Ktl-icon-tai-lieu

Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV-1 tại Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số
tính chất của protease từ HIV-1
tại Việt Nam
Nguyễn Thị Hồng Loan
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án Tiến sĩ ngành: Hóa sinh học; Mã số: 62.42.30.15
Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa, TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tinh sạch RNA của HIV-1 và tổng hợp cDNA của một số mẫu HIV-1 từ
các bệnh nhân nhiễm HIV-1 tại Việt Nam. Nhân bản, nhân dòng và đọc trình tự gen
mã hóa protease HIV-1 của các mẫu virus phân lập được, đánh giá sự sai khác về trình
tự gen mã hóa protease HIV-1 giữa các đối tượng bệnh nhân nhiễm HIV-1 so với trình
tự gen tương ứng trên thế giới. Thiết kế hệ thống vector và xác định điều kiện biểu
hiện gen mã hóa cho protease HIV-1 ở E. coli. Xây dựng quy trình tinh sạch protease
HIV-1 tái tổ hợp. Nghiên cứu một số đặc trưng xúc tác của protease HIV-1 tái tổ hợp
thu được. Tìm hiểu tác dụng ức chế của một số hợp chất tổng hợp và tự nhiên lên
protease HIV-1 tái tổ hợp.
Keywords: Hóa sinh học; Sinh học thực nghiệm; HIV; Gen mã hóa protease; Việt
Nam
Content
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Protease của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV-1) cần thiết cho chu trình sống
của virus và được xem như một trong các đích quan trọng nhất trong liệu pháp điều trị chống
HIV/AIDS. Các đột biến trong trình tự gen mã hóa protease của HIV-1 (gọi tắt là protease
HIV-1) có thể hình thành các chủng virus không có khả năng lây nhiễm bệnh. Chính vì vậy,
protease HIV-1 được xem là một trong các đích chính cho việc nghiên cứu phát triển thuốc điều
trị HIV/AIDS. Tuy nhiên, HIV sao chép nhanh, nhiều đột biến xuất hiện tạo ra các nhóm HIV
mới trong đó cả các dạng kháng thuốc điều trị HIV-1. Do đó, tạo ra và tinh sạch lượng lớn
protease là cần thiết cho lựa chọn các chất ức chế protease mới để nâng cao hiệu quả điều trị
HIV-1/AIDS.
Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu sản xuất protease HIV-1 (Darke
và tập thể, 1989; Danley và tâ ̣p thể , 1989; Dergousova và tâ ̣p thể , 1996; Rozzelle và tâ ̣p thể ,
2000; Ohtaka và tâ ̣p thể , 2003; Yanchunas và tâ ̣p thể , 2005; Bandaranayake và tâ ̣p thể , 2008)
nhưng thực tế cho thấy việc biểu hiện và thu nhận protease HIV-1 không dễ dàng do đặc tính
gây độc tế bào, khó tan của nó. Mặt khác, các nghiên cứu đều sản xuất protease HIV-1 phân
lập từ phân nhóm B là phân nhóm HIV phổ biến gây bệnh ở Mỹ, Australia và các nước Tây

Âu. Chính vì vậy, thiết lập hệ thống biểu hiện và tinh sạch protease HIV-1 tái tổ hợp hiệu quả
và đại diện ...

-1


i hc Khoa hc T nhiên
  ngành: ; 62.42.30.15
, 
 2011
Abstract: --
-
hóa protease HIV-
--rình

-
HIV--
     
protease HIV-
Keywords: ; ; HIV; Gen mã hóa protease; 
Nam
Content

1.
-

-1 (protease
HIV-1)  thành các  
protease HIV-
Tuy nhiên, 
-1. 
protease l  nâng  
HIV-1/AIDS.
Hin nay, trên th giu ng trình nghiên cu sn xut protease HIV-1 (Darke
, 1989; 


, 1989; 


, 1996; 


,
2000; 


, 2003; 


, 2005; 


, 2008)
c t cho thy vic biu hin thu nhn protease HIV-1 không d dàng do c tính
c t o, khó tan ca nó. Mt khác, c-1 phân
, Australia 
Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV-1 tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV-1 tại Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV-1 tại Việt Nam 9 10 813