics, Giám đốc vận tải, rồi cuối cùng cũng có
chức danh Giám đốc chuỗi cung ứng.
Cũng không thể không bàn về xu hướng thuê ngoài
(outsourcing), chính xu hướng và tầm mức ảnh
hưởng đến từng công ty nên mới sinh ra nhiều chức
danh khác nhau. Cũng bởi một điều tác động và vai
trò của chuỗi cung ứng vô cùng sâu và rộng theo cả
hai phương diện.

Còn ở Việt Nam thì sao? Theo xu hướng toàn cầu
hoá, với việc nhiều công ty nước ngoài đổ vốn đầu tư
vào Việt Nam và việc Việt Nam trở thành một trong
những ngôi sao sáng về hoạt động thuê ngoài, thì
chức danh “nhà quản trị chuỗi cung ứng” đã dần trở
nên phổ biến.
Song vẫn phổ biến ở các chức danh Giám đốc
logistics, Giám đốc phân phối, Giám đốc vận tải.
Nhưng tất cả trong số họ đều đang giúp định danh vai
trò của chuỗi cung ứng cũng như nhà quản trị trong
chuỗi cung ứng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Chuỗi cung ứng - vũ khí cạnh tranh
Với chỉ 10 năm trước đây, cụm từ “chuỗi cung ứng”
rất hiếm khi xuất hiện trên cửa miệng của các nhà
quản trị. Họ chỉ mới sử dụng các cụm từ “logistics”
hay “vận tải” để mô tả dòng chảy hàng hoá.
Sự xuất hiện của quản lý chuỗi cung ứng ban đầu chỉ
là liên kết sự vận chuyển và logistics với sự thu mua
hàng hóa, tất cả được gọi chung là quá trình thu mua
hàng hóa. Quá trình hợp nhất ban đầu này sẽ sớm

mở rộng ra lĩnh vực phân phối và logistics cho khách
hàng tiêu dùng cuối cùng. Các công ty sản xuất bắt
đầu tích hợp chức năng quản lý nguyên liệu vào
những quy trình này.
Sự phát triển và mở rộng theo chiều ngang và đạt
đến việc tích hợp chuỗi cung ứng đã nâng cao tầm
quan trọng và vai trò của việc điều hành chuỗi. Trong
các tập đoàn lớn, những người quản lý việc thực hiện
chuỗi cung ứng đều báo cáo trực tiếp cho CEO (giám
đốc điều hành).
“Việc người điều hành chuỗi cung ứng báo báo trực
tiếp cho CEO chứng tỏ rằng các công ty đã xem trọng
chuỗi cung ứng của mình như thế nào”. Đây là nhận
định của Shelley Stewart, Jr., Phó chủ tịch phụ trách
các dự án đặc biệt và là người đứng đầu bộ phận thu
mua của Công ty Tyco ...
Nhà quản trị chuỗi cung ứng làm gì?
Đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, người
ta cũng chưa thể định nghĩa rõ ràng cái “title” cho chc vụ
quản trị chuỗi cung ứng.
Tuỳ theo mức độ quan trọng của từng mắt xích trong
chuỗi mà định nghĩa. Nếu cần nhấn mạnh vai trò của
mua hàng toàn cầu thì có Phó chủ tịch cấp cao về
mua hàng toàn cầu, hay Giám đốc mua hàng chiến
lược đóng vai trò như một nhà quản trị chuỗi cung
ứng. Nếu cần nhấn vai trò của logistics thì có Giám
đốc logistics, Giám đốc vận tải, rồi cuối cùng cũng có
chức danh Giám đốc chuỗi cung ứng.
Cũng không thể không bàn về xu hướng thuê ngoài
(outsourcing), chính xu hướng và tầm mức ảnh
hưởng đến từng công ty nên mới sinh ra nhiều chức
danh khác nhau. Cũng bởi một điều tác động và vai
trò ca chuỗi cung ứng vô cùng sâu và rng theo cả
hai phương diện.
Nhà quản trị chuỗi cung ứng làm gì? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà quản trị chuỗi cung ứng làm gì? - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhà quản trị chuỗi cung ứng làm gì? 9 10 361